Sat Dec 3 17:44:37 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-10-01

HANGOUT

2022-12-03 | 2022-11-03 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 2022-08-03 | 2022-07-03 | 2022-06-03 | 2022-05-03 | 2022-04-03 | 2022-03-03 | 2022-02-03 | 2022-01-03 | 2021-12-03 | 2021-11-03 | 2021-10-03 | 2021-09-03 | 2021-08-03 | 2021-07-03 | 2021-06-03 | 2021-05-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-01-03 | 2020-12-03 | 2020-11-03 | 2020-10-03 | 2020-09-03 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 2020-06-03 | 2020-05-03 | 2020-04-03 | 2020-03-03 | 2020-02-03 | 2020-01-03 | 2019-12-03 | 2019-11-03 | 2019-10-03 | 2019-09-03 | 2019-08-03 | 2019-07-03 | 2019-06-03 | 2019-05-03 | 2019-04-03 | 2019-03-03 | 2019-02-03 | 2019-01-03 | 2018-12-03 | 2018-11-03 | 2018-10-03 | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-07-03 | 2018-06-03 | 2018-05-03 | 2018-04-03 | 2018-03-03 | 2018-02-03 | 2018-01-03 | 2017-12-03 | 2017-11-03 | 2017-10-03 | 2017-09-03 | 2017-08-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-05-03 | 2017-04-03 | 2017-03-03 | 2017-02-03 | 2017-01-03 | 2016-12-03 | 2016-11-03 | 2016-10-03 | 2016-09-03 | 2016-08-03 | 2016-07-03 | 2016-06-03 | 2016-05-03 | 2016-04-03 | 2016-03-03 | 2016-02-03 | 2016-01-03 | 2015-12-03 | 2015-11-03 | 2015-10-03 | 2015-09-03 | 2015-08-03 | 2015-07-03 | 2015-06-03 | 2015-05-03 | 2015-04-03 | 2015-03-03 | 2015-02-03 | 2015-01-03 | 2014-12-03 | 2014-11-03 | 2014-10-03 | 2014-09-03 | 2014-08-03 | 2014-07-03 | 2014-06-03 | 2014-05-03 | 2014-04-03 | 2014-03-03 | 2014-02-03 | 2014-01-03 | 2013-12-03 | 2013-11-03 | 2013-10-03 | 2013-09-03 | 2013-08-03 | 2013-07-03 | 2013-06-03 | 2013-05-03 | 2013-04-03 | 2013-03-03 | 2013-02-03 | 2013-01-03 | 2012-12-03 | 2012-11-03 | 2012-10-03 | 2012-09-03 | 2012-08-03 | 2012-07-03 | 2012-06-03 | 2012-05-03 | 2012-04-03 | 2012-03-03 | 2012-02-03 | 2012-01-03 | 2011-12-03 | 2011-11-03 | 2011-10-03 | 2011-09-03 | 2011-08-03 | 2011-07-03 | 2011-06-03 | 2011-05-03 | 2011-04-03 | 2011-03-03 | 2011-02-03 | 2011-01-03 | 2010-12-03 | 2010-11-03 | 2010-10-03 | 2010-09-03 | 2010-08-03 | 2010-07-03 | 2010-06-03 | 2010-05-03 | 2010-04-03 | 2010-03-03 | 2010-02-03 | 2010-01-03 | 2009-12-03 | 2009-11-03 | 2009-10-03 | 2009-09-03 | 2009-08-03 | 2009-07-03 | 2009-06-03 | 2009-05-03 | 2009-04-03 | 2009-03-03 | 2009-02-03 | 2009-01-03 | 2008-12-03 | 2008-11-03 | 2008-10-03 | 2008-09-03 | 2008-08-03 | 2008-07-03 | 2008-06-03 | 2008-05-03 | 2008-04-03 | 2008-03-03 | 2008-02-03 | 2008-01-03 | 2007-12-03 | 2007-11-03 | 2007-10-03 | 2007-09-03 | 2007-08-03 | 2007-07-03 | 2007-06-03 | 2007-05-03 | 2007-04-03 | 2007-03-03 | 2007-02-03 | 2007-01-03 | 2006-12-03 | 2006-11-03 | 2006-10-03 | 2006-09-03 | 2006-08-03 | 2006-07-03 | 2006-06-03 | 2006-05-03 | 2006-04-03 | 2006-03-03 | 2006-02-03 | 2006-01-03 | 2005-12-03 | 2005-11-03 | 2005-10-03 | 2005-09-03 | 2005-08-03 | 2005-07-03 | 2005-06-03 | 2005-05-03 | 2005-04-03 | 2005-03-03 | 2005-02-03 | 2005-01-03 | 2004-12-03 | 2004-11-03 | 2004-10-03 | 2004-09-03 | 2004-08-03 | 2004-07-03 | 2004-06-03 | 2004-05-03 | 2004-04-03 | 2004-03-03 | 2004-02-03 | 2004-01-03 | 2003-12-03 | 2003-11-03 | 2003-10-03 | 2003-09-03 | 2003-08-03 | 2003-07-03 | 2003-06-03 | 2003-05-03 | 2003-04-03 | 2003-03-03 | 2003-02-03 | 2003-01-03 | 2002-12-03 | 2002-11-03 | 2002-10-03 | 2002-09-03 | 2002-08-03 | 2002-07-03 | 2002-06-03 | 2002-05-03 | 2002-04-03 | 2002-03-03 | 2002-02-03 | 2002-01-03 | 2001-12-03 | 2001-11-03 | 2001-10-03 | 2001-09-03 | 2001-08-03 | 2001-07-03 | 2001-06-03 | 2001-05-03 | 2001-04-03 | 2001-03-03 | 2001-02-03 | 2001-01-03 | 2000-12-03 | 2000-11-03 | 2000-10-03 | 2000-09-03 | 2000-08-03 | 2000-07-03 | 2000-06-03 | 2000-05-03 | 2000-04-03 | 2000-03-03 | 2000-02-03 | 2000-01-03 | 1999-12-03

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-10-24
FROM Philippe Delavalade
SUBJECT Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
From hangout-bounces-at-nylxs.com Mon Oct 25 17:45:29 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 8C69D163FE3;
Mon, 25 Oct 2021 17:45:29 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 6B116163FD6; Mon, 25 Oct 2021 17:45:14 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Mon, 25 Oct 2021 17:45:14 -0400
Resent-Message-ID: <20211025214514.GC1509-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from mail.artixlinux.org (mail.artixlinux.org [144.91.88.22])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id CEADB163FD0
for ; Sun, 24 Oct 2021 04:16:48 -0400 (EDT)
Received: by mail.artixlinux.org (Postfix, from userid 182)
id 3D751A225AF; Sun, 24 Oct 2021 10:16:46 +0200 (CEST)
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.6 (2021-04-09) on endymion
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-0.5 required=5.0 tests=FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN,
FREEMAIL_FROM,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,MAILING_LIST_MULTI,
RCVD_IN_MSPIKE_H2,SPF_HELO_NONE,URIBL_BLOCKED shortcircuit=no
autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.6
Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1])
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTP id DB6B7A2259F;
Sun, 24 Oct 2021 10:16:23 +0200 (CEST)
X-Original-To: artix-general-at-localhost
Delivered-To: artix-general-at-localhost
Received: by mail.artixlinux.org (Postfix, from userid 182)
id 5840DA2259C; Sun, 24 Oct 2021 10:16:23 +0200 (CEST)
Received: from smtp.smtpout.orange.fr (smtp03.smtpout.orange.fr
[80.12.242.125])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
(No client certificate requested)
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTPS id 2A6D9A2259C
for ; Sun, 24 Oct 2021 10:16:08 +0200 (CEST)
Authentication-Results: endymion;
dmarc=none (p=none dis=none) header.from=orange.fr
Authentication-Results: endymion; spf=none smtp.mailfrom=orange.fr
Received: from localhost ([2.4.222.18]) by smtp.orange.fr with ESMTP
id eYfnm9lYHPNpheYfnmO9qE; Sun, 24 Oct 2021 10:16:07 +0200
X-ME-Helo: localhost
X-ME-Date: Sun, 24 Oct 2021 10:16:07 +0200
X-ME-IP: 2.4.222.18
Date: Sun, 24 Oct 2021 10:16:06 +0200
From: Philippe Delavalade
To: artist , artix-general-at-artixlinux.org
Message-ID:
References:
<56c24adb-efcb-2a63-d61b-f505ac39b03c-at-artixlinux.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Disposition: inline
In-Reply-To: <56c24adb-efcb-2a63-d61b-f505ac39b03c-at-artixlinux.org>
X-BeenThere: artix-general-at-artixlinux.org
X-Mailman-Version: 2.1.34
Precedence: list
Subject: Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
artix-base-s6-20210726-x86_64
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

TWFueSB0aGFua3MuIEknbGwgdHJ5IGl0IGFzIHNvb24gYXMgc29tZW9uZSBjYW4gaGVscCBtZS4K
CkJlc3RzLgoKLS0gClBoaWxpcHBlCgpMZSBzYW1lZGkgMjMgb2N0b2JyZSDDoCAxNzoxNiwgYXJ0
aXN0IGEgw6ljcml0IDoKPiBIaSBQaGlsaXBwZSwKPiAKPiBUaGUgcGFzc3dvcmQgZm9yIHJvb3Qg
aXMgYXJ0aXgKPiAKPiBQYWNrYWdlIGJybHR0eSBpcyBhdmFpbGFibGUuIEFsc28gcGFja2FnZSBi
cmx0dHktczYgZm9yIHRoZSByZWxhdGVkIHNlcnZpY2UuCj4gCj4gSSBhbSBub3Qgc3VyZSBpZiB0
aGlzIHdvcmtzIGZvciB5b3UsIGJ1dCB5b3UgY2FuIGFsc28gYXNrIHF1ZXN0aW9ucyBpbiBJUkMK
PiBvbiBsaWJlcmEgY2hhbm5lbCAjYXJ0aXgKPiAKPiBCeSB0aGUgd2F5LCB5b3VyIEVuZ2xpc2gg
aXMgbm90IGJhZCBhdCBhbGwgOi0pCj4gCj4gUmVnYXJkcwo+IGFydGlzdAo+IAo+IC0tCj4gCj4g
T24gMTAvMjMvMjEgMTY6NTgsIFBoaWxpcHBlIERlbGF2YWxhZGUgd3JvdGU6Cj4gPiBIaSBldmVy
eW9uZS4KPiA+IAo+ID4gRmlyc3Qgb2YgYWxsLCBlbmdsaXNoIGlzIG5vdCBteSBuYXRpdmUgbGFu
Z3VhZ2UsIHNvIGJlIGtpbmQgd2l0aCBteSBwb29yCj4gPiBlbmdsaXNowqAhCj4gPiAKPiA+IEkg
anVzdCBzdWJzY3JpYmVkIHRvIHRoaXMgbGlzdCBiZWNhdXNlIEkgY2FuIG5vdCBpbnN0YWwgYXJ0
aXguCj4gPiAKPiA+IEknbSBub3QgbmV3IGluIGxpbnV4IDsgSSB1c2UgaXQgZXhjbHVzaXZlbHkg
c2luY2UgdHdlbnR5IHllYXJzLiBJIGZpcnN0IHVzZWQKPiA+IGRlYmlhbiBidXQgc3RvcHBlZCBi
ZWNhdXNlIG9mIHN5c3RlbWQuIE5vdyBJIHVzZSBhIHNsYWNrd2FyZSBiYXNlZCBkaXN0cm8KPiA+
IG5hbWVkIHNsaW50IHdoaWNoIGZvY3VzZXMgb24gYWNjZXNzaWJpbGl0eSAoSSdtIGJsaW5kIGFu
ZCB1c2UgZXhjbHVzaXZlbHkgdGhlCj4gPiBjb25zb2xlIHdoaXRoIGJyYWlsbGUgYW5kIHRoZSBw
YWNrYWdlIGJybHR0eSkuCj4gPiAKPiA+IEZpcnN0IG9mIGFsbCwgZG9lcyBhcnRpeCBzaGlwcyBi
cmx0dHnCoD8gSWYgbm90LCBJJ2xsIHJlc2lnbiBpbW1lZGlhdGx5Lgo+ID4gCj4gPiBJIGRvd25s
b2FkZWQgdGhlIGFydGl4LWJhc2UtczYtMjAyMTA3MjYteDg2XzY0LmlzbyBhbmQgcHV0IGl0IG9u
IGFuIHVzYmtleS4KPiA+IAo+ID4gSSBib290ZWQgb24gdGhhdCBrZXkgYW5kIHdpdGggaGVscCBv
ZiBhIHNpZ2h0ZWQgcGVyc29uLCBJIHRyaWVkIHRvIGluc3RhbGwuCj4gPiAKPiA+IEluIHRoZSBt
ZW51IGF0IGJlZ2lubmluZywgSSBjaG9vc2VkIG15IHRpbWV6b25lLCBteSBrZXlib2FyZCBhbmQg
bXkgbGFuZ3VhZ2UuCj4gPiAKPiA+IFRoZW4gSSBnbyB0byBhIG1lbnVlbnRyeSAgbmFtZWQgImZy
b20gY2QvZHZkL2lzbyIgb3Igc29tZXRoaW5nIHNpbWlsYXIuCj4gPiAKPiA+IEFmdGVyIGEgc2hv
cnQgdGltZSwgSSB3YXMgYXNrZWQgZm9yIGEgbG9naW4gYW5kIGEgcGFzc3dvcmQuIEkgY2hvb3Nl
ZCByb290Cj4gPiBidXQgSSBkb24ndCBrbm93IHdoaWNoIHBhc3N3b3JkIHRvIGVudGVyLiBJIHRy
aWVkIGp1c3QgZW50ZXIgYXMgb2Z0ZW4gd2l0aAo+ID4gYW4gaW5zdGFsbGVyIGJ1dCBpdCB3YXMg
cmVmdXNlZC4KPiA+IAo+ID4gV2hhdCBjYW4gSSBkb8KgPwo+ID4gCj4gPiBJIHJlYWQgdGhlIG1h
bnVhbCBndWlkZSBvbiB0aGUgd2Vic2l0ZSBidXQgSSBzYXcgbm90aGluZyBhYm91dCB0aGlzLgo+
ID4gCj4gPiBUaGFua3MgZm9yIGFueSBoZWxwLgo+ID4gCj4gCi0tIAphcnRpeC1nZW5lcmFsIG1h
aWxpbmcgbGlzdAphcnRpeC1nZW5lcmFsQGFydGl4bGludXgub3JnCmh0dHBzOi8vbGlzdHMuYXJ0
aXhsaW51eC5vcmcvbGlzdGluZm8vYXJ0aXgtZ2VuZXJhbApfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXwpIYW5nb3V0IG1haWxpbmcgbGlzdApIYW5nb3V0QG55
bHhzLmNvbQpodHRwOi8vbGlzdHMubXJicmtseW4uY29tL21haWxtYW4vbGlzdGluZm8vaGFuZ291
dAo=

 1. 2021-10-01 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter - Issue 162, October 2021
 2. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 3. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 4. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 5. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 6. 2021-10-04 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #532 - Hacktoberfest 2021
 7. 2021-10-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] the end is here
 8. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [python-pyqt6] Mistaken optional
 9. 2021-10-04 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 10. 2021-10-04 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?]
 11. 2021-10-03 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] new adminsv + [new?] network
 12. 2021-10-03 Juraj Oravec <sgorava-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [mrbrklyn-at-panix.com: RSA
 13. 2021-10-06 Daniel Ferradal <dferradal-at-apache.org> Re: [Hangout - NYLXS] [users-at-httpd] Stupid question on mod_header
 14. 2021-10-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] LibrePlanet 2022 returns online: Submit your
 15. 2021-10-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] I lost my sister today
 16. 2021-10-11 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #533 - Consulting work
 17. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] this is still broken - please fix the crop
 18. 2021-10-18 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #534 - Are you CPAN contributor?
 19. 2021-10-18 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] IEEE EMBS Clinical System Identification Virtual
 20. 2021-10-18 aviva <aviva-at-gmx.us> Subject: [Hangout - NYLXS] cancel this
 21. 2021-10-18 scott smart via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 22. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 23. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 24. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 25. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 26. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 27. 2021-10-18 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 28. 2021-10-18 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 29. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 30. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 31. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 32. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 33. 2021-10-17 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 34. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 35. 2021-10-18 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 36. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 37. 2021-10-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 38. 2021-10-17 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 39. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 40. 2021-10-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 41. 2021-10-17 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 42. 2021-10-17 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 43. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 44. 2021-10-17 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 45. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 46. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Orientations, Copyright Notices,
 47. 2021-10-16 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 48. 2021-10-16 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 49. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 50. 2021-10-16 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 51. 2021-10-16 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 52. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 53. 2021-10-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Directory Reading is failing
 54. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 55. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 56. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 57. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 58. 2021-10-18 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 59. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] text mode, need instruct sequence
 60. 2021-10-18 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Release of MyGNUHealth 1.0.5
 61. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 62. 2021-10-20 From: =?utf-8?Q?Zo=C3=AB_Kooyman=2C_FSF?= <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Pumpkins, markets, and one bad Apple
 63. 2021-10-20 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 64. 2021-10-19 From: "Rick Strong" <rnstrong-at-primus.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Gimp on Microsoft Store
 65. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 66. 2021-10-19 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 67. 2021-10-19 facebook <facebook-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 68. 2021-10-19 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 69. 2021-10-19 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] script-fu question
 70. 2021-10-19 Ken Moffat via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 71. 2021-10-19 Judy <judy-at-corozal.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Problem with paintbrush tool
 72. 2021-10-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 73. 2021-10-19 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 74. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?Fwd=3A_Mail_Clerk_/_Laborer_?=
 75. 2021-10-20 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] Intel's In House Linux - Clear Linux
 76. 2021-10-21 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 77. 2021-10-21 Dedeco Balaco via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Debian 11, updated,
 78. 2021-10-21 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 79. 2021-10-21 Pharma Update News Service <admin-at-pharmaupdatenewsservice.com> Subject: [Hangout - NYLXS] WHITEPAPER: Automation and Data Analytics in
 80. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 81. 2021-10-22 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] My alarm clock is now broken
 82. 2021-10-22 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 83. 2021-10-22 P3D3F <p3d3f-at-riseup.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] libvpx conflict
 84. 2021-10-22 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 85. 2021-10-22 Cliff Pratt <enkiduonthenet-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 86. 2021-10-22 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 87. 2021-10-23 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 88. 2021-10-23 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 89. 2021-10-25 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #535 - Exercism and Perl
 90. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 91. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 92. 2021-10-25 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 93. 2021-10-24 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Can't install
 94. 2021-10-26 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] NYS SUrvailence technologies
 95. 2021-10-25 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 96. 2021-10-24 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Apache 2.4
 97. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 98. 2021-10-15 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [RELEASE CANDIDATE] Apache-Test-1.43 RC1
 99. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 100. 2021-10-26 Werner LEMBERG <wl-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 101. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 102. 2021-10-26 Marko Lindqvist <cazfi74-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 103. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 104. 2021-10-26 From: "Professional Career Services" <nj-at-nj.pcsjobs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] PCS Postings October 26
 105. 2021-10-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] backlash-on-college-campuses
 106. 2021-10-26 Alex Ameen <alex.ameen.tx-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] New libtool maintainer: request for feedback
 107. 2021-10-28 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 108. 2021-10-28 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 109. 2021-10-28 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 110. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 111. 2021-10-22 Andrew Maxwell via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 112. 2021-10-27 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Using GIMP
 113. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 114. 2021-10-26 Jean-Pierre HOARAU <jean-pierre-at-hoarau.info> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Keywords of script-fu language.
 115. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Linux Journal is not quite dead yet
 116. 2021-10-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] not bending the rules
 117. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 118. 2021-10-29 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 119. 2021-10-29 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problems installing artix
 120. 2021-10-30 From: "Xavier B." <somenxavier-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 121. 2021-10-30 epektasis <rptnix-at-amerytel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 122. 2021-10-30 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about configuration
 123. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 124. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 125. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 126. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 127. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 128. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 129. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 130. 2021-10-31 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.15-gnu
 131. 2021-10-31 James E Keenan <jkeenan-at-pobox.com> Re: [Hangout - NYLXS] DHA status?
 132. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 133. 2021-10-31 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 134. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 135. 2021-10-30 Qontinuum <qontinuum-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 136. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 137. 2021-10-31 Philippe Delavalade <philippe.delavalade-at-orange.fr> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 138. 2021-10-30 Jeff Pohlmeyer <yetanothergeek-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Many questions about
 139. 2021-10-27 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop
 140. 2021-10-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Canvas Size on Crop

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!