Mon Dec 5 06:55:07 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2022-01-01

HANGOUT

2022-12-05 | 2022-11-05 | 2022-10-05 | 2022-09-05 | 2022-08-05 | 2022-07-05 | 2022-06-05 | 2022-05-05 | 2022-04-05 | 2022-03-05 | 2022-02-05 | 2022-01-05 | 2021-12-05 | 2021-11-05 | 2021-10-05 | 2021-09-05 | 2021-08-05 | 2021-07-05 | 2021-06-05 | 2021-05-05 | 2021-04-05 | 2021-03-05 | 2021-02-05 | 2021-01-05 | 2020-12-05 | 2020-11-05 | 2020-10-05 | 2020-09-05 | 2020-08-05 | 2020-07-05 | 2020-06-05 | 2020-05-05 | 2020-04-05 | 2020-03-05 | 2020-02-05 | 2020-01-05 | 2019-12-05 | 2019-11-05 | 2019-10-05 | 2019-09-05 | 2019-08-05 | 2019-07-05 | 2019-06-05 | 2019-05-05 | 2019-04-05 | 2019-03-05 | 2019-02-05 | 2019-01-05 | 2018-12-05 | 2018-11-05 | 2018-10-05 | 2018-09-05 | 2018-08-05 | 2018-07-05 | 2018-06-05 | 2018-05-05 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2018-02-05 | 2018-01-05 | 2017-12-05 | 2017-11-05 | 2017-10-05 | 2017-09-05 | 2017-08-05 | 2017-07-05 | 2017-06-05 | 2017-05-05 | 2017-04-05 | 2017-03-05 | 2017-02-05 | 2017-01-05 | 2016-12-05 | 2016-11-05 | 2016-10-05 | 2016-09-05 | 2016-08-05 | 2016-07-05 | 2016-06-05 | 2016-05-05 | 2016-04-05 | 2016-03-05 | 2016-02-05 | 2016-01-05 | 2015-12-05 | 2015-11-05 | 2015-10-05 | 2015-09-05 | 2015-08-05 | 2015-07-05 | 2015-06-05 | 2015-05-05 | 2015-04-05 | 2015-03-05 | 2015-02-05 | 2015-01-05 | 2014-12-05 | 2014-11-05 | 2014-10-05 | 2014-09-05 | 2014-08-05 | 2014-07-05 | 2014-06-05 | 2014-05-05 | 2014-04-05 | 2014-03-05 | 2014-02-05 | 2014-01-05 | 2013-12-05 | 2013-11-05 | 2013-10-05 | 2013-09-05 | 2013-08-05 | 2013-07-05 | 2013-06-05 | 2013-05-05 | 2013-04-05 | 2013-03-05 | 2013-02-05 | 2013-01-05 | 2012-12-05 | 2012-11-05 | 2012-10-05 | 2012-09-05 | 2012-08-05 | 2012-07-05 | 2012-06-05 | 2012-05-05 | 2012-04-05 | 2012-03-05 | 2012-02-05 | 2012-01-05 | 2011-12-05 | 2011-11-05 | 2011-10-05 | 2011-09-05 | 2011-08-05 | 2011-07-05 | 2011-06-05 | 2011-05-05 | 2011-04-05 | 2011-03-05 | 2011-02-05 | 2011-01-05 | 2010-12-05 | 2010-11-05 | 2010-10-05 | 2010-09-05 | 2010-08-05 | 2010-07-05 | 2010-06-05 | 2010-05-05 | 2010-04-05 | 2010-03-05 | 2010-02-05 | 2010-01-05 | 2009-12-05 | 2009-11-05 | 2009-10-05 | 2009-09-05 | 2009-08-05 | 2009-07-05 | 2009-06-05 | 2009-05-05 | 2009-04-05 | 2009-03-05 | 2009-02-05 | 2009-01-05 | 2008-12-05 | 2008-11-05 | 2008-10-05 | 2008-09-05 | 2008-08-05 | 2008-07-05 | 2008-06-05 | 2008-05-05 | 2008-04-05 | 2008-03-05 | 2008-02-05 | 2008-01-05 | 2007-12-05 | 2007-11-05 | 2007-10-05 | 2007-09-05 | 2007-08-05 | 2007-07-05 | 2007-06-05 | 2007-05-05 | 2007-04-05 | 2007-03-05 | 2007-02-05 | 2007-01-05 | 2006-12-05 | 2006-11-05 | 2006-10-05 | 2006-09-05 | 2006-08-05 | 2006-07-05 | 2006-06-05 | 2006-05-05 | 2006-04-05 | 2006-03-05 | 2006-02-05 | 2006-01-05 | 2005-12-05 | 2005-11-05 | 2005-10-05 | 2005-09-05 | 2005-08-05 | 2005-07-05 | 2005-06-05 | 2005-05-05 | 2005-04-05 | 2005-03-05 | 2005-02-05 | 2005-01-05 | 2004-12-05 | 2004-11-05 | 2004-10-05 | 2004-09-05 | 2004-08-05 | 2004-07-05 | 2004-06-05 | 2004-05-05 | 2004-04-05 | 2004-03-05 | 2004-02-05 | 2004-01-05 | 2003-12-05 | 2003-11-05 | 2003-10-05 | 2003-09-05 | 2003-08-05 | 2003-07-05 | 2003-06-05 | 2003-05-05 | 2003-04-05 | 2003-03-05 | 2003-02-05 | 2003-01-05 | 2002-12-05 | 2002-11-05 | 2002-10-05 | 2002-09-05 | 2002-08-05 | 2002-07-05 | 2002-06-05 | 2002-05-05 | 2002-04-05 | 2002-03-05 | 2002-02-05 | 2002-01-05 | 2001-12-05 | 2001-11-05 | 2001-10-05 | 2001-09-05 | 2001-08-05 | 2001-07-05 | 2001-06-05 | 2001-05-05 | 2001-04-05 | 2001-03-05 | 2001-02-05 | 2001-01-05 | 2000-12-05 | 2000-11-05 | 2000-10-05 | 2000-09-05 | 2000-08-05 | 2000-07-05 | 2000-06-05 | 2000-05-05 | 2000-04-05 | 2000-03-05 | 2000-02-05 | 2000-01-05 | 1999-12-05

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2022-01-30
FROM Steve Hay
SUBJECT Subject: [Hangout - NYLXS] [ANNOUNCE] mod_perl-2.0.12
From hangout-bounces-at-nylxs.com Thu Mar 31 05:54:22 2022
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id A3D0A164013;
Thu, 31 Mar 2022 05:54:16 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id D243D164002; Thu, 31 Mar 2022 05:54:11 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Thu, 31 Mar 2022 05:54:11 -0400
Resent-Message-ID: <20220331095411.GA16241-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from mxout1-ec2-va.apache.org (mxout1-ec2-va.apache.org
[3.227.148.255])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(Client CN "*.apache.org",
Issuer "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" (not verified))
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTPS id D9FA6163FBE
for ; Sun, 30 Jan 2022 08:43:28 -0500 (EST)
Received: from mail.apache.org (mailroute1-lw-us.apache.org [207.244.88.153])
by mxout1-ec2-va.apache.org (ASF Mail Server at
mxout1-ec2-va.apache.org) with SMTP id 0C30E3FC26
for ; Sun, 30 Jan 2022 13:43:27 +0000 (UTC)
Received: (qmail 53199 invoked by uid 500); 30 Jan 2022 13:43:26 -0000
Mailing-List: contact modperl-help-at-perl.apache.org; run by ezmlm
Precedence: bulk
Delivered-To: mailing list modperl-at-perl.apache.org
Received: (qmail 53177 invoked by uid 99); 30 Jan 2022 13:43:26 -0000
Received: from ec2-52-204-25-47.compute-1.amazonaws.com (HELO
mailrelay1-ec2-va.apache.org) (52.204.25.47)
by apache.org (qpsmtpd/0.29) with ESMTP; Sun, 30 Jan 2022 13:43:26 +0000
Received: from mail-yb1-f169.google.com (mail-yb1-f169.google.com
[209.85.219.169]) by mailrelay1-ec2-va.apache.org (ASF Mail Server at
mailrelay1-ec2-va.apache.org) with ESMTPSA id 616D03EABF;
Sun, 30 Jan 2022 13:43:26 +0000 (UTC)
Received: by mail-yb1-f169.google.com with SMTP id r65so32511016ybc.11;
Sun, 30 Jan 2022 05:43:26 -0800 (PST)
X-Gm-Message-State: AOAM530NGn0ljHinOJOzCjaSHvzmd8/fm3HR/oJN5ACL3yopsTXO/2mF
SHl2DVHZFfQ7tcZYTuSLgsvthO2FlzFaqk+GcFg=
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJxZrKkL/88zC4xAaFkYacc9qYuIS8IGxsaFPc5UkJG4mn2xXXAyK1OM5l4WNd1gw6f8NxHsTdEfGWaiWh6xvGo=
X-Received: by 2002:a25:bc11:: with SMTP id i17mr25493861ybh.467.1643550205852;
Sun, 30 Jan 2022 05:43:25 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
From: Steve Hay
Date: Sun, 30 Jan 2022 13:43:15 +0000
X-Gmail-Original-Message-ID:
Message-ID:
To: mod_perl Dev , mod_perl list ,
announce-at-apache.org
Subject: [Hangout - NYLXS] [ANNOUNCE] mod_perl-2.0.12
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
X-Mailman-Version: 2.1.30rc1
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

V2UgYXJlIHBsZWFzZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgbW9kX3BlcmwgMi4wLjEy
Cgptb2RfcGVybCBpcyBhbiBBcGFjaGUgSFRUUCBTZXJ2ZXIgbW9kdWxlIGZvciBlbWJlZGRpbmcg
YSBQZXJsCmludGVycHJldGVyIGluIHlvdXIgd2ViIHNlcnZlciwgZ2l2aW5nIHlvdSBzdXBlci1m
YXN0IGR5bmFtaWMgY29udGVudApieSBhdm9pZGluZyB0aGUgb3ZlcmhlYWQgb2Ygc3RhcnRpbmcg
YW4gZXh0ZXJuYWwgaW50ZXJwcmV0ZXIuCgpUaGlzIHJlbGVhc2UgaXMgbm93LCBvciBzb29uIHdp
bGwgYmUsIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgZG93bmxvYWQgZnJvbSBhCm1pcnJvciBzaXRlIG5lYXIgeW91
IHZpYToKCiAgICBodHRwczovL3BlcmwuYXBhY2hlLm9yZy9kb3dubG9hZC9pbmRleC5odG1sCgpv
ciBpbiB0aGUgbWVhbnRpbWUgZGlyZWN0bHkgZnJvbToKCiAgICBodHRwczovL21ldGFjcGFuLm9y
Zy9yZWxlYXNlL1NIQVkvbW9kX3BlcmwtMi4wLjEyCgpDaGVja3N1bXMgZm9yIHRoaXMgcmVsZWFz
ZSBhcmU6CgpTSEEyNTY6CmY1YjgyMWI1OWIwZmRjOTY3MGU0NmVkMGZjZjMyZDg5MTFmMjUxMjYx
ODlhOGI2OGMxNjUyZjkyMjFlZWUyNjkKClNIQTUxMjoKODkwZGNhMDk1MDg0N2UzMjE4MDQ4NWNh
YmJlZmZiZjIzNmFmMmM5MmM3ZGY5NTdhMjMzYzIxMDAyMmI1MTcyOTU3ZWRkYjFkYjNlOTI4MWI4
N2NkNDM4ZDJmYTQwNGEwNWFlOTljN2VkYTA5ODI2N2M2OGQ1ZTkyNjJiNDAwYjAKCk1ham9yIGNo
YW5nZXMgaW4gdGhpcyByZWxlYXNlIGFyZSBhcyBmb2xsb3dzOgoKQWRkIGJ1ZyB0cmFja2VyIGlu
Zm9ybWF0aW9uIHRvIFJFQURNRSwgYW5kIGFkZCBDT05UUklCVVRJTkcubWQuIFtTdGV2ZSBIYXld
CgpGaXggZGV0ZWN0aW9uIG9mIEFQUidzIHRocmVhZGluZyBzdXBwb3J0IG9uIFJIRUwgOC4gW1Bl
dHIgUMOtc2HFmQo8cHBpc2FyQHJlZGhhdC5jb20+XQoKRml4IGJ1aWxkIGZvciBwZXJsID49IDUu
MzMuNy4gW0xlb24gVGltbWVybWFucyA8ZmF3YWthQGdtYWlsLmNvbT5dCgpGaXggU0lHU0VHViBj
cmFzaCBkdWUgdG8gd3JvbmcgdXNlIG9mIHBlcmxfcGFyc2UoKS4gW0NoYXJsZXMgUGlnb3R0Cjxj
cGlnb3R0QHJhcGl0YXN5c3RlbXMuY29tPl0KCkltcHJvdmUgaW5zdGFsbGF0aW9uIGluc3RydWN0
aW9ucyBmb3IgQUlYLiBbUmFpbmVyIFRhbW1lcgo8cmFpbmVyLnRhbW1lckBzY2h1bGVyZ3JvdXAu
Y29tPl0KX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18KSGFu
Z291dCBtYWlsaW5nIGxpc3QKSGFuZ291dEBueWx4cy5jb20KaHR0cDovL2xpc3RzLm1yYnJrbHlu
LmNvbS9tYWlsbWFuL2xpc3RpbmZvL2hhbmdvdXQK

 1. 2022-01-01 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Help keep the end-of-year momentum going:
 2. 2022-01-02 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Taking the eye off the ball
 3. 2022-01-03 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #545 - Happy, Healthy,
 4. 2022-01-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: This is How They Really Talk About Israel
 5. 2022-01-04 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter Issue 165, January 2022
 6. 2022-01-06 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <noreply-at-embs.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Call for Papers - 9th IEEE RAS/EMBS International
 7. 2022-01-06 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 8. 2022-01-05 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 9. 2022-01-06 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 10. 2022-01-03 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 11. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 12. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 13. 2022-01-05 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 14. 2022-01-03 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 15. 2022-01-08 Alain Knaff via info-gnu <info-gnu-at-gnu.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.37 released
 16. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Aaron Swartz
 17. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Rutstein DMCA lawsuite
 18. 2022-01-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] More on the Rutstien DMCA copyright suite
 19. 2022-01-09 Alexandre Oliva <lxoliva-at-fsfla.org> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU Linux-libre 5.16-gnu
 20. 2022-01-10 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #546 - Perl Books
 21. 2022-01-10 Alex <mysqlstudent-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] TLS ciphers
 22. 2022-01-10 Alex <mysqlstudent-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] TLS ciphers
 23. 2022-01-10 From: "Medscape News Alert" <Medscape_News_Alert-at-mail.medscape.com> Subject: [Hangout - NYLXS] FDA OKs New Adult Insomnia Med
 24. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] One Man, One Vote..
 25. 2022-01-11 From: "Shaina Taub" <shainataub-at-e.atlanticrecords.com> Subject: [Hangout - NYLXS] 'Songs of the Great Hill'
 26. 2022-01-12 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 27. 2022-01-12 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 28. 2022-01-11 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 29. 2022-01-12 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for GNU
 30. 2022-01-12 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] MyGNUHealth Flatpak
 31. 2022-01-14 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] what vaccines mean to business
 32. 2022-01-15 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Anti-Semetism in the coin business?
 33. 2022-01-15 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] You really need to see what can be done without a
 34. 2022-01-14 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Share your free software journey and help others
 35. 2022-01-15 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 36. 2022-01-15 From: "Medscape CME & Education" <Medscape-at-mail.medscape.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Help Improve The Lives of Those Living With HIV
 37. 2022-01-14 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 38. 2022-01-14 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 39. 2022-01-14 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 40. 2022-01-14 Axel Braun <axel.braun-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Renaming openSUSE repositories for
 41. 2022-01-17 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Faucci and his critics
 42. 2022-01-17 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #547 - Learning a human language vs.
 43. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 44. 2022-01-17 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 45. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 46. 2022-01-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 47. 2022-01-18 Alessio <alciregi-at-posteo.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] desktop and metainfo files
 48. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 49. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 50. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 51. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 52. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 53. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 54. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 55. 2022-01-18 Chris Green <cl-at-isbd.net> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 56. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 57. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 58. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 59. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 60. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 61. 2022-01-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 62. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 63. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 64. 2022-01-11 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 65. 2022-01-11 Phil Biggs <mb170712-at-pjb.cc> Subject: [Hangout - NYLXS] Virtual users with postfix and dovecot
 66. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 67. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 68. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 69. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 70. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 71. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 72. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 73. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 74. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 75. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 76. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 77. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 78. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 79. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 80. 2022-01-11 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 81. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 82. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 83. 2022-01-18 Chris Green <cl-at-isbd.net> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 84. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 85. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 86. 2022-01-11 Phil Biggs <mb170712-at-pjb.cc> Subject: [Hangout - NYLXS] Virtual users with postfix and dovecot
 87. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 88. 2022-01-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 89. 2022-01-18 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding a second line to .forward,
 90. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 91. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 92. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 93. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 94. 2022-01-06 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 95. 2022-01-11 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 96. 2022-01-06 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 97. 2022-01-05 raf <postfix-at-raf.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 98. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 99. 2022-01-05 Viktor Dukhovni <postfix-users-at-dukhovni.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 100. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 101. 2022-01-12 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 102. 2022-01-11 Bill Cole <postfixlists-070913-at-billmail.scconsult.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 103. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 104. 2022-01-12 Wietse Venema <wietse-at-porcupine.org> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 105. 2022-01-11 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 106. 2022-01-05 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 107. 2022-01-18 Matus UHLAR - fantomas <uhlar-at-fantomas.sk> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 108. 2022-01-18 From: "Joe Acquisto-j4" <joea-at-j4computers.com> Re: [Hangout - NYLXS] SASL questions
 109. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Adding Additional domains and outgoing email
 110. 2022-01-18 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: SASL questions
 111. 2022-01-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] (fwd) de Blasio ruined New York City
 112. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 113. 2022-01-18 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Chofitz Chaim Auction needs some help...
 114. 2022-01-18 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] FSF expands process for associate members to
 115. 2022-01-19 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 116. 2022-01-20 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 117. 2022-01-20 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Check this out. It doesn
 118. 2022-01-19 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] New year,
 119. 2022-01-24 G?bor Szab? <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #548 - Perl Books Collection
 120. 2022-01-25 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The suppresion of desenting scientific opinions
 121. 2022-01-26 From: "Pat Schloss" <pschloss-at-umich.edu> Subject: [Hangout - NYLXS] [mothur] mothur v.1.47.0 release
 122. 2022-01-28 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] security and Free Software in the WSJ - eh
 123. 2022-01-29 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] New Zealand Lockdown
 124. 2022-01-30 Steve Hay <stevehay-at-apache.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [ANNOUNCE] mod_perl-2.0.12
 125. 2022-01-02 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?
 126. 2022-01-02 Neil Gunton <neil-at-nilspace.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?
 127. 2022-01-02 Jim Tappe <jtappe-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] Embperl and threaded mpm?

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!