Sat Dec 3 17:25:41 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-10-01

HANGOUT

2022-12-03 | 2022-11-03 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 2022-08-03 | 2022-07-03 | 2022-06-03 | 2022-05-03 | 2022-04-03 | 2022-03-03 | 2022-02-03 | 2022-01-03 | 2021-12-03 | 2021-11-03 | 2021-10-03 | 2021-09-03 | 2021-08-03 | 2021-07-03 | 2021-06-03 | 2021-05-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-01-03 | 2020-12-03 | 2020-11-03 | 2020-10-03 | 2020-09-03 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 2020-06-03 | 2020-05-03 | 2020-04-03 | 2020-03-03 | 2020-02-03 | 2020-01-03 | 2019-12-03 | 2019-11-03 | 2019-10-03 | 2019-09-03 | 2019-08-03 | 2019-07-03 | 2019-06-03 | 2019-05-03 | 2019-04-03 | 2019-03-03 | 2019-02-03 | 2019-01-03 | 2018-12-03 | 2018-11-03 | 2018-10-03 | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-07-03 | 2018-06-03 | 2018-05-03 | 2018-04-03 | 2018-03-03 | 2018-02-03 | 2018-01-03 | 2017-12-03 | 2017-11-03 | 2017-10-03 | 2017-09-03 | 2017-08-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-05-03 | 2017-04-03 | 2017-03-03 | 2017-02-03 | 2017-01-03 | 2016-12-03 | 2016-11-03 | 2016-10-03 | 2016-09-03 | 2016-08-03 | 2016-07-03 | 2016-06-03 | 2016-05-03 | 2016-04-03 | 2016-03-03 | 2016-02-03 | 2016-01-03 | 2015-12-03 | 2015-11-03 | 2015-10-03 | 2015-09-03 | 2015-08-03 | 2015-07-03 | 2015-06-03 | 2015-05-03 | 2015-04-03 | 2015-03-03 | 2015-02-03 | 2015-01-03 | 2014-12-03 | 2014-11-03 | 2014-10-03 | 2014-09-03 | 2014-08-03 | 2014-07-03 | 2014-06-03 | 2014-05-03 | 2014-04-03 | 2014-03-03 | 2014-02-03 | 2014-01-03 | 2013-12-03 | 2013-11-03 | 2013-10-03 | 2013-09-03 | 2013-08-03 | 2013-07-03 | 2013-06-03 | 2013-05-03 | 2013-04-03 | 2013-03-03 | 2013-02-03 | 2013-01-03 | 2012-12-03 | 2012-11-03 | 2012-10-03 | 2012-09-03 | 2012-08-03 | 2012-07-03 | 2012-06-03 | 2012-05-03 | 2012-04-03 | 2012-03-03 | 2012-02-03 | 2012-01-03 | 2011-12-03 | 2011-11-03 | 2011-10-03 | 2011-09-03 | 2011-08-03 | 2011-07-03 | 2011-06-03 | 2011-05-03 | 2011-04-03 | 2011-03-03 | 2011-02-03 | 2011-01-03 | 2010-12-03 | 2010-11-03 | 2010-10-03 | 2010-09-03 | 2010-08-03 | 2010-07-03 | 2010-06-03 | 2010-05-03 | 2010-04-03 | 2010-03-03 | 2010-02-03 | 2010-01-03 | 2009-12-03 | 2009-11-03 | 2009-10-03 | 2009-09-03 | 2009-08-03 | 2009-07-03 | 2009-06-03 | 2009-05-03 | 2009-04-03 | 2009-03-03 | 2009-02-03 | 2009-01-03 | 2008-12-03 | 2008-11-03 | 2008-10-03 | 2008-09-03 | 2008-08-03 | 2008-07-03 | 2008-06-03 | 2008-05-03 | 2008-04-03 | 2008-03-03 | 2008-02-03 | 2008-01-03 | 2007-12-03 | 2007-11-03 | 2007-10-03 | 2007-09-03 | 2007-08-03 | 2007-07-03 | 2007-06-03 | 2007-05-03 | 2007-04-03 | 2007-03-03 | 2007-02-03 | 2007-01-03 | 2006-12-03 | 2006-11-03 | 2006-10-03 | 2006-09-03 | 2006-08-03 | 2006-07-03 | 2006-06-03 | 2006-05-03 | 2006-04-03 | 2006-03-03 | 2006-02-03 | 2006-01-03 | 2005-12-03 | 2005-11-03 | 2005-10-03 | 2005-09-03 | 2005-08-03 | 2005-07-03 | 2005-06-03 | 2005-05-03 | 2005-04-03 | 2005-03-03 | 2005-02-03 | 2005-01-03 | 2004-12-03 | 2004-11-03 | 2004-10-03 | 2004-09-03 | 2004-08-03 | 2004-07-03 | 2004-06-03 | 2004-05-03 | 2004-04-03 | 2004-03-03 | 2004-02-03 | 2004-01-03 | 2003-12-03 | 2003-11-03 | 2003-10-03 | 2003-09-03 | 2003-08-03 | 2003-07-03 | 2003-06-03 | 2003-05-03 | 2003-04-03 | 2003-03-03 | 2003-02-03 | 2003-01-03 | 2002-12-03 | 2002-11-03 | 2002-10-03 | 2002-09-03 | 2002-08-03 | 2002-07-03 | 2002-06-03 | 2002-05-03 | 2002-04-03 | 2002-03-03 | 2002-02-03 | 2002-01-03 | 2001-12-03 | 2001-11-03 | 2001-10-03 | 2001-09-03 | 2001-08-03 | 2001-07-03 | 2001-06-03 | 2001-05-03 | 2001-04-03 | 2001-03-03 | 2001-02-03 | 2001-01-03 | 2000-12-03 | 2000-11-03 | 2000-10-03 | 2000-09-03 | 2000-08-03 | 2000-07-03 | 2000-06-03 | 2000-05-03 | 2000-04-03 | 2000-03-03 | 2000-02-03 | 2000-01-03 | 1999-12-03

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-10-21
FROM Gene Heskett
SUBJECT Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
From hangout-bounces-at-nylxs.com Thu Oct 21 22:41:35 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 122B7164040;
Thu, 21 Oct 2021 22:41:35 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id EB79F16403F; Thu, 21 Oct 2021 22:41:31 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Thu, 21 Oct 2021 22:41:31 -0400
Resent-Message-ID: <20211022024131.GA9371-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from smtp.gnome.org (restaurant.gnome.org [8.43.85.24])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 6C92F164038
for ; Thu, 21 Oct 2021 17:16:02 -0400 (EDT)
Received: from restaurant.gnome.org (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by smtp.gnome.org (Postfix) with ESMTP id A9ACF8EBB0;
Thu, 21 Oct 2021 21:16:01 +0000 (UTC)
X-Original-To: gimp-user-list-at-gnome.org
Delivered-To: gimp-user-list-at-gnome.org
Received: from mwsmtp02oc.mail2world.com (mwsmtp02oc.mail2world.com
[74.202.142.133])
by smtp.gnome.org (Postfix) with ESMTPS id C7CAAA02D9
for ; Thu, 21 Oct 2021 21:15:56 +0000 (UTC)
Received: from mail pickup service by mwsmtp02oc.mail2world.com with Microsoft
SMTPSVC; Thu, 21 Oct 2021 14:17:48 -0700
auth-sender: gheskett-at-shentel.net
Received: from 204.111.64.149 unverified ([204.111.64.149]) by
mwsmtp02oc.mail2world.com with Mail2World SMTP Server;
Thu, 21 Oct 2021 14:17:48 -0700
From: Gene Heskett
Organization: none,nada,zip
To: gimp-user-list-at-gnome.org
Date: Thu, 21 Oct 2021 17:15:52 -0400
User-Agent: KMail/1.9.10
References:
<20211021015822.GA24937-at-www2.mrbrklyn.com>

In-Reply-To:
X-KMail-QuotePrefix: >
MIME-Version: 1.0
Content-Disposition: inline
Message-Id: <202110211715.52462.gheskett-at-shentel.net>
X-CTCH-Spam: Unknown
X-CTCH-RefID: str=0001.0A702F25.6171D889.0032, ss=1, re=0.000, recu=0.000,
reip=0.000, cl=1, cld=1, fgs=0
X-OriginalArrivalTime: 21 Oct 2021 21:17:48.0245 (UTC)
FILETIME=[19140850:01D7C6C1]
X-Rspamd-Queue-Id: C7CAAA02D9
X-Spamd-Result: default: False [3.21 / 15.00]; NEURAL_SPAM(4.97)[0.993];
BAYES_HAM(-2.34)[96.95%]; MID_CONTAINS_FROM(1.00)[];
R_SPF_ALLOW(-0.20)[+ip4:74.202.142.0/24];
MIME_GOOD(-0.10)[text/plain];
RCVD_IN_DNSWL_LOW(-0.10)[74.202.142.133:from];
MX_GOOD(-0.01)[]; FROM_EQ_ENVFROM(0.00)[]; R_DKIM_NA(0.00)[];
RCVD_TLS_ALL(0.00)[];
ASN(0.00)[asn:26254, ipnet:74.202.142.0/24, country:US];
MIME_TRACE(0.00)[0:+]; RCVD_COUNT_THREE(0.00)[3];
RCPT_COUNT_ONE(0.00)[1]; FROM_HAS_DN(0.00)[];
HAS_ORG_HEADER(0.00)[]; TO_MATCH_ENVRCPT_ALL(0.00)[];
DMARC_NA(0.00)[shentel.net]; TO_DN_NONE(0.00)[]; ARC_NA(0.00)[]
X-Rspamd-Server: restaurant.gnome.org
X-BeenThere: gimp-user-list-at-gnome.org
X-Mailman-Version: 2.1.29
Precedence: list
Subject: Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

T24gVGh1cnNkYXkgMjEgT2N0b2JlciAyMDIxIDE2OjIxOjQ0IExpYW0gUiBFIFF1aW4gd3JvdGU6
Cgo+IE9uIFdlZCwgMjAyMS0xMC0yMCBhdCAyMTo1OCAtMDQwMCwgUnViZW4gU2FmaXIgd3JvdGU6
Cj4gPiBPbiBXZWQsIE9jdCAyMCwgMjAyMSBhdCAwMTozNjoxNUFNIC0wNDAwLCBHZW5lIEhlc2tl
dHQgd3JvdGU6Cj4gPiA+IE9uIFR1ZXNkYXkgMTkgT2N0b2JlciAyMDIxIDIxOjIzOjUwIENsaWZm
IFByYXR0IHZpYSBnaW1wLXVzZXItbGlzdAo+ID4gPiB3cm90ZToKPiA+Cj4gPiBJdCBpcyBqdXN0
IGJyb2tlbi7CoCBFdmVyeXRpbWUgSSB1c2UgaXQgaXQgZGVmYXVsdHMgdG8gNjJwdHMgYW5kIGl0
Cj4gPiByZWZ1c2VzIHRvIGNoYW5nZS4KPgo+IEkgdGhpbmsgeW91IGFyZSBzYXlpbmcgdGhhdCBn
aW1wIGlzIG5vdCBzYXZpbmcgdG9vbCBvcHRpb25zIG9uIGV4aXQ/Cj4KPiBJZiBzbyB0aGF0J3Mg
Y29udHJvbGxlZCBieSBhIHNldHRpbmcgaW4gZWRpdC9wcmVmZXJlbmNlcy4KPgo+IExpYW0KZ2lt
cCAyLjggb24gc3RyZXRjaCBoZXJlLiBSdW5uaW5nIGZyb20gY29tbWFuZCBsaW5lIGdldHMgbWUg
YSBzY3JlZW4gCmZ1bGwrIG9mIGVycm9ycyBhYm91dCBnZWdsJ3MgY2FjaGUgc2l6ZSBjYW4ndCBi
ZSBzZXQsIG5hbWluZyBhIGRpZmZlcmVudCAKaGV4IGFkZHJlc3MgZm9yIGVhY2ggZXJyb3IuIEkg
d2FzIGFibGUgdG8gZW5hYmxlIHNhdmVpbmcgdG9vbHMgb24gZXhpdCwgCndoaWNoIHdhcyBub3Qg
Y2hlY2tlZC4gQnV0IHdhcyB1bmFibGUgdG8gb3BlbiBhIGdlZ2wgc2VsZWN0aW9uIGRpYWxvZy4g
SSAKZGlkIG5vdCBoYXZlIGEgc2FjcmlmaWNpYWwgaW1hZ2UgbG9hZGVkLiBBcmUgdGhlc2UgZXJy
b3JzIGFuZCByZXN1bHRzIApub3JtYWwgZm9yIDIuOD8KClRoYW5rcy4KCkNoZWVycywgR2VuZSBI
ZXNrZXR0LgotLSAKIlRoZXJlIGFyZSBmb3VyIGJveGVzIHRvIGJlIHVzZWQgaW4gZGVmZW5zZSBv
ZiBsaWJlcnR5Ogogc29hcCwgYmFsbG90LCBqdXJ5LCBhbmQgYW1tby4gUGxlYXNlIHVzZSBpbiB0
aGF0IG9yZGVyLiIKLUVkIEhvd2RlcnNoZWx0IChBdXRob3IsIDE5NDApCklmIHdlIGRlc2lyZSBy
ZXNwZWN0IGZvciB0aGUgbGF3LCB3ZSBtdXN0IGZpcnN0IG1ha2UgdGhlIGxhdyByZXNwZWN0YWJs
ZS4KIC0gTG91aXMgRC4gQnJhbmRlaXMKR2VuZXMgV2ViIHBhZ2UgPGh0dHA6Ly9nZW5lc2xpbnV4
Ym94Lm5ldDo2MzA5L2dlbmU+Cl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fCmdpbXAtdXNlci1saXN0IG1haWxpbmcgbGlzdApMaXN0IGFkZHJlc3M6ICAgIGdp
bXAtdXNlci1saXN0QGdub21lLm9yZwpMaXN0IG1lbWJlcnNoaXA6IGh0dHBzOi8vbWFpbC5nbm9t
ZS5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9naW1wLXVzZXItbGlzdApMaXN0IGFyY2hpdmVzOiAgIGh0
dHBzOi8vbWFpbC5nbm9tZS5vcmcvYXJjaGl2ZXMvZ2ltcC11c2VyLWxpc3QKX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18KSGFuZ291dCBtYWlsaW5nIGxpc3QK
SGFuZ291dEBueWx4cy5jb20KaHR0cDovL2xpc3RzLm1yYnJrbHluLmNvbS9tYWlsbWFuL2xpc3Rp
bmZvL2hhbmdvdXQK

 1. 2021-10-01 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter - Issue 162, October 2021
 2. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 3. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 4. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 5. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 6. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 7. 2021-10-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] the end is here
 8. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [python-pyqt6] Mistaken optional
 9. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 10. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 11. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 12. 2021-10-03 Juraj Oravec <sgorava-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [mrbrklyn-at-panix.com: RSA
 13. 2021-10-06 Daniel Ferradal <dferradal-at-apache.org> Re: [Hangout - NYLXS] [users-at-httpd] Stupid question on mod_header
 14. 2021-10-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] LibrePlanet 2022 returns online: Submit your
 15. 2021-10-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] I lost my sister today
 16. 2021-10-11 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #533 - Consulting work
 17. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
 18. 2021-10-18 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #534 - Are you CPAN contributor?
 19. 2021-10-18 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] IEEE EMBS Clinical System Identification Virtual
 20. 2021-10-18 aviva <aviva-at-gmx.us> Subject: [Hangout - NYLXS] cancel this
 21. 2021-10-18 scott smart via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 22. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 23. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 24. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 25. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 26. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 27. 2021-10-18 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 28. 2021-10-18 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 29. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 30. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 31. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 32. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 33. 2021-10-17 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 34. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 35. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 36. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 37. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 38. 2021-10-17 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 39. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 40. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 41. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 42. 2021-10-17 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 43. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 44. 2021-10-17 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 45. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 46. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Orientations, Copyright Notices,
 47. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 48. 2021-10-16 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 49. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 50. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 51. 2021-10-16 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 52. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 53. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 54. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 55. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 56. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 57. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 58. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 59. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 60. 2021-10-18 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
 61. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 62. 2021-10-20 From: =?utf-8?Q?Zo=C3=AB_Kooyman=2C_FSF?= <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Pumpkins, markets, and one bad Apple
 63. 2021-10-20 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 64. 2021-10-19 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Gimp on Microsoft Store
 65. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 66. 2021-10-19 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 67. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 68. 2021-10-19 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 69. 2021-10-19 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] script-fu question
 70. 2021-10-19 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 71. 2021-10-19 Judy <judy-at-corozal.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 72. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 73. 2021-10-19 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 74. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?Fwd=3A_Mail_Clerk_/_Laborer_?=
 75. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] Intel's In House Linux - Clear Linux
 76. 2021-10-21 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 77. 2021-10-21 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 78. 2021-10-21 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 79. 2021-10-21 Pharma Update News Service <admin-at-pharmaupdatenewsservice.com> Subject: [Hangout - NYLXS] WHITEPAPER: Automation and Data Analytics in
 80. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 81. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 82. 2021-10-22 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 83. 2021-10-22 P3D3F <p3d3f-at-riseup.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 84. 2021-10-22 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 85. 2021-10-22 Cliff Pratt <enkiduonthenet-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 86. 2021-10-22 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 87. 2021-10-23 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 88. 2021-10-23 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 89. 2021-10-25 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #535 - Exercism and Perl
 90. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 91. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 92. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 93. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 94. 2021-10-26 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] NYS SUrvailence technologies
 95. 2021-10-25 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 96. 2021-10-24 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 97. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 98. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 99. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 100. 2021-10-26 Werner LEMBERG <wl-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 101. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 102. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 103. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 104. 2021-10-26 From: "Professional Career Services" <nj-at-nj.pcsjobs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] PCS Postings October 26
 105. 2021-10-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] backlash-on-college-campuses
 106. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 107. 2021-10-28 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 108. 2021-10-28 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 109. 2021-10-28 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 110. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 111. 2021-10-22 Andrew Maxwell via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 112. 2021-10-27 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 113. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 114. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 115. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Linux Journal is not quite dead yet
 116. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] not bending the rules
 117. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 118. 2021-10-29 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 119. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 120. 2021-10-30 From: "Xavier B." <somenxavier-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 121. 2021-10-30 epektasis <rptnix-at-amerytel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 122. 2021-10-30 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about configuration
 123. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 124. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 125. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 126. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 127. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 128. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 129. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 130. 2021-10-31 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.15-gnu
 131. 2021-10-31 James E Keenan <jkeenan-at-pobox.com> Re: [Hangout - NYLXS] DHA status?
 132. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 133. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 134. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 135. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 136. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 137. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 138. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 139. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 140. 2021-10-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!