Mon Dec 5 05:20:40 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-10-01

HANGOUT

2022-12-05 | 2022-11-05 | 2022-10-05 | 2022-09-05 | 2022-08-05 | 2022-07-05 | 2022-06-05 | 2022-05-05 | 2022-04-05 | 2022-03-05 | 2022-02-05 | 2022-01-05 | 2021-12-05 | 2021-11-05 | 2021-10-05 | 2021-09-05 | 2021-08-05 | 2021-07-05 | 2021-06-05 | 2021-05-05 | 2021-04-05 | 2021-03-05 | 2021-02-05 | 2021-01-05 | 2020-12-05 | 2020-11-05 | 2020-10-05 | 2020-09-05 | 2020-08-05 | 2020-07-05 | 2020-06-05 | 2020-05-05 | 2020-04-05 | 2020-03-05 | 2020-02-05 | 2020-01-05 | 2019-12-05 | 2019-11-05 | 2019-10-05 | 2019-09-05 | 2019-08-05 | 2019-07-05 | 2019-06-05 | 2019-05-05 | 2019-04-05 | 2019-03-05 | 2019-02-05 | 2019-01-05 | 2018-12-05 | 2018-11-05 | 2018-10-05 | 2018-09-05 | 2018-08-05 | 2018-07-05 | 2018-06-05 | 2018-05-05 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2018-02-05 | 2018-01-05 | 2017-12-05 | 2017-11-05 | 2017-10-05 | 2017-09-05 | 2017-08-05 | 2017-07-05 | 2017-06-05 | 2017-05-05 | 2017-04-05 | 2017-03-05 | 2017-02-05 | 2017-01-05 | 2016-12-05 | 2016-11-05 | 2016-10-05 | 2016-09-05 | 2016-08-05 | 2016-07-05 | 2016-06-05 | 2016-05-05 | 2016-04-05 | 2016-03-05 | 2016-02-05 | 2016-01-05 | 2015-12-05 | 2015-11-05 | 2015-10-05 | 2015-09-05 | 2015-08-05 | 2015-07-05 | 2015-06-05 | 2015-05-05 | 2015-04-05 | 2015-03-05 | 2015-02-05 | 2015-01-05 | 2014-12-05 | 2014-11-05 | 2014-10-05 | 2014-09-05 | 2014-08-05 | 2014-07-05 | 2014-06-05 | 2014-05-05 | 2014-04-05 | 2014-03-05 | 2014-02-05 | 2014-01-05 | 2013-12-05 | 2013-11-05 | 2013-10-05 | 2013-09-05 | 2013-08-05 | 2013-07-05 | 2013-06-05 | 2013-05-05 | 2013-04-05 | 2013-03-05 | 2013-02-05 | 2013-01-05 | 2012-12-05 | 2012-11-05 | 2012-10-05 | 2012-09-05 | 2012-08-05 | 2012-07-05 | 2012-06-05 | 2012-05-05 | 2012-04-05 | 2012-03-05 | 2012-02-05 | 2012-01-05 | 2011-12-05 | 2011-11-05 | 2011-10-05 | 2011-09-05 | 2011-08-05 | 2011-07-05 | 2011-06-05 | 2011-05-05 | 2011-04-05 | 2011-03-05 | 2011-02-05 | 2011-01-05 | 2010-12-05 | 2010-11-05 | 2010-10-05 | 2010-09-05 | 2010-08-05 | 2010-07-05 | 2010-06-05 | 2010-05-05 | 2010-04-05 | 2010-03-05 | 2010-02-05 | 2010-01-05 | 2009-12-05 | 2009-11-05 | 2009-10-05 | 2009-09-05 | 2009-08-05 | 2009-07-05 | 2009-06-05 | 2009-05-05 | 2009-04-05 | 2009-03-05 | 2009-02-05 | 2009-01-05 | 2008-12-05 | 2008-11-05 | 2008-10-05 | 2008-09-05 | 2008-08-05 | 2008-07-05 | 2008-06-05 | 2008-05-05 | 2008-04-05 | 2008-03-05 | 2008-02-05 | 2008-01-05 | 2007-12-05 | 2007-11-05 | 2007-10-05 | 2007-09-05 | 2007-08-05 | 2007-07-05 | 2007-06-05 | 2007-05-05 | 2007-04-05 | 2007-03-05 | 2007-02-05 | 2007-01-05 | 2006-12-05 | 2006-11-05 | 2006-10-05 | 2006-09-05 | 2006-08-05 | 2006-07-05 | 2006-06-05 | 2006-05-05 | 2006-04-05 | 2006-03-05 | 2006-02-05 | 2006-01-05 | 2005-12-05 | 2005-11-05 | 2005-10-05 | 2005-09-05 | 2005-08-05 | 2005-07-05 | 2005-06-05 | 2005-05-05 | 2005-04-05 | 2005-03-05 | 2005-02-05 | 2005-01-05 | 2004-12-05 | 2004-11-05 | 2004-10-05 | 2004-09-05 | 2004-08-05 | 2004-07-05 | 2004-06-05 | 2004-05-05 | 2004-04-05 | 2004-03-05 | 2004-02-05 | 2004-01-05 | 2003-12-05 | 2003-11-05 | 2003-10-05 | 2003-09-05 | 2003-08-05 | 2003-07-05 | 2003-06-05 | 2003-05-05 | 2003-04-05 | 2003-03-05 | 2003-02-05 | 2003-01-05 | 2002-12-05 | 2002-11-05 | 2002-10-05 | 2002-09-05 | 2002-08-05 | 2002-07-05 | 2002-06-05 | 2002-05-05 | 2002-04-05 | 2002-03-05 | 2002-02-05 | 2002-01-05 | 2001-12-05 | 2001-11-05 | 2001-10-05 | 2001-09-05 | 2001-08-05 | 2001-07-05 | 2001-06-05 | 2001-05-05 | 2001-04-05 | 2001-03-05 | 2001-02-05 | 2001-01-05 | 2000-12-05 | 2000-11-05 | 2000-10-05 | 2000-09-05 | 2000-08-05 | 2000-07-05 | 2000-06-05 | 2000-05-05 | 2000-04-05 | 2000-03-05 | 2000-02-05 | 2000-01-05 | 1999-12-05

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-10-18
FROM Luis Falcon
SUBJECT Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
From hangout-bounces-at-nylxs.com Tue Oct 19 02:03:24 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 78AA6164065;
Tue, 19 Oct 2021 02:03:23 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 25519164071; Tue, 19 Oct 2021 02:03:20 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Tue, 19 Oct 2021 02:03:20 -0400
Resent-Message-ID: <20211019060320.GB29856-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from lists.gnu.org (lists.gnu.org [209.51.188.17])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id A6F6B163FA8
for ; Mon, 18 Oct 2021 16:51:24 -0400 (EDT)
Received: from localhost ([::1]:40148 helo=lists1p.gnu.org)
by lists.gnu.org with esmtp (Exim 4.90_1)
(envelope-from )
id 1mcZbQ-0000S9-4A
for ruben-at-mrbrklyn.com; Mon, 18 Oct 2021 16:51:24 -0400
Received: from eggs.gnu.org ([2001:470:142:3::10]:34472)
by lists.gnu.org with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.90_1) (envelope-from )
id 1mcZEU-0001e8-GI; Mon, 18 Oct 2021 16:27:42 -0400
Received: from relay3-d.mail.gandi.net ([217.70.183.195]:42961)
by eggs.gnu.org with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.90_1) (envelope-from )
id 1mcZER-0002lA-RA; Mon, 18 Oct 2021 16:27:42 -0400
Received: (Authenticated sender: falcon-at-gnuhealth.org)
by relay3-d.mail.gandi.net (Postfix) with ESMTPSA id 11A0D6000B;
Mon, 18 Oct 2021 20:27:33 +0000 (UTC)
Message-ID: <1039e40b-650d-1f29-dad9-31c0be122d41-at-gnuhealth.org>
Date: Mon, 18 Oct 2021 21:27:49 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.2.0
Content-Language: en-US
To: health-announce-at-gnu.org, info-gnu-at-gnu.org
From: Luis Falcon
Organization: GNU Solidario
Received-SPF: pass client-ip=217.70.183.195; envelope-from=falcon-at-gnuhealth.org;
helo=relay3-d.mail.gandi.net
X-Spam_score_int: -25
X-Spam_score: -2.6
X-Spam_bar: --
X-Spam_report: (-2.6 / 5.0 requ) BAYES_00=-1.9, RCVD_IN_DNSWL_LOW=-0.7,
RCVD_IN_MSPIKE_H3=0.001, RCVD_IN_MSPIKE_WL=0.001, SPF_HELO_NONE=0.001,
SPF_PASS=-0.001 autolearn=ham autolearn_force=no
X-Spam_action: no action
X-Mailman-Approved-At: Mon, 18 Oct 2021 16:45:05 -0400
X-BeenThere: info-gnu-at-gnu.org
X-Mailman-Version: 2.1.23
Precedence: list
Content-Type: multipart/mixed; boundary="===============0158292234843683048=="
Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)
--===============0158292234843683048==
Content-Language: en-US
Content-Type: multipart/signed; micalg=pgp-sha256;
protocol="application/pgp-signature";
boundary="------------tksJNViM1H1jAdfKmC2XQKDm"

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)
--------------tksJNViM1H1jAdfKmC2XQKDm
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------0xFMfy9U8sns0xy6oueawQQd";
protected-headers="v1"
From: Luis Falcon
To: health-announce-at-gnu.org, info-gnu-at-gnu.org
Message-ID: <1039e40b-650d-1f29-dad9-31c0be122d41-at-gnuhealth.org>
Subject: Release of MyGNUHealth 1.0.5

--------------0xFMfy9U8sns0xy6oueawQQd
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------ZZV5T4d28VuLxGQqQeroSJt2"

--------------ZZV5T4d28VuLxGQqQeroSJt2
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: base64

RGVhciBjb21tdW5pdHkNCg0KV2UgYXJlIHZlcnkgaGFwcHkgdG8gYW5ub3VuY2UgTXlHTlVI
ZWFsdGggMS4wLjUsIHRoZSBsaWJyZSwgDQpwcml2YWN5LW9yaWVudGVkLCBQZXJzb25hbCBI
ZWFsdGggUmVjb3JkIGZyb20gR05VIEhlYWx0aC4NCg0KVGhpcyBtYWludGVuYW5jZSByZWxl
YXNlIGNvbnRhaW5zIGJ1ZyBmaXhlcyBhbmQgdGhyZWUgbmV3IGxhbmd1YWdlcyBmb3IgDQp0
aGUgZG9jdW1lbnRhdGlvbjoNCg0KICAgICBGcmVuY2gNCiAgICAgR2VybWFuDQogICAgIFNw
YW5pc2gNCg0KVGhlIHNvdXJjZSBFbmdsaXNoIGRvY3VtZW50YXRpb24gaGFzIGJlZW4gcmV2
aXNlZC4NCg0KVGhlIG1haW4gcGFja2FnZSByZXNpZGVzIGF0IEdOVS5vcmcsIGFuZCBjb250
YWlucyBib3RoIHRoZSBzb3VyY2UgYW5kIA0KYWxsIHRoZSBkb2N1bWVudGF0aW9uIGxhbmd1
YWdlcy4NCg0KVG8gc2F2ZSBkb3dubG9hZCB0aW1lIGFuZCBkaXNrIHNwYWNlLCB0aGUgcGFj
a2FnZXMgYXQgdGhlIFB5dGhvbiBQYWNrYWdlIA0KSW5kZXggKFB5UGkpIGNvbnRhaW4gb25s
eSB0aGUgc291cmNlIEVuZ2xpc2ggbGFuZ3VhZ2UuIFlvdSBjYW4gYWx3YXlzIA0KZG93bmxv
YWQgeW91ciBsYW5ndWFnZShzKSBwYWNrIGZyb20gR05VLm9yZyBvciByZWFkIGl0IG9ubGlu
ZSBhdCB0aGUgR05VIA0KSGVhbHRoIGRvY3VtZW50YXRpb24gcG9ydGFsIChodHRwczovL3d3
dy5nbnVoZWFsdGgub3JnL2RvY3MpLg0KDQpUaGFuayB5b3UgdG8gYWxsIGNvbnRyaWJ1dG9y
cywgYW5kIHdlIGhvcGUgeW91IGVuam95IE15R05VSGVhbHRoIGFzIG11Y2ggDQphcyB3ZSBk
byBkZXZlbG9waW5nIGl0IDopDQoNCkhhcHB5IGFuZCBoZWFsdGh5IGhhY2tpbmcNCkx1aXMN
Cg0KQWJvdXQgR05VIEhlYWx0aA0KDQpHTlUgSGVhbHRoIGlzIGEgTGlicmUsIGNvbW11bml0
eSBkcml2ZW4gcHJvamVjdCBmcm9tIEdOVSBTb2xpZGFyaW8gDQooaHR0cHM6Ly93d3cuZ251
c29saWRhcmlvLm9yZyksIGEgbm9uLXByb2ZpdCBodW1hbml0YXJpYW4gb3JnYW5pemF0aW9u
IA0KZm9jdXNlZCBvbiBTb2NpYWwgTWVkaWNpbmUuIE91ciBwcm9qZWN0IGhhcyBiZWVuIGFk
b3B0ZWQgYnkgaG9zcGl0YWxzLCANCmxhYm9yYXRvcmllcywgbXVsdGlsYXRlcmFsIG9yZ2Fu
aXphdGlvbnMgYW5kIG5hdGlvbmFsIHB1YmxpYyBoZWFsdGggDQpzeXN0ZW1zIGFyb3VuZCB0
aGUgd29ybGQuDQoNClRoZSBHTlUgSGVhbHRoIHByb2plY3QgcHJvdmlkZXMgdGhlIHRvb2xz
IGZvciBpbmRpdmlkdWFscywgaGVhbHRoIA0KcHJvZmVzc2lvbmFscywgaW5zdGl0dXRpb25z
IGFuZCBnb3Zlcm5tZW50cyB0byBwcm9hY3RpdmVseSBhc3Nlc3MgYW5kIA0KaW1wcm92ZSB0
aGUgdW5kZXJseWluZyBkZXRlcm1pbmFudHMgb2YgaGVhbHRoLCBmcm9tIHRoZSBzb2Npb2Vj
b25vbWljIA0KYWdlbnRzIHRvIHRoZSBtb2xlY3VsYXIgYmFzaXMgb2YgZGlzZWFzZS4gRnJv
bSBwcmltYXJ5IGhlYWx0aCBjYXJlIHRvIA0KcHJlY2lzaW9uIG1lZGljaW5lLg0KDQpUaGUg
bWFpbiBjb21wb25lbnRzIG9mIHRoZSBHTlUgSGVhbHRoIGRpZ2l0YWwgaGVhbHRoIGVjb3N5
c3RlbSBhcmU6DQoNCiAgICAgSG9zcGl0YWwgTWFuYWdlbWVudA0KICAgICBMYWJvcmF0b3J5
IE1hbmFnZW1lbnQgYW5kIGJpb2luZm9ybWF0aWNzDQogICAgIFBlcnNvbmFsIEhlYWx0aCBS
ZWNvcmQgKE15R05VSGVhbHRoKQ0KICAgICBUaGFsYW11cyAodGhlIEdOVSBIZWFsdGggRmVk
ZXJhdGlvbiBtZXNzYWdlIHNlcnZlcikNCiAgICAgSGVhbHRoIEluZm9ybWF0aW9uIFN5c3Rl
bSAocmVwb3J0aW5nIC8gZXBpZGVtaW9sb2d5KQ0KDQpHTlUgSGVhbHRoIGlzIGFuIG9mZmlj
aWFsIEdOVSBwcm9qZWN0LCBsaWNlbnNlZCB1bmRlciBHUEwgdjMrDQoNCk9yaWdpbmFsIGFu
bm91bmNlbWVudCBhdCBHTlUgU2F2YW5uYWg6DQpodHRwczovL3NhdmFubmFoLmdudS5vcmcv
Zm9ydW0vZm9ydW0ucGhwP2ZvcnVtX2lkPTEwMDYzDQoNCg0KLS0gDQpEci4gTHVpcyBGYWxj
b24sIE1ELCBNU2MNClByZXNpZGVudCwgR05VIFNvbGlkYXJpbw0KQWR2YW5jaW5nIFNvY2lh
bCBNZWRpY2luZQ0Kd3d3LmdudWhlYWx0aC5vcmcNCg==
--------------ZZV5T4d28VuLxGQqQeroSJt2
Content-Type: application/pgp-keys; name="OpenPGP_0xC015E1AE00989199.asc"
Content-Disposition: attachment; filename="OpenPGP_0xC015E1AE00989199.asc"
Content-Description: OpenPGP public key
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

xsFNBFkOA04BEADnOBk9Aio61+3AlTY+slTusQNT3bkMVxFEY87I2p0cmBG1oBwDuC/DvnYKa=
fg9
0juAF+LNIuhlCG351/bpJiu/8XsQSk55B2Jq9TeE4Sj/ilsS4mV2Kd+xqBER/N4T7c/d3prNv=
2mT
rr1BL0qCfLxWrkZTkT5pheGHoI5LjhlQnZ9yuPOxuYSmh+Rn0tUBEr82J0co6joa7FHiJsJc5=
P0l
j40BoR9sLxqu08bLu21T0NYuVlabuAjxeZ+qLS0ofDQSuU8NJPmbsWQ0nXHuagIZiZ1YIHQgT=
1x7
5aslwntD7ZeJlTflipH1jrNVgPcNchOnSXPI6/N1+DAgCckx38/pM1PBnsgCV3hjQrhQPUav5=
Zmc
bkvJ0Hbsg74HbF2C+XmIeeDj5GlkKX0QwccYCajIwNzV6/VsfYWaaXZH08D8eKZ1eg1ghKU1b=
QY8
+vXhkq9WaFAb0YhLmhp0IzJLTuUfUjN8ARANRSVryisjZLb9MyAiawzLLH1o5HY8mRsG1VFdQ=
IlW
e034x8t5ADkCIjwNq124Byvw+PdDya3RfeaNgwCOIPmzwoK2jXz7yNvzCQp1/6JmdrFOu9Tkp=
Hlr
QEVFXPP7/3A7oRhPQItU+xpJrP5UaF0lUD7NVCpTFGzrahqNvx33WEmsuXTFWs6pXC3YWxfLl=
jm/
syOxaqw2qJcKEQARAQABzSJMdWlzIEZhbGNvbiAoR05VKSA8ZmFsY29uQGdudS5vcmc+wsGOB=
BMB
CAA4FiEErL/ID8iRYxxoqo3IwBXhrgCYkZkFAlkOBuICGwMFCwkIBwIGFQgJCgsCBBYCAwECH=
gEC
F4AACgkQwBXhrgCYkZlBoRAAuO5dTpFY7RvFDZfa94CTS6iJEBzkF+YyL3tJ+g5Dj1mG2JmBB=
c5T
fsXG+6QjXcgAMiyS13wjgfke+83jW/xpRrae9D2c+ufp3QcZI5Usl7+ibhCDSIFTdY028sRm5=
Qwl
yGE2ow7/2hetPTxkfwx/2geevGorG95XH53Ihn7lhRaD7rtVT+Guo7GywTVgbHyRvw9DgWRfz=
Y6v
pqHfn64CmK4ovRXoaAOLzZT+I5IY1HVu/99dVMnMgVV9HspGTe9qlI+bVIA/TGqVbaq8dLiEF=
xig
tni9N/khgpKKxIYh4LoUGvxgeg5JFQbCIJQd2S7cXrku3QnoXRIraz9XCFQbvJ/PCUKpwkN+q=
/eC
NF1LieQ1x3BlaNAFG8eHhNgqHwkDi6QqBEOmSulhcvWmPM5hlKHkYylfGvPzuM1JcGslxoIFE=
wn6
zc/llA8xrPvBM/LYDeKilT/XHQHR0ie4fHNadxZ/roD4XO5FHYu4makXkU/xRf+jOTdvC4+MB=
0NH
Q3zNmfROe4Jkv2YqGz7gErd2q3wx7WlovMDcVpf+ttlNtGW88IhCGwDkcup5uR6cH8PUTMGDa=
L9f
TvzLtp6nXd0Ql6RQnsIczp/Y1+gGYxMqOzegK0cQ45Oft49Rfk7BGYy+kRgTpmiqKUCzMnX/X=
4Ka
rsKbH8IwquiUAK90vvJSTy/NM0x1aXMgRmFsY29uIChHTlUgSGVhbHRoKSA8bGZhbGNvbkBnb=
nVz
b2xpZGFyaW8ub3JnPsLBjgQTAQgAOBYhBKy/yA/IkWMcaKqNyMAV4a4AmJGZBQJZDgNOAhsDB=
QsJ
CAcCBhUICQoLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEMAV4a4AmJGZsywQAJhWTgKWblcntWMkI1cBjYGgo=
K/t
5MFp4lgYysg1wWHb9Z769EYWdMOsRm6pn42pDVLeMC/QuNzXxiJ0hRxhucfueOXIOmnujji+g=
JiA
MdCKsw2D3ab9KM/e4s7eHFdqIZToalGhtNSPaHPLvxlBwk6TAmJBwfSyQCGsEOWN1SvbbMnzu=
f48
bGOeULQx+ZyEjfr5tnm1BYJuQMiTS7OWt4hBY757HFKjxxkAIPptcLEXTAQBq2SQODM68VtTT=
j7f
Vq2rMXelobXrm0xbaJ5lYd8OAFQMTVgdCg7MLedozugUmy2iSbC4NfVc3JcHnXT2Fadv6XwWS=
TEI
8zG2XauOG89QRoUM3swegg8GFbdry4n20jYmAOG3VTWrt54UPCLMJ4VVEZJAO3o88vCKhOldr=
xne
Wz40QEB4UsKwxwp3BHaS6K3inziCZr2gkNuVitEN4EFKKwkE0YYOeHvE96yxEjks+fE8d7+Vg=
TWP
PL2xprRpSpmna4kBtHNS9g+9Wjf7L0LTbLUoJ/HQVQdxqaZKwuXO5gXEF9UUMxF9+VNfvNemU=
4Fx
LYqQ5ELFyRryVvTiINsuyFLFalMeOTuYWWNhiN/AyE0URDFJZNYKNbraIzXIUnyzQAJHtJI7Z=
4fj
iUw6YVMPzJpTOZjCvEJ3TTzKd7mnirR4bocZuk1Zn5el8s19zS9MdWlzIEZhbGNvbiAoR05VI=
Ehl
YWx0aCkgPGZhbGNvbkBnbnVoZWFsdGgub3JnPsLBjgQTAQgAOBYhBKy/yA/IkWMcaKqNyMAV4=
a4A
mJGZBQJdYGXeAhsDBQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEMAV4a4AmJGZzwIQAJISh=
JYW
3GyVNvXiSbiEtKBu7HbK0khlCXbt4EP5ASeVPP6A0N4/cLO1M3RKwmQ61/gtE9NRLLCH9j/1G=
nw4
j+mtPQg9SON8uNkBi/PEN1qJ7laVueMIVSjoUgLY9/NUSCck8hHj/3rtlhCXZY7M8EBTaXs+E=
5pR
VmbRDgnXZxdGub2lji/j8GSAEd/dhiOfI6s8FgoKqDgqrsc8TmRLivNRyodg7IamjLEG9ASO6=
mFe
pWoxoAc+wGtweOg+Zs68E55OoQ089CxGSkdu6xsHH14HXIOZxjt0yBKq0ruKhfLfBXVZYH7DQ=
sWX
6VqaD/mjstuBRcqiI80AOg5K4GvJ+vWpioJ285PpRmYW2y2ZHNySC/CpCnx9CFw/o+krmmqib=
uQA
Td7NFse9u1gF86XwbSWHW2VFXwceXtWBwjuGv2kRC7WxxLvFodLK7majYwOayRKOxu8jrVMov=
0bi
+npueC63Lb43htj3vGrtwMYHE+HLMfjsFYxn2oTrHv77aNtSd9oCrEmodk9XT99p8UAtLrP26=
UaN
4rRsPkYwXdW5SjhmQ9BIQ9gZ9Rf3sILuozqBXA7fWrwxGI1tat+wnqmvLNm7QQ25gV95f84i6=
xfr
1HfA4rIppN+JbUfWzXstYqqbfR+7W596rIKcxg1eS2Jfez1t+T3uKWwl4QSQ3sLIxH30zsFNB=
FkO
A04BEACs/Arm0rPJbMQyDeAsmMEYw1ONoDyaf1NoV6EyvXv0tucA9ddzBn5e8Q5jReoJWxPZO=
u9y
9AgHLYf49+GKYpzp1R61OkEuDMyhrBRfXl8vhaGexsvLkulGLwW9aPUUwirH0k1THceRC7ucl=
kep
AnUVQEl5PuhnRVasboT3i/WyJTFO67ygHIAM9CY/B9Q4VngbnR9zH7cqjuT+XEV8YlJuZDzvP=
ttw
2RwYPmYRg07UWwMTmUcZiGmx0wUZD1eUYX6bB0L4a0n8DDNVe/qjk54WL/fWigRrxiL5RDpv9=
BT0
2ERrarhtY7bpKPxqKhFlyTdSeSPPTmnZLejybQLC5k/xsFFOM9IswY6n55lFMqrKMezY2YuYX=
24l
cj+d0BUJLRF1e9/ggSR0HFso4kYbVg2PerUwZ76tYR4q4G1OTsNHsDlhTzLbexngWwAZ4Bh2g=
BMW
Eo1Jk1dn63XMT+C4/caRlA+LdXhXCiq0lO97AoJglPEs2RPj9wsGjoHKfs56fm6lNtFgKsLgZ=
3Qe
I5mLjHCQibVTlwRIVFPNYrIvlJYfaGtxFoEhDbcxXfge4Zn4vksG58Fgpmw7zNV6VjV/Xdesz=
SoG
k5pFluQ3VWPoUMM9KDbPql6OvUBtItS7tH95SDSrKEkexEel0GpYMGTjYty7hTmN2nMoAvBAg=
oT5
sGNkQQARAQABwsF2BBgBCAAgFiEErL/ID8iRYxxoqo3IwBXhrgCYkZkFAlkOA04CGwwACgkQw=
BXh
rgCYkZm57BAAvkiqQm76FKOBYa5BXXRX0HBePJS48SJ56YQ85OsnT+OK0nAtgDlzAU0otTqij=
IrO
0tu9zS3fEfcmX95zzv6fp2n+ezBV3YxLG5ClwtS8diAWtG9YWzdXRce7/btaFgCyNABCc1er8=
1Aa
4T8B/5T3PLNtNUEU4HM7/v3JPdg7cDiDM02SfXV4VL/eH//YPpvTxF3GXkQw6SK+KiArQXXeA=
lRN
T/Zj/9Qh4EDfDFHJzjgrrP7o+YvcnMq8/rpXGScx7mGQXpJHxAp/Fdoozk9tXlcbuB3fT55E2=
d4t
VVvP1j8xqsScUTgZc5qPyMxoChMKt+L2UnMxJ59ZZdQfeJ+MTZEREXORNuyg+znD7ALhXC5QT=
nPe
LP1jRAH3riybLCzPR9YkAvtxbESszztlYuHvAh8QoUdz+4Pc/4eFLSXnssCl31ASBwwzAw4Uh=
4vC
L74HKfN94/cZrfxAt3F+W4BKS5ag24yhLBBehs2u00BKUE49/UqnK44AjqE698cA8Z6Qf3aIr=
8VR
70PaBSh2vynJvAEzz5uY+S4jbLJ87Vtild5e4uMLAlQH8UCrYmuOhLyIpXyL6OdfYY63CYuH4=
46w
SshaAUvVkkVVgcYL5UqP8mBP0K2h/XQHYeuW3jQ9eiWJ7HCjvC+XxwcWOicXav1ZdnbCB6o+6=
g1a
gVgorT8aVVo=3D
=3D65id
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
--------------ZZV5T4d28VuLxGQqQeroSJt2--


--------------0xFMfy9U8sns0xy6oueawQQd--

--------------tksJNViM1H1jAdfKmC2XQKDm
Content-Type: application/pgp-signature; name="OpenPGP_signature.asc"
Content-Description: OpenPGP digital signature
Content-Disposition: attachment; filename="OpenPGP_signature"

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsF5BAABCAAjFiEErL/ID8iRYxxoqo3IwBXhrgCYkZkFAmFt2MUFAwAAAAAACgkQwBXhrgCYkZmj
NA/9GfSIqZVDzqdoUWviOY68a2WwqyP99itiJyZ8axD4XnvoNBYc8q6cq6SHSD4ArdWmAFn1n36q
GIyg5jAPwapbz6mqsyp/J5IXrvMDa5aoI1+8CGUToC00NJh+ISR2rfp+65+26kBDryyVemdzlP+B
wGGKkFGh3XHdtWoTEeojTyGOZpiL2/73LXO40ums0+GE86CHq+rFZqCecg507TnAguofvjMrtt9w
8rDUrTuEllKoq6dlfG9eMLhIeMmXcjD7tcpaSAqZ8KARK1px6kJmmesZXFL+PvMHiNyoWuwoHIwq
tFOkQdgQyhC0DfW7wd04t1G8fDD4eYfKJkBlwZlJNqSrwbvPzi5PZOGsrz562hURFoz6Ij4fXZGr
uN13+fHHy4DJjEnbxhGspEO1BXBDITde+VVc78R+3oRJ/j+bhrcTaX4lavRT2RhOfnar76Oit0ZN
Hj88MPv8mWPhtEanybBUjeCLxLr9tkafgT++APVl6xEreHEm0b3H+blv5C7arO+K9jjBJ5/ftFIH
MBEKbkZk8i1aN6MHeeuBKROK8VvOLzt4KAtEupQQ3cFEqR2K9UmB7D+2hdTRT9kEY1HF+20pLg7H
MPmReKjsxtfEQf7ITw4M+5V/79ErudBxWvJnsm9fKl3J1uYtHDg0d64fkRU7URk366qSNuk6F8VT
YeU=
=S2mR
-----END PGP SIGNATURE-----

--------------tksJNViM1H1jAdfKmC2XQKDm--


--===============0158292234843683048==
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline

LS0gCklmIHlvdSBoYXZlIGEgd29ya2luZyBvciBwYXJ0bHkgd29ya2luZyBwcm9ncmFtIHRoYXQg
eW91J2QgbGlrZQp0byBvZmZlciB0byB0aGUgR05VIHByb2plY3QgYXMgYSBHTlUgcGFja2FnZSwK
c2VlIGh0dHBzOi8vd3d3LmdudS5vcmcvaGVscC9ldmFsdWF0aW9uLmh0bWwu

--===============0158292234843683048==
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline

_______________________________________________
Hangout mailing list
Hangout-at-nylxs.com
http://lists.mrbrklyn.com/mailman/listinfo/hangout

--===============0158292234843683048==--

 1. 2021-10-01 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter - Issue 162, October 2021
 2. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 3. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 4. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 5. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 6. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 7. 2021-10-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] the end is here
 8. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [python-pyqt6] Mistaken optional
 9. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 10. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 11. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 12. 2021-10-03 Juraj Oravec <sgorava-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [mrbrklyn-at-panix.com: RSA
 13. 2021-10-06 Daniel Ferradal <dferradal-at-apache.org> Re: [Hangout - NYLXS] [users-at-httpd] Stupid question on mod_header
 14. 2021-10-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] LibrePlanet 2022 returns online: Submit your
 15. 2021-10-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] I lost my sister today
 16. 2021-10-11 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #533 - Consulting work
 17. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
 18. 2021-10-18 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #534 - Are you CPAN contributor?
 19. 2021-10-18 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] IEEE EMBS Clinical System Identification Virtual
 20. 2021-10-18 aviva <aviva-at-gmx.us> Subject: [Hangout - NYLXS] cancel this
 21. 2021-10-18 scott smart via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 22. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 23. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 24. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 25. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 26. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 27. 2021-10-18 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 28. 2021-10-18 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 29. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 30. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 31. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 32. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 33. 2021-10-17 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 34. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 35. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 36. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 37. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 38. 2021-10-17 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 39. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 40. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 41. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 42. 2021-10-17 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 43. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 44. 2021-10-17 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 45. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 46. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Orientations, Copyright Notices,
 47. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 48. 2021-10-16 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 49. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 50. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 51. 2021-10-16 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 52. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 53. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 54. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 55. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 56. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 57. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 58. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 59. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 60. 2021-10-18 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
 61. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 62. 2021-10-20 From: =?utf-8?Q?Zo=C3=AB_Kooyman=2C_FSF?= <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Pumpkins, markets, and one bad Apple
 63. 2021-10-20 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 64. 2021-10-19 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Gimp on Microsoft Store
 65. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 66. 2021-10-19 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 67. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 68. 2021-10-19 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 69. 2021-10-19 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] script-fu question
 70. 2021-10-19 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 71. 2021-10-19 Judy <judy-at-corozal.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 72. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 73. 2021-10-19 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 74. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?Fwd=3A_Mail_Clerk_/_Laborer_?=
 75. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] Intel's In House Linux - Clear Linux
 76. 2021-10-21 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 77. 2021-10-21 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 78. 2021-10-21 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 79. 2021-10-21 Pharma Update News Service <admin-at-pharmaupdatenewsservice.com> Subject: [Hangout - NYLXS] WHITEPAPER: Automation and Data Analytics in
 80. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 81. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 82. 2021-10-22 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 83. 2021-10-22 P3D3F <p3d3f-at-riseup.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 84. 2021-10-22 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 85. 2021-10-22 Cliff Pratt <enkiduonthenet-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 86. 2021-10-22 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 87. 2021-10-23 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 88. 2021-10-23 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 89. 2021-10-25 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #535 - Exercism and Perl
 90. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 91. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 92. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 93. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 94. 2021-10-26 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] NYS SUrvailence technologies
 95. 2021-10-25 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 96. 2021-10-24 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 97. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 98. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 99. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 100. 2021-10-26 Werner LEMBERG <wl-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 101. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 102. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 103. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 104. 2021-10-26 From: "Professional Career Services" <nj-at-nj.pcsjobs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] PCS Postings October 26
 105. 2021-10-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] backlash-on-college-campuses
 106. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 107. 2021-10-28 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 108. 2021-10-28 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 109. 2021-10-28 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 110. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 111. 2021-10-22 Andrew Maxwell via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 112. 2021-10-27 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 113. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 114. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 115. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Linux Journal is not quite dead yet
 116. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] not bending the rules
 117. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 118. 2021-10-29 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 119. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 120. 2021-10-30 From: "Xavier B." <somenxavier-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 121. 2021-10-30 epektasis <rptnix-at-amerytel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 122. 2021-10-30 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about configuration
 123. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 124. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 125. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 126. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 127. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 128. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 129. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 130. 2021-10-31 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.15-gnu
 131. 2021-10-31 James E Keenan <jkeenan-at-pobox.com> Re: [Hangout - NYLXS] DHA status?
 132. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 133. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 134. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 135. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 136. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 137. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 138. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 139. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 140. 2021-10-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!