Sat Sep 23 07:45:38 2023
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2022-01-01

HANGOUT

2023-09-23 | 2023-08-23 | 2023-07-23 | 2023-06-23 | 2023-05-23 | 2023-04-23 | 2023-03-23 | 2023-02-23 | 2023-01-23 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 2022-10-23 | 2022-09-23 | 2022-08-23 | 2022-07-23 | 2022-06-23 | 2022-05-23 | 2022-04-23 | 2022-03-23 | 2022-02-23 | 2022-01-23 | 2021-12-23 | 2021-11-23 | 2021-10-23 | 2021-09-23 | 2021-08-23 | 2021-07-23 | 2021-06-23 | 2021-05-23 | 2021-04-23 | 2021-03-23 | 2021-02-23 | 2021-01-23 | 2020-12-23 | 2020-11-23 | 2020-10-23 | 2020-09-23 | 2020-08-23 | 2020-07-23 | 2020-06-23 | 2020-05-23 | 2020-04-23 | 2020-03-23 | 2020-02-23 | 2020-01-23 | 2019-12-23 | 2019-11-23 | 2019-10-23 | 2019-09-23 | 2019-08-23 | 2019-07-23 | 2019-06-23 | 2019-05-23 | 2019-04-23 | 2019-03-23 | 2019-02-23 | 2019-01-23 | 2018-12-23 | 2018-11-23 | 2018-10-23 | 2018-09-23 | 2018-08-23 | 2018-07-23 | 2018-06-23 | 2018-05-23 | 2018-04-23 | 2018-03-23 | 2018-02-23 | 2018-01-23 | 2017-12-23 | 2017-11-23 | 2017-10-23 | 2017-09-23 | 2017-08-23 | 2017-07-23 | 2017-06-23 | 2017-05-23 | 2017-04-23 | 2017-03-23 | 2017-02-23 | 2017-01-23 | 2016-12-23 | 2016-11-23 | 2016-10-23 | 2016-09-23 | 2016-08-23 | 2016-07-23 | 2016-06-23 | 2016-05-23 | 2016-04-23 | 2016-03-23 | 2016-02-23 | 2016-01-23 | 2015-12-23 | 2015-11-23 | 2015-10-23 | 2015-09-23 | 2015-08-23 | 2015-07-23 | 2015-06-23 | 2015-05-23 | 2015-04-23 | 2015-03-23 | 2015-02-23 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | 2014-11-23 | 2014-10-23 | 2014-09-23 | 2014-08-23 | 2014-07-23 | 2014-06-23 | 2014-05-23 | 2014-04-23 | 2014-03-23 | 2014-02-23 | 2014-01-23 | 2013-12-23 | 2013-11-23 | 2013-10-23 | 2013-09-23 | 2013-08-23 | 2013-07-23 | 2013-06-23 | 2013-05-23 | 2013-04-23 | 2013-03-23 | 2013-02-23 | 2013-01-23 | 2012-12-23 | 2012-11-23 | 2012-10-23 | 2012-09-23 | 2012-08-23 | 2012-07-23 | 2012-06-23 | 2012-05-23 | 2012-04-23 | 2012-03-23 | 2012-02-23 | 2012-01-23 | 2011-12-23 | 2011-11-23 | 2011-10-23 | 2011-09-23 | 2011-08-23 | 2011-07-23 | 2011-06-23 | 2011-05-23 | 2011-04-23 | 2011-03-23 | 2011-02-23 | 2011-01-23 | 2010-12-23 | 2010-11-23 | 2010-10-23 | 2010-09-23 | 2010-08-23 | 2010-07-23 | 2010-06-23 | 2010-05-23 | 2010-04-23 | 2010-03-23 | 2010-02-23 | 2010-01-23 | 2009-12-23 | 2009-11-23 | 2009-10-23 | 2009-09-23 | 2009-08-23 | 2009-07-23 | 2009-06-23 | 2009-05-23 | 2009-04-23 | 2009-03-23 | 2009-02-23 | 2009-01-23 | 2008-12-23 | 2008-11-23 | 2008-10-23 | 2008-09-23 | 2008-08-23 | 2008-07-23 | 2008-06-23 | 2008-05-23 | 2008-04-23 | 2008-03-23 | 2008-02-23 | 2008-01-23 | 2007-12-23 | 2007-11-23 | 2007-10-23 | 2007-09-23 | 2007-08-23 | 2007-07-23 | 2007-06-23 | 2007-05-23 | 2007-04-23 | 2007-03-23 | 2007-02-23 | 2007-01-23 | 2006-12-23 | 2006-11-23 | 2006-10-23 | 2006-09-23 | 2006-08-23 | 2006-07-23 | 2006-06-23 | 2006-05-23 | 2006-04-23 | 2006-03-23 | 2006-02-23 | 2006-01-23 | 2005-12-23 | 2005-11-23 | 2005-10-23 | 2005-09-23 | 2005-08-23 | 2005-07-23 | 2005-06-23 | 2005-05-23 | 2005-04-23 | 2005-03-23 | 2005-02-23 | 2005-01-23 | 2004-12-23 | 2004-11-23 | 2004-10-23 | 2004-09-23 | 2004-08-23 | 2004-07-23 | 2004-06-23 | 2004-05-23 | 2004-04-23 | 2004-03-23 | 2004-02-23 | 2004-01-23 | 2003-12-23 | 2003-11-23 | 2003-10-23 | 2003-09-23 | 2003-08-23 | 2003-07-23 | 2003-06-23 | 2003-05-23 | 2003-04-23 | 2003-03-23 | 2003-02-23 | 2003-01-23 | 2002-12-23 | 2002-11-23 | 2002-10-23 | 2002-09-23 | 2002-08-23 | 2002-07-23 | 2002-06-23 | 2002-05-23 | 2002-04-23 | 2002-03-23 | 2002-02-23 | 2002-01-23 | 2001-12-23 | 2001-11-23 | 2001-10-23 | 2001-09-23 | 2001-08-23 | 2001-07-23 | 2001-06-23 | 2001-05-23 | 2001-04-23 | 2001-03-23 | 2001-02-23 | 2001-01-23 | 2000-12-23 | 2000-11-23 | 2000-10-23 | 2000-09-23 | 2000-08-23 | 2000-07-23 | 2000-06-23 | 2000-05-23 | 2000-04-23 | 2000-03-23 | 2000-02-23 | 2000-01-23 | 1999-12-23

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2022-01-04
FROM Ruben Safir
SUBJECT Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: This is How They Really Talk About Israel
From hangout-bounces-at-nylxs.com Tue Jan 4 20:38:41 2022
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 5FFED164000;
Tue, 4 Jan 2022 20:38:38 -0500 (EST)
X-Original-To: hangout-at-nylxs.com
Delivered-To: hangout-at-nylxs.com
Received: from [10.0.0.62] (www.mrbrklyn.com [96.57.23.83])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 4DE51163FEA
for ; Tue, 4 Jan 2022 20:38:31 -0500 (EST)
Message-ID:
Date: Tue, 4 Jan 2022 20:37:25 -0500
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.4.1
References: <53e7aa11-80e0-4794-a8bd-7a0179e60afb-at-atl1s07mta3062.xt.local>
Content-Language: en-US
To: Hangout
From: Ruben Safir
In-Reply-To: <53e7aa11-80e0-4794-a8bd-7a0179e60afb-at-atl1s07mta3062.xt.local>
X-Forwarded-Message-Id: <53e7aa11-80e0-4794-a8bd-7a0179e60afb-at-atl1s07mta3062.xt.local>
Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: This is How They Really Talk About Israel
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
X-Mailman-Version: 2.1.30rc1
Precedence: list
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

CgpBSVBBQyBMb2dvCjxodHRwczovL2NsaWNrLmFjdC5haXBhYy5vcmcvP3FzPWE4MWI0NGNiYWJm
NGJlMDE2OWE5ODhiOTFmZWJiNjU5MWMxYWMzMTU3NmQ2MTdkMzc2ZmUzNmE4ZDE5YTgwMTU2NTgw
NDUxNDk2YzcyZTE2NDNjNThiMTk3MDYxMjgwZTMxMWM5YzVhYmY0ZTYzZWQ+CgoKU1VQUE9SVCBJ
U1JBRUwgLSBTSUdOIFRIRSBORVcgWUVBUiBQTEVER0UKPGh0dHBzOi8vY2xpY2suYWN0LmFpcGFj
Lm9yZy8/cXM9YTgxYjQ0Y2JhYmY0YmUwMTY5YTk4OGI5MWZlYmI2NTkxYzFhYzMxNTc2ZDYxN2Qz
NzZmZTM2YThkMTlhODAxNTY1ODA0NTE0OTZjNzJlMTY0M2M1OGIxOTcwNjEyODBlMzExYzljNWFi
ZjRlNjNlZD4KCgpTaHVsLAoKT3ZlciB0aGUgaG9saWRheXMgd2UgZ290IGEgZ2xpbXBzZSBpbnRv
IGhvdyB0aGUgU3F1YWQgYW5kIHRoZWlyIHN0YWZmCnJlYWxseSB0YWxrIGFib3V0IElzcmFlbC4K
Ck9uIENocmlzdG1hcyBFdmUsIGEgc3RhZmZlciBmb3IgQU9DIGNhbGxlZCBJc3JhZWwg4oCc4oCm
YSByYWNpc3QgRXVyb3BlYW4KZXRobm9zdGF0ZSBidWlsdCBvbiBzdG9sZW4gbGFuZCBmcm9tIGl0
cyBpbmRpZ2Vub3VzIHBvcHVsYXRpb24hIgoKWW91IGFscmVhZHkga25vdyBob3cgbWFueSBibGF0
YW50IGxpZXMgYXJlIGluIHRoYXQgc2VudGVuY2UuIFRoaXMgaXMgd2h5CkFJUEFDIG11c3QgY29u
dGludWUgdG8gZmlnaHQuCgpBT0MgYW5kIGhlciBzdGFmZiBhcmUgZGV0ZXJtaW5lZCB0byBjcmlw
cGxlIHRoZSBVLlMuLUlzcmFlbCByZWxhdGlvbnNoaXAKc28gdGhhdCB0aGUgSXNyYWVsIHdlIGtu
b3cgYW5kIGxvdmUgd2lsbCBubyBsb25nZXIgZXhpc3QuCgoqU2lnbiB0aGlzIE5ldyBZZWFy4oCZ
cyBwbGVkZ2UgdGhhdCB5b3Ugd2lsbCB3b3JrIHRvIGZpZ2h0IGFnYWluc3QgbGllcwphbmQgZXh0
cmVtaXNtLgo8aHR0cHM6Ly9jbGljay5hY3QuYWlwYWMub3JnLz9xcz1hODFiNDRjYmFiZjRiZTAx
NmY4MWFlNDVmZDRjNjkwYjIxZWU2NzQyYTg0NDEwNDBlMDA5MmVlY2ZkNmM4NzFhNjVjMTM2NjRm
NmM1ZWVlOGMzODY3Y2M3NWMwMDE3OWMwZTZiYzgxNDNmN2QzZDk2PioKClNJR04gVEhFIE5FVyBZ
RUFSIFBMRURHRQo8aHR0cHM6Ly9jbGljay5hY3QuYWlwYWMub3JnLz9xcz1hODFiNDRjYmFiZjRi
ZTAxNTc2MWUzOTQ0Y2E4Zjk3NTI4ZTkwYTAwMzIyYWQ1MDY3ZWU1ZTA3ZWRlY2U5YWIyYjY2NmFm
NGVmOTZhODRmYzMzZDE4ODRiMzc2MmQyNTg5NmU1YjMzMDQ0MzJkMTAwPgoKClRoYW5rIHlvdSBm
b3IgeW91ciBzdXBwb3J0LApUZWFtIEFJUEFDCgo8aHR0cHM6Ly9jbGljay5hY3QuYWlwYWMub3Jn
Lz9xcz1hODFiNDRjYmFiZjRiZTAxYmM5MDhhMDEyNTEwM2VlZDI1ZTI5MjYyNTBlMjQ2ZjQ1Zjgw
YTQzZmJiNDNjZDQ1Y2I4YjU4ZDQ5NWI0NTFkNmY1ZjljNDVhMGVkNjY3ZDFmZTk5MWYwNDNhNzQ1
ZWM2PgoJCjxodHRwczovL2NsaWNrLmFjdC5haXBhYy5vcmcvP3FzPWE4MWI0NGNiYWJmNGJlMDE4
MzNjMmNjODk0NmM1NTE0NDlhZjAwYTZhMDRjZDM0MWVlZDZkN2Q0YzMyNzg0MTRkZjA3YTJkODYz
NGE4ZmMzNmRmOWU1MDY3MWY2ODVkMGM3ZDZjNWVjZjRkOTFiNjY+Cgk8aHR0cHM6Ly9jbGljay5h
Y3QuYWlwYWMub3JnLz9xcz1hODFiNDRjYmFiZjRiZTAxYWFjOTdiNTJiMzg4NTgwOTBjN2ViNGFh
NDJkYzU2ZTBjYWFkNGY4ZjY2YjU0ZTdkZjU4MDEyZGZjZGY5Y2U1ODQyZTY5NzBjNzFjNTRmOTZi
ZTI1YTYzZmI1ZGE4NDU3PiAJPGh0dHBzOi8vY2xpY2suYWN0LmFpcGFjLm9yZy8/cXM9YTgxYjQ0
Y2JhYmY0YmUwMTNiMTE2ZTEwY2IwMGJlY2VhYzEwYTM4YzJhNGQwMjJkMjdhMTdmNWZjNjcyOGU4
MmVkOTJlZWQ1N2U3NmI2YThiNTU1NGZmYjVhZGMyZWRhY2EzYjBiMTc4N2YwY2JkYz4gCTxodHRw
czovL2NsaWNrLmFjdC5haXBhYy5vcmcvP3FzPWE4MWI0NGNiYWJmNGJlMDE1N2Y2YTk4OTk1ZGRl
NGQ0NGZhMGZmMWVhN2ZkNjhiOTAwYWJjMDJjZmYxOGI5YzNhYmJiZDYxYTU5M2M3MWFmNThmZTVm
YWQzZDUxNjk0YzkxZGRhZDA5NjY4NTNiYjI+CgoKQUlQQUMKMjUxIEggU3QuIE5XIOKAoiBXYXNo
aW5ndG9uIEQuQy4gMjAwMDEg4oCiIFRFTCAyMDItNjM5LTUyMDAKClRvIE1hbmFnZSBZb3VyIEVt
YWlsIFByZWZlcmVuY2VzLi4uIENsaWNrIEhlcmUKPGh0dHBzOi8vaS5hY3QuYWlwYWMub3JnL2Rp
LWVtYWlsLXByZWZlcm5lY2U/cXM9MTRhZGM5Y2UyMzg5NzZhN2Q4OTU1MGU1MTFmYzkwNzRiZGY3
YzEyYWU1ZGQ0Mzk3NmQyNDliNjAzY2EwNWRlYzhiOTZlNjg4ZmVjYTQ3NzBlMzRlNGU5M2U1Y2Ji
OGU2PgoKCl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fCkhh
bmdvdXQgbWFpbGluZyBsaXN0CkhhbmdvdXRAbnlseHMuY29tCmh0dHA6Ly9saXN0cy5tcmJya2x5
bi5jb20vbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9oYW5nb3V0Cg==

 1. 2022-01-01 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Help keep the end-of-year momentum going:
 2. 2022-01-02 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Taking the eye off the ball
 3. 2022-01-03 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #545 - Happy, Healthy,
 4. 2022-01-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: This is How They Really Talk About Israel
 5. 2022-01-04 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter Issue 165, January 2022
 6. 2022-01-06 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Call for Papers - 9th IEEE RAS/EMBS International
 7. 2022-01-06 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 8. 2022-01-05 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 9. 2022-01-06 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 10. 2022-01-03 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 11. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 12. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 13. 2022-01-05 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 14. 2022-01-03 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 15. 2022-01-08 Alain Knaff via info-gnu <info-gnu-at-gnu.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.37 released
 16. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Aaron Swartz
 17. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Rutstein DMCA lawsuite
 18. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] More on the Rutstien DMCA copyright suite
 19. 2022-01-09 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.16-gnu
 20. 2022-01-10 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #546 - Perl Books
 21. 2022-01-10 Alex <mysqlstudent-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] TLS ciphers
 22. 2022-01-10 Alex <mysqlstudent-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] TLS ciphers
 23. 2022-01-10 From: "Medscape News Alert" <Medscape_News_Alert-at-mail.medscape.com> Subject: [Hangout - NYLXS] FDA OKs New Adult Insomnia Med
 24. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] One Man, One Vote..
 25. 2022-01-11 From: "Shaina Taub" <shainataub-at-e.atlanticrecords.com> Subject: [Hangout - NYLXS] 'Songs of the Great Hill'
 26. 2022-01-12 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 27. 2022-01-12 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 28. 2022-01-11 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 29. 2022-01-12 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for GNU
 30. 2022-01-12 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 31. 2022-01-14 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] what vaccines mean to business
 32. 2022-01-15 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Anti-Semetism in the coin business?
 33. 2022-01-15 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] You really need to see what can be done without a
 34. 2022-01-14 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Share your free software journey and help others
 35. 2022-01-15 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 36. 2022-01-15 From: "Medscape CME & Education" <Medscape-at-mail.medscape.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Help Improve The Lives of Those Living With HIV
 37. 2022-01-14 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 38. 2022-01-14 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 39. 2022-01-14 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 40. 2022-01-14 Axel Braun <axel.braun-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 41. 2022-01-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Faucci and his critics
 42. 2022-01-17 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #547 - Learning a human language vs.
 43. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 44. 2022-01-17 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 45. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 46. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 47. 2022-01-18 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 48. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 49. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 50. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 51. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 52. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 53. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 54. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 55. 2022-01-18 Chris Green <cl-at-isbd.net> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 56. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 57. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 58. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 59. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 60. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 61. 2022-01-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 62. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 63. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 64. 2022-01-11 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 65. 2022-01-11 Phil Biggs <mb170712-at-pjb.cc> Subject: [Hangout - NYLXS] Virtual users with postfix and dovecot
 66. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 67. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 68. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 69. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 70. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 71. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 72. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 73. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 74. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 75. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 76. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 77. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 78. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 79. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 80. 2022-01-11 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 81. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 82. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 83. 2022-01-18 Chris Green <cl-at-isbd.net> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 84. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 85. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 86. 2022-01-11 Phil Biggs <mb170712-at-pjb.cc> Subject: [Hangout - NYLXS] Virtual users with postfix and dovecot
 87. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 88. 2022-01-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 89. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 90. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 91. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 92. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 93. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 94. 2022-01-06 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 95. 2022-01-11 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 96. 2022-01-06 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 97. 2022-01-05 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 98. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 99. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 100. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 101. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 102. 2022-01-11 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 103. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 104. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 105. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 106. 2022-01-05 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 107. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 108. 2022-01-18 From: "Joe Acquisto-j4" <joea-at-j4computers.com> Re: [Hangout - NYLXS] SASL questions
 109. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 110. 2022-01-18 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: SASL questions
 111. 2022-01-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] (fwd) de Blasio ruined New York City
 112. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 113. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Chofitz Chaim Auction needs some help...
 114. 2022-01-18 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] FSF expands process for associate members to
 115. 2022-01-19 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 116. 2022-01-20 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 117. 2022-01-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 118. 2022-01-19 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] New year,
 119. 2022-01-24 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #548 - Perl Books Collection
 120. 2022-01-25 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The suppresion of desenting scientific opinions
 121. 2022-01-26 From: "Pat Schloss" <pschloss-at-umich.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] [mothur] mothur v.1.47.0 release
 122. 2022-01-28 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] security and Free Software in the WSJ - eh
 123. 2022-01-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] New Zealand Lockdown
 124. 2022-01-30 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [ANNOUNCE] mod_perl-2.0.12
 125. 2022-01-02 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?
 126. 2022-01-02 Neil Gunton <neil-at-nilspace.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?
 127. 2022-01-02 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!