Thu Sep 28 03:03:53 2023
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-10-01

HANGOUT

2023-09-28 | 2023-08-28 | 2023-07-28 | 2023-06-28 | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 2023-03-28 | 2023-02-28 | 2023-01-28 | 2022-12-28 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | 2022-09-28 | 2022-08-28 | 2022-07-28 | 2022-06-28 | 2022-05-28 | 2022-04-28 | 2022-03-28 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2021-12-28 | 2021-11-28 | 2021-10-28 | 2021-09-28 | 2021-08-28 | 2021-07-28 | 2021-06-28 | 2021-05-28 | 2021-04-28 | 2021-03-28 | 2021-02-28 | 2021-01-28 | 2020-12-28 | 2020-11-28 | 2020-10-28 | 2020-09-28 | 2020-08-28 | 2020-07-28 | 2020-06-28 | 2020-05-28 | 2020-04-28 | 2020-03-28 | 2020-02-28 | 2020-01-28 | 2019-12-28 | 2019-11-28 | 2019-10-28 | 2019-09-28 | 2019-08-28 | 2019-07-28 | 2019-06-28 | 2019-05-28 | 2019-04-28 | 2019-03-28 | 2019-02-28 | 2019-01-28 | 2018-12-28 | 2018-11-28 | 2018-10-28 | 2018-09-28 | 2018-08-28 | 2018-07-28 | 2018-06-28 | 2018-05-28 | 2018-04-28 | 2018-03-28 | 2018-02-28 | 2018-01-28 | 2017-12-28 | 2017-11-28 | 2017-10-28 | 2017-09-28 | 2017-08-28 | 2017-07-28 | 2017-06-28 | 2017-05-28 | 2017-04-28 | 2017-03-28 | 2017-02-28 | 2017-01-28 | 2016-12-28 | 2016-11-28 | 2016-10-28 | 2016-09-28 | 2016-08-28 | 2016-07-28 | 2016-06-28 | 2016-05-28 | 2016-04-28 | 2016-03-28 | 2016-02-28 | 2016-01-28 | 2015-12-28 | 2015-11-28 | 2015-10-28 | 2015-09-28 | 2015-08-28 | 2015-07-28 | 2015-06-28 | 2015-05-28 | 2015-04-28 | 2015-03-28 | 2015-02-28 | 2015-01-28 | 2014-12-28 | 2014-11-28 | 2014-10-28 | 2014-09-28 | 2014-08-28 | 2014-07-28 | 2014-06-28 | 2014-05-28 | 2014-04-28 | 2014-03-28 | 2014-02-28 | 2014-01-28 | 2013-12-28 | 2013-11-28 | 2013-10-28 | 2013-09-28 | 2013-08-28 | 2013-07-28 | 2013-06-28 | 2013-05-28 | 2013-04-28 | 2013-03-28 | 2013-02-28 | 2013-01-28 | 2012-12-28 | 2012-11-28 | 2012-10-28 | 2012-09-28 | 2012-08-28 | 2012-07-28 | 2012-06-28 | 2012-05-28 | 2012-04-28 | 2012-03-28 | 2012-02-28 | 2012-01-28 | 2011-12-28 | 2011-11-28 | 2011-10-28 | 2011-09-28 | 2011-08-28 | 2011-07-28 | 2011-06-28 | 2011-05-28 | 2011-04-28 | 2011-03-28 | 2011-02-28 | 2011-01-28 | 2010-12-28 | 2010-11-28 | 2010-10-28 | 2010-09-28 | 2010-08-28 | 2010-07-28 | 2010-06-28 | 2010-05-28 | 2010-04-28 | 2010-03-28 | 2010-02-28 | 2010-01-28 | 2009-12-28 | 2009-11-28 | 2009-10-28 | 2009-09-28 | 2009-08-28 | 2009-07-28 | 2009-06-28 | 2009-05-28 | 2009-04-28 | 2009-03-28 | 2009-02-28 | 2009-01-28 | 2008-12-28 | 2008-11-28 | 2008-10-28 | 2008-09-28 | 2008-08-28 | 2008-07-28 | 2008-06-28 | 2008-05-28 | 2008-04-28 | 2008-03-28 | 2008-02-28 | 2008-01-28 | 2007-12-28 | 2007-11-28 | 2007-10-28 | 2007-09-28 | 2007-08-28 | 2007-07-28 | 2007-06-28 | 2007-05-28 | 2007-04-28 | 2007-03-28 | 2007-02-28 | 2007-01-28 | 2006-12-28 | 2006-11-28 | 2006-10-28 | 2006-09-28 | 2006-08-28 | 2006-07-28 | 2006-06-28 | 2006-05-28 | 2006-04-28 | 2006-03-28 | 2006-02-28 | 2006-01-28 | 2005-12-28 | 2005-11-28 | 2005-10-28 | 2005-09-28 | 2005-08-28 | 2005-07-28 | 2005-06-28 | 2005-05-28 | 2005-04-28 | 2005-03-28 | 2005-02-28 | 2005-01-28 | 2004-12-28 | 2004-11-28 | 2004-10-28 | 2004-09-28 | 2004-08-28 | 2004-07-28 | 2004-06-28 | 2004-05-28 | 2004-04-28 | 2004-03-28 | 2004-02-28 | 2004-01-28 | 2003-12-28 | 2003-11-28 | 2003-10-28 | 2003-09-28 | 2003-08-28 | 2003-07-28 | 2003-06-28 | 2003-05-28 | 2003-04-28 | 2003-03-28 | 2003-02-28 | 2003-01-28 | 2002-12-28 | 2002-11-28 | 2002-10-28 | 2002-09-28 | 2002-08-28 | 2002-07-28 | 2002-06-28 | 2002-05-28 | 2002-04-28 | 2002-03-28 | 2002-02-28 | 2002-01-28 | 2001-12-28 | 2001-11-28 | 2001-10-28 | 2001-09-28 | 2001-08-28 | 2001-07-28 | 2001-06-28 | 2001-05-28 | 2001-04-28 | 2001-03-28 | 2001-02-28 | 2001-01-28 | 2000-12-28 | 2000-11-28 | 2000-10-28 | 2000-09-28 | 2000-08-28 | 2000-07-28 | 2000-06-28 | 2000-05-28 | 2000-04-28 | 2000-03-28 | 2000-02-28 | 2000-01-28 | 1999-12-28

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-10-16
FROM Ruben Safir
SUBJECT Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
From hangout-bounces-at-nylxs.com Sat Oct 16 22:36:51 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 9735E163F91;
Sat, 16 Oct 2021 22:36:42 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-nylxs.com
Delivered-To: hangout-at-nylxs.com
Received: from [10.0.0.62] (www.mrbrklyn.com [96.57.23.83])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 1CEAB163F55
for ; Sat, 16 Oct 2021 22:36:38 -0400 (EDT)
Message-ID: <019f2fa0-6235-56a9-c3e8-edcac6eb3294-at-mrbrklyn.com>
Date: Sat, 16 Oct 2021 22:35:20 -0400
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.2.0
Content-Language: en-US
To: hangout-at-nylxs.com
References: <57b674a5-19d7-9852-5bbf-aab9877a78b9-at-mrbrklyn.com>
<99d4cea8-4d75-a346-58a9-1b9b7b30a8d9-at-gmx.com>
<20201002213314.GA25041-at-www2.mrbrklyn.com>
<631ec594-8a7d-a6c7-0f63-cb5484a719d1-at-gmx.com>
<20201003001035.GB26438-at-www2.mrbrklyn.com>
From: Ruben Safir
In-Reply-To: <20201003001035.GB26438-at-www2.mrbrklyn.com>
Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
X-Mailman-Version: 2.1.30rc1
Precedence: list
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

T24gMTAvMi8yMCAyMDoxMCwgUnViZW4gU2FmaXIgd3JvdGU6Cj4gT24gU2F0LCBPY3QgMDMsIDIw
MjAgYXQgMTI6MjM6MThBTSArMDIwMCwgT2ZudXRzIHdyb3RlOgo+PiBPbiAwMi8xMC8yMDIwIDIz
OjMzLCBSdWJlbiBTYWZpciB3cm90ZToKPj4+PiBCdXQgQUZBSUsgd2hlbiBHaW1wIGVkaXRzIGFu
IGltYWdlLCBpdCByZW1vdmVzIHRoZSBFeGlmIE9yaWVudGF0aW9uCj4+Pj4gZmxhZywgc28gdGhl
IGltYWdlIHNob3VsZCBiZSBkaXNwbGF5ZWQgd2l0aCB0aGUgZGVmYXVsdCBvcmllbnRhdGlvbiwK
Pj4+IFdoYXRldmVyIGl0IGlzIGRvaW5nIGl0IGlzIGRvaW5nIGl0IDEwMCUgd3JvbmcgMTAwJSBv
ZiB0aGUgdGltZSBhbmQgSQo+Pj4gaGF2ZSB0byBnbyBpbnRvIHRoZSBmaWxlIHdpdGggVklNIGFu
ZCByZW1vdmUgdGhlIGV4aWYuCj4+Cj4+IE5vIHN1Y2ggcHJvYmxlbSBmb3IgbWUsIGFuZCBhZ2Fp
biwgdGhlcmUgYXJlIGZyZWUgdG9vbHMgdG8gcmVtb3ZlIEVYSUYKPj4gaWYgbmVjZXNzYXJ5LCBm
b3IgaW5zdGFuY2Ugd2l0aCBFeGlmVG9vbDoKPj4KPj4gwqDCoMKgIGV4aWZ0b29sIC1hbGw9IHtm
aWxlfQo+Pgo+IAo+IE9yIGl0IGNhbiBqdXN0IGJlIGRvbmUgY29ycmVjdGx5IGluIHRoZSBwcmlt
YXJ5IGltYWdlIG1hbmlwdWxhdGlvbiB0b29sLAo+IHdpdGhpbiB0aGUgR2ltcAo+IAo+Pj4gQW5k
IHNvbWVob3cgaXQgaXMgcHV0dGluZyBteSBuYW1lIGluIHRoZXJlLiAgSXMgdGhhdCByZWFsbHkg
bmVjZXNzYXJ5IGFzCj4+PiBpZiBJIGRvbid0IGhhdmUgZW5vdWdoIHRoaW5ncyB0cmFja2luZyBt
ZSB0aGUgdW5pdmVyc2UuCj4+Pgo+Pj4gSSBkb24ndCB0aGluayBpdCBpcyBjb21pbmcgZnJvbSBt
eSBDYW5ub24gQ2FtZXJhLgo+Pgo+PiBFaXRoZXIgeW91ciBjYW1lcmEgb3IgeW91IGhhdmUgZW50
ZXJlZCBhIGRlZmF1bHQgY29tbWVudC4gQ3JlYXRlIGFuCj4+IGltYWdlIGZyb20gc2NyYXRjaCB3
aXRoIEdpbXAgYW5kIHNlZSBpZiBpdCBjb250YWlucyB5b3VyIG5hbWUuLi4KPj4KPj4+IElmIHlv
dSB3YW50LCBJIGNhbiBkZW1vbnN0cmF0ZSB0aGlzLiAgUmVtb3ZlIHRoZSBFWElGIGFuZCBpdCBv
cmllbnRzCj4+PiBjb3JyZWN0bHkuCj4+Pgo+Pj4KPj4+IEkganVzdCBmaXhlZAo+Pj4gaHR0cDov
L3d3dy5tcmJya2x5bi5jb20vYnJvb2tseW4vaW1hZ2VzLzIwMjBfMDlfZmlzaGluZy9iaWtlLmpw
Zwo+Pj4KPj4+IGJ5IE1BTlVBTExZIHJlbW92ZWluZyB0aGUgRVhJRiBkYXRhIGZyb20gbmVhciB0
b3Agb2YgdGhlIGZpbGUuCj4+PiBJdCB3YXMgY29ycmVjdCBpbiB0aGUgR0lNUCBhbmQgc2lkZXdh
eSBpbiBtb3N0IG9mIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZQo+Pj4gd29ybGQuLm1vc3QgaW1wb3J0YW50bHkg
aW4gRmlyZWZveCBldCBhbAo+Pgo+PiBZb3UgYXJlIG5vdCBkZW1vbnN0cmF0aW5nIGFueXRoaW5n
LCB3ZSBuZWVkIHRoZSBiZWZvcmUgYW5kIGFmdGVyIGltYWdlcy4KPj4KPiBJIGFtIGF3YXJlIG9m
IHRoYXQuICBJIGNhbiBkZW1vc3RyYXRlIGl0IGVhc2lseSBlbm91Z2gKPiAKPiBCZWZvcmUgPT4K
PiBodHRwOi8vd3d3Lm1yYnJrbHluLmNvbS9icm9va2x5bi9pbWFnZXMvMjAyMF8wOV9maXNoaW5n
L0lNR180NTc3LkpQRwo+IAo+IEFmdGVyID0+Cj4gaHR0cDovL3d3dy5tcmJya2x5bi5jb20vYnJv
b2tseW4vaW1hZ2VzLzIwMjBfMDlfZmlzaGluZy9JTUdfNDU3Ny4yLkpQRwo+IAo+IHRoZSBFWElG
IG5lZWRzIHRvIGJlIGZpeGVkLi4KPiAKPj4+PiBMYXN0LCB0aGUgZXhwb3J0ZWQgaW1hZ2UgaXMg
d2hhdCB5b3Ugc2VlIG9uIHRoZSBjYW52YXMsIGFuIGRpcyB0aGUgc2l6ZQo+Pj4+IG9mIHRoZSBj
YW52YXMuIE91dC1vZi1jYW52YXMgcGFydHMgYXJlIGF1dG9tYXRpY2FsbHkgY3JvcHBlZCBvbiBl
eHBvcnQsCj4+Pj4gdGhlcmUgaXMgbm8gbmVlZCB0byBmbGF0dGVuIHRoZSBpbWFnZSBmaXJzdC4K
Pj4+Pgo+Pj4gVGhhdCBpcyBnb29kLiAgQnV0IHRoZXJlIGlzIGV2ZW4gbGVzcyBuZWVkIGZvciB0
aGUgY3JvcCB0byBiZSBicm9rZW4KPj4+IGJlY2F1c2Ugc29tZW9uZSBkb2Vzbid0IGtub3cgaG93
IHRvIHVzZSBDVEwgWi4KPj4KPj4KPj4gQ3JvcCBpcyBub3QgYnJva2VuLi4uIGZvciBtb3N0IHB1
cnBvc2VzIChlc3BlY2lhbGx5IGV4cG9ydGluZyB0aGUKPj4gcmVzdWx0KSBpdCB3b3JrcyBhcyBi
ZWZvcmUuIEFuZCBpZiB5b3Ugc2V0IHRoZSAiRGVsZXRlIGNyb3BwZWQgcGl4ZWxzIgo+PiBvcHRp
b24sIGp1c3Qgc2F2ZSB5b3VyIHRvb2wgb3B0aW9ucyB0byBoYXZlIGl0IGJlY29tZSBhIGRlZmF1
bHQgZm9yIHlvdS4KPj4KPiAKPiBUaGlzIGlzIGRvZXNuJ3QgZXhpc3QgaW4gdGhpcyBnaW1wIHZl
cnNpb24sIEdJTVAgMi4xMC4KPiAKPiAKPiBBY3R1YWxseSwgSSBmaW5hbHkgZm91bmQgaXQsIHVu
ZGVyLCBvZiBhbGwgcGxhY2UsIGRvY2thYmxlIGRpYWxvZ3MgOigKPiAKPiAKPiBCVFcgLSB3aGF0
IGl0IGRvZXMsIGluIGFkZGl0aW9uIHRvIGp1c3QgYmVpbmcgYW5ub3lpbmcsIGlzIGl0Cj4gdGFr
ZXMgc2NyZWVuIHNwYWNlLiAgSXQgaXMgYnJva2VuLiAgSXQgd2FzIHdvcmtpbmcgcGVyZWN0bHku
ICAKPiBUaGlzIGlzIG5vdCB0cml2aWFsIHdvcmQgcGxheS4gIEl0IHdhcyB3b3JraW5nLiAgSXQg
Y3JvcHBlZCAKPiBwZXJmZWN0bHksIGFuZCBub3cgaXQgbGVhdmVzIHRoZSBjYW52YXMgdG9vIGxh
cmdlLCBwcm9kdWNlcyAKPiBhIGNvbmZ1c2luZyBsYXllciwgdGFrZXMgdXAgdW5lY2Vzc2FyeSBz
Y3JlZW4gc3BhY2UsIGFuZCBmYWlscyAKPiB0byBhY3R1YWxseSBjcm9wIGJlY2F1c2Ugc29tZW9u
ZSBkaWRuJ3Qga25vdyBob3cgdG8gdXNlIENUTCBaCj4gCj4gVGhpcyBkZWZpbmVzIGJyb2tlbgo+
IGh0dHA6Ly93d3cubnlseHMuY29tL2ltYWdlcy9naW1wX2Jyb2tlbi5qcGcKPiAKPiBJZiB5b3Ug
ZG9uJ3QgbGlrZSB0aGUgZnJhbWUgb2YgeW91ciBjcm9wIHRoZW4ganVzdCBDVEwgWiBhbmQgcmVj
cm9wCj4gCj4gSXRzIG5vdCB0aGF0IGhhcmQuICBFdmVuIGEgZ3JhcGhpYyBhcnRpc3QgY2FuIGRv
IGl0Lgo+IAo+Pgo+PiBfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fXwo+PiBnaW1wLXVzZXItbGlzdCBtYWlsaW5nIGxpc3QKPj4gTGlzdCBhZGRyZXNzOiAgICBn
aW1wLXVzZXItbGlzdEBnbm9tZS5vcmcKPj4gTGlzdCBtZW1iZXJzaGlwOiBodHRwczovL21haWwu
Z25vbWUub3JnL21haWxtYW4vbGlzdGluZm8vZ2ltcC11c2VyLWxpc3QKPj4gTGlzdCBhcmNoaXZl
czogICBodHRwczovL21haWwuZ25vbWUub3JnL2FyY2hpdmVzL2dpbXAtdXNlci1saXN0Cj4gCgoK
LS0gClNvIG1hbnkgaW1taWdyYW50IGdyb3VwcyBoYXZlIHN3ZXB0IHRocm91Z2ggb3VyIHRvd24K
dGhhdCBCcm9va2x5biwgbGlrZSBBdGxhbnRpcywgcmVhY2hlcyBteXRob2xvZ2ljYWwKcHJvcG9y
dGlvbnMgaW4gdGhlIG1pbmQgb2YgdGhlIHdvcmxkIC0gUkkgU2FmaXIgMTk5OApodHRwOi8vd3d3
Lm1yYnJrbHluLmNvbQpEUk0gaXMgVEhFRlQgLSBXZSBhcmUgdGhlIFNUQUtFSE9MREVSUyAtIFJJ
IFNhZmlyIDIwMDIKCmh0dHA6Ly93d3cubnlseHMuY29tIC0gTGVhZGVyc2hpcCBEZXZlbG9wbWVu
dCBpbiBGcmVlIFNvZnR3YXJlCmh0dHA6Ly93d3cuYnJvb2tseW4tbGl2aW5nLmNvbQoKQmVpbmcg
c28gdHJhY2tlZCBpcyBmb3IgRkFSTSBBTklNQUxTIGFuZCBleHRlcm1pbmF0aW9uIGNhbXBzLApi
dXQgaW5jb21wYXRpYmxlIHdpdGggbGl2aW5nIGFzIGEgZnJlZSBodW1hbiBiZWluZy4gLVJJIFNh
ZmlyIDIwMTMKX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18K
SGFuZ291dCBtYWlsaW5nIGxpc3QKSGFuZ291dEBueWx4cy5jb20KaHR0cDovL2xpc3RzLm1yYnJr
bHluLmNvbS9tYWlsbWFuL2xpc3RpbmZvL2hhbmdvdXQK

 1. 2021-10-01 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter - Issue 162, October 2021
 2. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 3. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 4. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 5. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 6. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 7. 2021-10-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] the end is here
 8. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [python-pyqt6] Mistaken optional
 9. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 10. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 11. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 12. 2021-10-03 Juraj Oravec <sgorava-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [mrbrklyn-at-panix.com: RSA
 13. 2021-10-06 Daniel Ferradal <dferradal-at-apache.org> Re: [Hangout - NYLXS] [users-at-httpd] Stupid question on mod_header
 14. 2021-10-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] LibrePlanet 2022 returns online: Submit your
 15. 2021-10-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] I lost my sister today
 16. 2021-10-11 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #533 - Consulting work
 17. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
 18. 2021-10-18 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #534 - Are you CPAN contributor?
 19. 2021-10-18 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] IEEE EMBS Clinical System Identification Virtual
 20. 2021-10-18 aviva <aviva-at-gmx.us> Subject: [Hangout - NYLXS] cancel this
 21. 2021-10-18 scott smart via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 22. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 23. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 24. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 25. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 26. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 27. 2021-10-18 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 28. 2021-10-18 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 29. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 30. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 31. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 32. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 33. 2021-10-17 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 34. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 35. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 36. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 37. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 38. 2021-10-17 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 39. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 40. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 41. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 42. 2021-10-17 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 43. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 44. 2021-10-17 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 45. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 46. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Orientations, Copyright Notices,
 47. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 48. 2021-10-16 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 49. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 50. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 51. 2021-10-16 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 52. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 53. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 54. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 55. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 56. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 57. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 58. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 59. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 60. 2021-10-18 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
 61. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 62. 2021-10-20 From: =?utf-8?Q?Zo=C3=AB_Kooyman=2C_FSF?= <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Pumpkins, markets, and one bad Apple
 63. 2021-10-20 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 64. 2021-10-19 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Gimp on Microsoft Store
 65. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 66. 2021-10-19 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 67. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 68. 2021-10-19 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 69. 2021-10-19 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] script-fu question
 70. 2021-10-19 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 71. 2021-10-19 Judy <judy-at-corozal.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 72. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 73. 2021-10-19 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 74. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?Fwd=3A_Mail_Clerk_/_Laborer_?=
 75. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] Intel's In House Linux - Clear Linux
 76. 2021-10-21 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 77. 2021-10-21 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 78. 2021-10-21 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 79. 2021-10-21 Pharma Update News Service <admin-at-pharmaupdatenewsservice.com> Subject: [Hangout - NYLXS] WHITEPAPER: Automation and Data Analytics in
 80. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 81. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 82. 2021-10-22 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 83. 2021-10-22 P3D3F <p3d3f-at-riseup.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 84. 2021-10-22 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 85. 2021-10-22 Cliff Pratt <enkiduonthenet-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 86. 2021-10-22 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 87. 2021-10-23 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 88. 2021-10-23 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 89. 2021-10-25 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #535 - Exercism and Perl
 90. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 91. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 92. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 93. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 94. 2021-10-26 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] NYS SUrvailence technologies
 95. 2021-10-25 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 96. 2021-10-24 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 97. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 98. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 99. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 100. 2021-10-26 Werner LEMBERG <wl-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 101. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 102. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 103. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 104. 2021-10-26 From: "Professional Career Services" <nj-at-nj.pcsjobs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] PCS Postings October 26
 105. 2021-10-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] backlash-on-college-campuses
 106. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 107. 2021-10-28 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 108. 2021-10-28 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 109. 2021-10-28 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 110. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 111. 2021-10-22 Andrew Maxwell via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 112. 2021-10-27 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 113. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 114. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 115. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Linux Journal is not quite dead yet
 116. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] not bending the rules
 117. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 118. 2021-10-29 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 119. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 120. 2021-10-30 From: "Xavier B." <somenxavier-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 121. 2021-10-30 epektasis <rptnix-at-amerytel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 122. 2021-10-30 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about configuration
 123. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 124. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 125. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 126. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 127. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 128. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 129. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 130. 2021-10-31 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.15-gnu
 131. 2021-10-31 James E Keenan <jkeenan-at-pobox.com> Re: [Hangout - NYLXS] DHA status?
 132. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 133. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 134. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 135. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 136. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 137. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 138. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 139. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 140. 2021-10-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!