Sat Dec 3 18:19:31 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-10-01

HANGOUT

2022-12-03 | 2022-11-03 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 2022-08-03 | 2022-07-03 | 2022-06-03 | 2022-05-03 | 2022-04-03 | 2022-03-03 | 2022-02-03 | 2022-01-03 | 2021-12-03 | 2021-11-03 | 2021-10-03 | 2021-09-03 | 2021-08-03 | 2021-07-03 | 2021-06-03 | 2021-05-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-01-03 | 2020-12-03 | 2020-11-03 | 2020-10-03 | 2020-09-03 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 2020-06-03 | 2020-05-03 | 2020-04-03 | 2020-03-03 | 2020-02-03 | 2020-01-03 | 2019-12-03 | 2019-11-03 | 2019-10-03 | 2019-09-03 | 2019-08-03 | 2019-07-03 | 2019-06-03 | 2019-05-03 | 2019-04-03 | 2019-03-03 | 2019-02-03 | 2019-01-03 | 2018-12-03 | 2018-11-03 | 2018-10-03 | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-07-03 | 2018-06-03 | 2018-05-03 | 2018-04-03 | 2018-03-03 | 2018-02-03 | 2018-01-03 | 2017-12-03 | 2017-11-03 | 2017-10-03 | 2017-09-03 | 2017-08-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-05-03 | 2017-04-03 | 2017-03-03 | 2017-02-03 | 2017-01-03 | 2016-12-03 | 2016-11-03 | 2016-10-03 | 2016-09-03 | 2016-08-03 | 2016-07-03 | 2016-06-03 | 2016-05-03 | 2016-04-03 | 2016-03-03 | 2016-02-03 | 2016-01-03 | 2015-12-03 | 2015-11-03 | 2015-10-03 | 2015-09-03 | 2015-08-03 | 2015-07-03 | 2015-06-03 | 2015-05-03 | 2015-04-03 | 2015-03-03 | 2015-02-03 | 2015-01-03 | 2014-12-03 | 2014-11-03 | 2014-10-03 | 2014-09-03 | 2014-08-03 | 2014-07-03 | 2014-06-03 | 2014-05-03 | 2014-04-03 | 2014-03-03 | 2014-02-03 | 2014-01-03 | 2013-12-03 | 2013-11-03 | 2013-10-03 | 2013-09-03 | 2013-08-03 | 2013-07-03 | 2013-06-03 | 2013-05-03 | 2013-04-03 | 2013-03-03 | 2013-02-03 | 2013-01-03 | 2012-12-03 | 2012-11-03 | 2012-10-03 | 2012-09-03 | 2012-08-03 | 2012-07-03 | 2012-06-03 | 2012-05-03 | 2012-04-03 | 2012-03-03 | 2012-02-03 | 2012-01-03 | 2011-12-03 | 2011-11-03 | 2011-10-03 | 2011-09-03 | 2011-08-03 | 2011-07-03 | 2011-06-03 | 2011-05-03 | 2011-04-03 | 2011-03-03 | 2011-02-03 | 2011-01-03 | 2010-12-03 | 2010-11-03 | 2010-10-03 | 2010-09-03 | 2010-08-03 | 2010-07-03 | 2010-06-03 | 2010-05-03 | 2010-04-03 | 2010-03-03 | 2010-02-03 | 2010-01-03 | 2009-12-03 | 2009-11-03 | 2009-10-03 | 2009-09-03 | 2009-08-03 | 2009-07-03 | 2009-06-03 | 2009-05-03 | 2009-04-03 | 2009-03-03 | 2009-02-03 | 2009-01-03 | 2008-12-03 | 2008-11-03 | 2008-10-03 | 2008-09-03 | 2008-08-03 | 2008-07-03 | 2008-06-03 | 2008-05-03 | 2008-04-03 | 2008-03-03 | 2008-02-03 | 2008-01-03 | 2007-12-03 | 2007-11-03 | 2007-10-03 | 2007-09-03 | 2007-08-03 | 2007-07-03 | 2007-06-03 | 2007-05-03 | 2007-04-03 | 2007-03-03 | 2007-02-03 | 2007-01-03 | 2006-12-03 | 2006-11-03 | 2006-10-03 | 2006-09-03 | 2006-08-03 | 2006-07-03 | 2006-06-03 | 2006-05-03 | 2006-04-03 | 2006-03-03 | 2006-02-03 | 2006-01-03 | 2005-12-03 | 2005-11-03 | 2005-10-03 | 2005-09-03 | 2005-08-03 | 2005-07-03 | 2005-06-03 | 2005-05-03 | 2005-04-03 | 2005-03-03 | 2005-02-03 | 2005-01-03 | 2004-12-03 | 2004-11-03 | 2004-10-03 | 2004-09-03 | 2004-08-03 | 2004-07-03 | 2004-06-03 | 2004-05-03 | 2004-04-03 | 2004-03-03 | 2004-02-03 | 2004-01-03 | 2003-12-03 | 2003-11-03 | 2003-10-03 | 2003-09-03 | 2003-08-03 | 2003-07-03 | 2003-06-03 | 2003-05-03 | 2003-04-03 | 2003-03-03 | 2003-02-03 | 2003-01-03 | 2002-12-03 | 2002-11-03 | 2002-10-03 | 2002-09-03 | 2002-08-03 | 2002-07-03 | 2002-06-03 | 2002-05-03 | 2002-04-03 | 2002-03-03 | 2002-02-03 | 2002-01-03 | 2001-12-03 | 2001-11-03 | 2001-10-03 | 2001-09-03 | 2001-08-03 | 2001-07-03 | 2001-06-03 | 2001-05-03 | 2001-04-03 | 2001-03-03 | 2001-02-03 | 2001-01-03 | 2000-12-03 | 2000-11-03 | 2000-10-03 | 2000-09-03 | 2000-08-03 | 2000-07-03 | 2000-06-03 | 2000-05-03 | 2000-04-03 | 2000-03-03 | 2000-02-03 | 2000-01-03 | 1999-12-03

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-10-19
FROM Ruben Safir
SUBJECT Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
From hangout-bounces-at-nylxs.com Tue Oct 19 02:05:29 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id E53E9164024;
Tue, 19 Oct 2021 02:05:28 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 22F1B16401E; Tue, 19 Oct 2021 02:05:26 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Tue, 19 Oct 2021 02:05:26 -0400
Resent-Message-ID: <20211019060526.GA30056-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 06408163FBB; Tue, 19 Oct 2021 01:45:17 -0400 (EDT)
Date: Tue, 19 Oct 2021 01:45:17 -0400
From: Ruben Safir
To: Ruben Safir
Cc: Alexandre Prokoudine ,
GIMP-user-list
Message-ID: <20211019054517.GA29051-at-www2.mrbrklyn.com>
References:

<20211018203806.00004506-at-secarica.ro>

<20211019053742.GB29011-at-www2.mrbrklyn.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Disposition: inline
In-Reply-To: <20211019053742.GB29011-at-www2.mrbrklyn.com>
User-Agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15)
Subject: Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
X-Mailman-Version: 2.1.30rc1
Precedence: list
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

QWxzbywgaXQgd291bGQgYmUgZ3JlYXQgaWYgeW91IGZpeGVkIHRoZSBmaWxlIHByZXZpZXdlci4g
IFdoeSBkb2VzIGl0CndvcmsgaW4gZXZlcnkgb3RoZXIgcGllY2Ugb2Ygc29mdHdhcmUsIGJ1dCBu
b3QgdGhlIGdpbXA/ICBJIGdldCB0aXJlZCBvZgpvcGVuaW5nIGRpcmVjdG9yaWVzIHdpdGggdmll
d25vaXIgYW5kIHRoZW4gZm9ya2luZyB0byB0aGUgZ2ltcC4KCkFuZCBwbGVhc2UgcmV0dXJuIENy
b3AgdG8gbm9ybWFsIHNvIGl0IGlzIHVzZWZ1bCBhbmQgcGVvcGxlIGRvbid0IGxhdWdoCmF0IHVz
IGZvciB1c2luZyBicm9rZW4gc29mdHdhcmUuICBKdXN0IGJvcnJvdyB0aGUgbGlicmFyaWVzIGZy
b20KSW1hZ2VNYWdpY2suCgoKCgpPbiBUdWUsIE9jdCAxOSwgMjAyMSBhdCAwMTozNzo0MkFNIC0w
NDAwLCBSdWJlbiBTYWZpciB3cm90ZToKPiBPbiBNb24sIE9jdCAxOCwgMjAyMSBhdCAwODo0Nzo0
MVBNICswMzAwLCBBbGV4YW5kcmUgUHJva291ZGluZSB2aWEgZ2ltcC11c2VyLWxpc3Qgd3JvdGU6
Cj4gPiBPbiBNb24sIE9jdCAxOCwgMjAyMSBhdCA4OjM4IFBNIENyaXN0aWFuIFNlY2FyxIMgd3Jv
dGU6Cj4gPiAKPiA+ID4gPiBFbmFibGluZyB0aGUgIkRlbGV0ZSBjcm9wcGVkIHBpeGVscyIgY2hl
Y2tib3ggaW4gQ3JvcCB0b29sJ3Mgb3B0aW9ucwo+ID4gPiA+IHJlc3RvcmVzIHRoZSBvbGQgZGVz
dHJ1Y3RpdmUgYmVoYXZpb3IKPiA+ID4KPiA+ID4gQWZ0ZXIgY3JvcCwgdXN1YWxseSBJIGdvIHRv
IExheWVyID4gTGF5ZXIgdG8gSW1hZ2UgU2l6ZS4KPiA+ID4KPiA+ID4gVW50aWwgdGhpcyAnZGlz
Y3Vzc2lvbicgSSBuZXZlciBub3RpY2VkIHRoZSAiRGVsZXRlIGNyb3BwZWQgcGl4ZWxzIiBvcHRp
b24gOikKPiA+IAo+ID4gVGhhdCdzIHRoZSB0aGluZyB3aXRoIG5ldyBvcHRpb25zIGFuZCBwcmVm
ZXJlbmNlczogdGhleSBhcmVuJ3QKPiA+IGRpc2NvdmVyYWJsZSwgYW5kIHBlb3BsZSB0ZW5kIHRv
IGF2b2lkIHJlYWRpbmcgcmVsZWFzZSBub3Rlcy4gSSBtZWFuLAo+ID4gcGVvcGxlIGFyZSBzdGls
bCBkaXNjb3ZlcmluZyB0aGUgc2luZ2xlLXdpbmRvdyBtb2RlIGFmdGVyIGFsbW9zdCAxMAo+ID4g
eWVhcnMhIDopCj4gCj4gCj4gSSBkb2Vzbid0IG5lZWQgYW4gaGlkZG5lIG9wdGlvbiBidXJyaWVk
IGluIHRoZSBpbnRlcmZhY2UuICBJdCBuZWVkcyBjcm9wCj4gdG8gd29yayBjb3JyZWN0bHkgZm9y
IGV2ZXJ5b25lLgo+IAo+IENyb3AgaXMgQ3JvcCwgYW5kIGl0IGlzIGFsd2F5cyBkZXN0cnVjdGl2
ZS4uLi4KPiAKPiA+IAo+ID4gVGhlcmUgYXJlIHNvbWUgbGVzcyBpbnRydXNpdmUgd2F5cyB0byBt
YWtlIHBlb3BsZSBhd2FyZSBvZiBuZXcKPiA+IG9wdGlvbnMuIEkgZGlkIGZpbGUgaHR0cHM6Ly9n
aXRsYWIuZ25vbWUub3JnL0dOT01FL2dpbXAvLS9pc3N1ZXMvNTU0MQo+ID4gYSB3aGlsZSBhZ28s
IGFuZCBpdCBsb29rcyBsaWtlIEplaGFuIGlzIGludGVyZXN0ZWQgaW4gaW1wbGVtZW50aW5nCj4g
PiB0aGF0IGF0IHNvbWUgcG9pbnQgaW4gdGhlIGZ1dHVyZS4gVGhhdCBzaG91bGQgdGFrZSBhd2F5
IHNvbWUgZnJpY3Rpb24uCj4gPiAKPiA+IEFsZXgKPiA+IF9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fCj4gPiBnaW1wLXVzZXItbGlzdCBtYWlsaW5nIGxpc3QK
PiA+IExpc3QgYWRkcmVzczogICAgZ2ltcC11c2VyLWxpc3RAZ25vbWUub3JnCj4gPiBMaXN0IG1l
bWJlcnNoaXA6IGh0dHBzOi8vbWFpbC5nbm9tZS5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9naW1wLXVz
ZXItbGlzdAo+ID4gTGlzdCBhcmNoaXZlczogICBodHRwczovL21haWwuZ25vbWUub3JnL2FyY2hp
dmVzL2dpbXAtdXNlci1saXN0Cj4gCj4gLS0gCj4gU28gbWFueSBpbW1pZ3JhbnQgZ3JvdXBzIGhh
dmUgc3dlcHQgdGhyb3VnaCBvdXIgdG93bgo+IHRoYXQgQnJvb2tseW4sIGxpa2UgQXRsYW50aXMs
IHJlYWNoZXMgbXl0aG9sb2dpY2FsCj4gcHJvcG9ydGlvbnMgaW4gdGhlIG1pbmQgb2YgdGhlIHdv
cmxkIC0gUkkgU2FmaXIgMTk5OAo+IGh0dHA6Ly93d3cubXJicmtseW4uY29tIAo+IAo+IERSTSBp
cyBUSEVGVCAtIFdlIGFyZSB0aGUgU1RBS0VIT0xERVJTIC0gUkkgU2FmaXIgMjAwMgo+IGh0dHA6
Ly93d3cubnlseHMuY29tIC0gTGVhZGVyc2hpcCBEZXZlbG9wbWVudCBpbiBGcmVlIFNvZnR3YXJl
Cj4gaHR0cDovL3d3dzIubXJicmtseW4uY29tL3Jlc291cmNlcyAtIFVucHVibGlzaGVkIEFyY2hp
dmUgCj4gaHR0cDovL3d3dy5jb2luaGFuZ291dC5jb20gLSBjb2lucyEKPiBodHRwOi8vd3d3LmJy
b29rbHluLWxpdmluZy5jb20gCj4gCj4gQmVpbmcgc28gdHJhY2tlZCBpcyBmb3IgRkFSTSBBTklN
QUxTIGFuZCBleHRlcm1pbmF0aW9uIGNhbXBzLCAKPiBidXQgaW5jb21wYXRpYmxlIHdpdGggbGl2
aW5nIGFzIGEgZnJlZSBodW1hbiBiZWluZy4gLVJJIFNhZmlyIDIwMTMKPiAKPiBfX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXwo+IGdpbXAtdXNlci1saXN0IG1h
aWxpbmcgbGlzdAo+IExpc3QgYWRkcmVzczogICAgZ2ltcC11c2VyLWxpc3RAZ25vbWUub3JnCj4g
TGlzdCBtZW1iZXJzaGlwOiBodHRwczovL21haWwuZ25vbWUub3JnL21haWxtYW4vbGlzdGluZm8v
Z2ltcC11c2VyLWxpc3QKPiBMaXN0IGFyY2hpdmVzOiAgIGh0dHBzOi8vbWFpbC5nbm9tZS5vcmcv
YXJjaGl2ZXMvZ2ltcC11c2VyLWxpc3QKCi0tIApTbyBtYW55IGltbWlncmFudCBncm91cHMgaGF2
ZSBzd2VwdCB0aHJvdWdoIG91ciB0b3duCnRoYXQgQnJvb2tseW4sIGxpa2UgQXRsYW50aXMsIHJl
YWNoZXMgbXl0aG9sb2dpY2FsCnByb3BvcnRpb25zIGluIHRoZSBtaW5kIG9mIHRoZSB3b3JsZCAt
IFJJIFNhZmlyIDE5OTgKaHR0cDovL3d3dy5tcmJya2x5bi5jb20gCgpEUk0gaXMgVEhFRlQgLSBX
ZSBhcmUgdGhlIFNUQUtFSE9MREVSUyAtIFJJIFNhZmlyIDIwMDIKaHR0cDovL3d3dy5ueWx4cy5j
b20gLSBMZWFkZXJzaGlwIERldmVsb3BtZW50IGluIEZyZWUgU29mdHdhcmUKaHR0cDovL3d3dzIu
bXJicmtseW4uY29tL3Jlc291cmNlcyAtIFVucHVibGlzaGVkIEFyY2hpdmUgCmh0dHA6Ly93d3cu
Y29pbmhhbmdvdXQuY29tIC0gY29pbnMhCmh0dHA6Ly93d3cuYnJvb2tseW4tbGl2aW5nLmNvbSAK
CkJlaW5nIHNvIHRyYWNrZWQgaXMgZm9yIEZBUk0gQU5JTUFMUyBhbmQgZXh0ZXJtaW5hdGlvbiBj
YW1wcywgCmJ1dCBpbmNvbXBhdGlibGUgd2l0aCBsaXZpbmcgYXMgYSBmcmVlIGh1bWFuIGJlaW5n
LiAtUkkgU2FmaXIgMjAxMwpfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fXwpIYW5nb3V0IG1haWxpbmcgbGlzdApIYW5nb3V0QG55bHhzLmNvbQpodHRwOi8vbGlz
dHMubXJicmtseW4uY29tL21haWxtYW4vbGlzdGluZm8vaGFuZ291dAo=

 1. 2021-10-01 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter - Issue 162, October 2021
 2. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 3. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 4. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 5. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 6. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 7. 2021-10-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] the end is here
 8. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [python-pyqt6] Mistaken optional
 9. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 10. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 11. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 12. 2021-10-03 Juraj Oravec <sgorava-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [mrbrklyn-at-panix.com: RSA
 13. 2021-10-06 Daniel Ferradal <dferradal-at-apache.org> Re: [Hangout - NYLXS] [users-at-httpd] Stupid question on mod_header
 14. 2021-10-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] LibrePlanet 2022 returns online: Submit your
 15. 2021-10-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] I lost my sister today
 16. 2021-10-11 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #533 - Consulting work
 17. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
 18. 2021-10-18 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #534 - Are you CPAN contributor?
 19. 2021-10-18 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] IEEE EMBS Clinical System Identification Virtual
 20. 2021-10-18 aviva <aviva-at-gmx.us> Subject: [Hangout - NYLXS] cancel this
 21. 2021-10-18 scott smart via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 22. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 23. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 24. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 25. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 26. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 27. 2021-10-18 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 28. 2021-10-18 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 29. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 30. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 31. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 32. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 33. 2021-10-17 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 34. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 35. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 36. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 37. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 38. 2021-10-17 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 39. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 40. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 41. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 42. 2021-10-17 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 43. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 44. 2021-10-17 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 45. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 46. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Orientations, Copyright Notices,
 47. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 48. 2021-10-16 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 49. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 50. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 51. 2021-10-16 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 52. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 53. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 54. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 55. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 56. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 57. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 58. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 59. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 60. 2021-10-18 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
 61. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 62. 2021-10-20 From: =?utf-8?Q?Zo=C3=AB_Kooyman=2C_FSF?= <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Pumpkins, markets, and one bad Apple
 63. 2021-10-20 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 64. 2021-10-19 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Gimp on Microsoft Store
 65. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 66. 2021-10-19 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 67. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 68. 2021-10-19 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 69. 2021-10-19 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] script-fu question
 70. 2021-10-19 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 71. 2021-10-19 Judy <judy-at-corozal.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 72. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 73. 2021-10-19 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 74. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?Fwd=3A_Mail_Clerk_/_Laborer_?=
 75. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] Intel's In House Linux - Clear Linux
 76. 2021-10-21 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 77. 2021-10-21 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 78. 2021-10-21 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 79. 2021-10-21 Pharma Update News Service <admin-at-pharmaupdatenewsservice.com> Subject: [Hangout - NYLXS] WHITEPAPER: Automation and Data Analytics in
 80. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 81. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 82. 2021-10-22 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 83. 2021-10-22 P3D3F <p3d3f-at-riseup.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 84. 2021-10-22 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 85. 2021-10-22 Cliff Pratt <enkiduonthenet-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 86. 2021-10-22 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 87. 2021-10-23 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 88. 2021-10-23 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 89. 2021-10-25 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #535 - Exercism and Perl
 90. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 91. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 92. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 93. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 94. 2021-10-26 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] NYS SUrvailence technologies
 95. 2021-10-25 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 96. 2021-10-24 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 97. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 98. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 99. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 100. 2021-10-26 Werner LEMBERG <wl-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 101. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 102. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 103. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 104. 2021-10-26 From: "Professional Career Services" <nj-at-nj.pcsjobs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] PCS Postings October 26
 105. 2021-10-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] backlash-on-college-campuses
 106. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 107. 2021-10-28 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 108. 2021-10-28 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 109. 2021-10-28 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 110. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 111. 2021-10-22 Andrew Maxwell via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 112. 2021-10-27 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 113. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 114. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 115. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Linux Journal is not quite dead yet
 116. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] not bending the rules
 117. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 118. 2021-10-29 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 119. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 120. 2021-10-30 From: "Xavier B." <somenxavier-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 121. 2021-10-30 epektasis <rptnix-at-amerytel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 122. 2021-10-30 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about configuration
 123. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 124. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 125. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 126. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 127. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 128. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 129. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 130. 2021-10-31 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.15-gnu
 131. 2021-10-31 James E Keenan <jkeenan-at-pobox.com> Re: [Hangout - NYLXS] DHA status?
 132. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 133. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 134. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 135. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 136. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 137. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 138. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 139. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 140. 2021-10-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!