Fri Sep 22 18:21:53 2023
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-05-01

HANGOUT

2023-09-22 | 2023-08-22 | 2023-07-22 | 2023-06-22 | 2023-05-22 | 2023-04-22 | 2023-03-22 | 2023-02-22 | 2023-01-22 | 2022-12-22 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 2022-09-22 | 2022-08-22 | 2022-07-22 | 2022-06-22 | 2022-05-22 | 2022-04-22 | 2022-03-22 | 2022-02-22 | 2022-01-22 | 2021-12-22 | 2021-11-22 | 2021-10-22 | 2021-09-22 | 2021-08-22 | 2021-07-22 | 2021-06-22 | 2021-05-22 | 2021-04-22 | 2021-03-22 | 2021-02-22 | 2021-01-22 | 2020-12-22 | 2020-11-22 | 2020-10-22 | 2020-09-22 | 2020-08-22 | 2020-07-22 | 2020-06-22 | 2020-05-22 | 2020-04-22 | 2020-03-22 | 2020-02-22 | 2020-01-22 | 2019-12-22 | 2019-11-22 | 2019-10-22 | 2019-09-22 | 2019-08-22 | 2019-07-22 | 2019-06-22 | 2019-05-22 | 2019-04-22 | 2019-03-22 | 2019-02-22 | 2019-01-22 | 2018-12-22 | 2018-11-22 | 2018-10-22 | 2018-09-22 | 2018-08-22 | 2018-07-22 | 2018-06-22 | 2018-05-22 | 2018-04-22 | 2018-03-22 | 2018-02-22 | 2018-01-22 | 2017-12-22 | 2017-11-22 | 2017-10-22 | 2017-09-22 | 2017-08-22 | 2017-07-22 | 2017-06-22 | 2017-05-22 | 2017-04-22 | 2017-03-22 | 2017-02-22 | 2017-01-22 | 2016-12-22 | 2016-11-22 | 2016-10-22 | 2016-09-22 | 2016-08-22 | 2016-07-22 | 2016-06-22 | 2016-05-22 | 2016-04-22 | 2016-03-22 | 2016-02-22 | 2016-01-22 | 2015-12-22 | 2015-11-22 | 2015-10-22 | 2015-09-22 | 2015-08-22 | 2015-07-22 | 2015-06-22 | 2015-05-22 | 2015-04-22 | 2015-03-22 | 2015-02-22 | 2015-01-22 | 2014-12-22 | 2014-11-22 | 2014-10-22 | 2014-09-22 | 2014-08-22 | 2014-07-22 | 2014-06-22 | 2014-05-22 | 2014-04-22 | 2014-03-22 | 2014-02-22 | 2014-01-22 | 2013-12-22 | 2013-11-22 | 2013-10-22 | 2013-09-22 | 2013-08-22 | 2013-07-22 | 2013-06-22 | 2013-05-22 | 2013-04-22 | 2013-03-22 | 2013-02-22 | 2013-01-22 | 2012-12-22 | 2012-11-22 | 2012-10-22 | 2012-09-22 | 2012-08-22 | 2012-07-22 | 2012-06-22 | 2012-05-22 | 2012-04-22 | 2012-03-22 | 2012-02-22 | 2012-01-22 | 2011-12-22 | 2011-11-22 | 2011-10-22 | 2011-09-22 | 2011-08-22 | 2011-07-22 | 2011-06-22 | 2011-05-22 | 2011-04-22 | 2011-03-22 | 2011-02-22 | 2011-01-22 | 2010-12-22 | 2010-11-22 | 2010-10-22 | 2010-09-22 | 2010-08-22 | 2010-07-22 | 2010-06-22 | 2010-05-22 | 2010-04-22 | 2010-03-22 | 2010-02-22 | 2010-01-22 | 2009-12-22 | 2009-11-22 | 2009-10-22 | 2009-09-22 | 2009-08-22 | 2009-07-22 | 2009-06-22 | 2009-05-22 | 2009-04-22 | 2009-03-22 | 2009-02-22 | 2009-01-22 | 2008-12-22 | 2008-11-22 | 2008-10-22 | 2008-09-22 | 2008-08-22 | 2008-07-22 | 2008-06-22 | 2008-05-22 | 2008-04-22 | 2008-03-22 | 2008-02-22 | 2008-01-22 | 2007-12-22 | 2007-11-22 | 2007-10-22 | 2007-09-22 | 2007-08-22 | 2007-07-22 | 2007-06-22 | 2007-05-22 | 2007-04-22 | 2007-03-22 | 2007-02-22 | 2007-01-22 | 2006-12-22 | 2006-11-22 | 2006-10-22 | 2006-09-22 | 2006-08-22 | 2006-07-22 | 2006-06-22 | 2006-05-22 | 2006-04-22 | 2006-03-22 | 2006-02-22 | 2006-01-22 | 2005-12-22 | 2005-11-22 | 2005-10-22 | 2005-09-22 | 2005-08-22 | 2005-07-22 | 2005-06-22 | 2005-05-22 | 2005-04-22 | 2005-03-22 | 2005-02-22 | 2005-01-22 | 2004-12-22 | 2004-11-22 | 2004-10-22 | 2004-09-22 | 2004-08-22 | 2004-07-22 | 2004-06-22 | 2004-05-22 | 2004-04-22 | 2004-03-22 | 2004-02-22 | 2004-01-22 | 2003-12-22 | 2003-11-22 | 2003-10-22 | 2003-09-22 | 2003-08-22 | 2003-07-22 | 2003-06-22 | 2003-05-22 | 2003-04-22 | 2003-03-22 | 2003-02-22 | 2003-01-22 | 2002-12-22 | 2002-11-22 | 2002-10-22 | 2002-09-22 | 2002-08-22 | 2002-07-22 | 2002-06-22 | 2002-05-22 | 2002-04-22 | 2002-03-22 | 2002-02-22 | 2002-01-22 | 2001-12-22 | 2001-11-22 | 2001-10-22 | 2001-09-22 | 2001-08-22 | 2001-07-22 | 2001-06-22 | 2001-05-22 | 2001-04-22 | 2001-03-22 | 2001-02-22 | 2001-01-22 | 2000-12-22 | 2000-11-22 | 2000-10-22 | 2000-09-22 | 2000-08-22 | 2000-07-22 | 2000-06-22 | 2000-05-22 | 2000-04-22 | 2000-03-22 | 2000-02-22 | 2000-01-22 | 1999-12-22

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-05-15
FROM artist
SUBJECT Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
From hangout-bounces-at-nylxs.com Mon May 17 09:11:42 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id A3205163FB0;
Mon, 17 May 2021 09:11:41 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 25A3F163F5D; Mon, 17 May 2021 09:10:59 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Mon, 17 May 2021 09:10:59 -0400
Resent-Message-ID: <20210517131059.GB23595-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from mail.artixlinux.org (mail.artixlinux.org [144.91.88.22])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 26981163F5D
for ; Sat, 15 May 2021 16:53:51 -0400 (EDT)
Received: by mail.artixlinux.org (Postfix, from userid 182)
id EDB9BA28ABD; Sat, 15 May 2021 22:53:48 +0200 (CEST)
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.4 (2020-01-24) on endymion
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-2.0 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,
MAILING_LIST_MULTI,NICE_REPLY_A,URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable
autolearn_force=no version=3.4.4
Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1])
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTP id 6C23CA288B8;
Sat, 15 May 2021 22:53:44 +0200 (CEST)
X-Original-To: artix-general-at-artixlinux.org
Delivered-To: artix-general-at-localhost
Received: from [192.168.178.12] (a82-161-254-26.adsl.xs4all.nl [82.161.254.26])
(using TLSv1.3 with cipher TLS_AES_128_GCM_SHA256 (128/128 bits)
key-exchange X25519 server-signature RSA-PSS (4096 bits) server-digest SHA256)
(No client certificate requested)
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTPSA id 4E09AA288AE
for ; Sat, 15 May 2021 22:53:43 +0200 (CEST)
To: artix-general-at-artixlinux.org
References:
From: artist
Message-ID: <7b05b749-ccc6-3aa4-971b-7a0aa47061ca-at-artixlinux.org>
Date: Sat, 15 May 2021 22:53:42 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101
Thunderbird/78.10.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To:
Content-Language: en-US
X-BeenThere: artix-general-at-artixlinux.org
X-Mailman-Version: 2.1.34
Precedence: list
Subject: Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
librewolf option
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

SGksCmxpYnJld29sZi04OC4wLjEtMiBpcyBub3cgaW4gdGhlIFVuaXZlcnNlIHJlcG8sIGluY2x1
ZGluZyB0aGUgc3VnZ2VzdGVkIAonYmFja3VwPScgY2xhdXNlIGluIHRoZSBidWlsZC4KUmVnYXJk
cywKYXJ0aXN0CgpPbiA1LzE0LzIxIDk6MjYgQU0sIEphdmllciB3cm90ZToKPiBIaSAhCj4KPiBU
aGUgbGF0ZXN0IGxpYnJld29sZiAoYXZhaWxhYmxlIG9uIEFVUikgd2hpY2ggaXMgb25lIG1pbm9y
IHZlcnNpb24gCj4gYWhlYWQgb2YgdGhlICp1bml2ZXJzZSogb25lLCBpbnRyb2R1Y2VzIHRoZSBh
YmlsaXR5IHRvIG92ZXJyaWRlIGN1c3RvbSAKPiB2YWx1ZXMgb24gdG9wIG9mIHRoZSBvbmVzIHNl
bGVjdGVkIGJ5IHRoZSBsaWJyZXdvbGYgZGV2cyBvbjoKPgo+IH4vLmxpYnJld29sZi9saWJyZXdv
bGYub3ZlcnJpZGVzLmNmZwo+Cj4gVGhhdCB3b3VsZCBiZSB1c2VmdWwgdG8gc29tZS7CoCBIb3dl
dmVyIGl0J3Mgbm90IGVub3VnaCBpZiB0aGUgdXNlciAKPiBtb2RpZmllZDoKPgo+IC91c3IvbGli
L2xpYnJld29sZi9saWJyZXdvbGYuY2ZnCj4KPiBUbyB1c2UgdGhlIGZpcmVmb3ggZGVmYXVsdCB2
YWx1ZXMgaW5zdGVhZCBvZiB0aGUgbGlicmV3b2xmIG9uZXMsIGJ5IAo+IGNvbW1lbnRpbmcgb3V0
IG9yIHJlbW92aW5nIHRoZSBsaWJyZXdvbGYgY29uZmlndXJhdGlvbnMuwqAgQXMgYW4gCj4gZXhh
bXBsZSwgaXQgaXMgc2FmZXIgYW5kIHdheSBzaW1wbGVyIHRvIGp1c3QgcmVtb3ZlIHRoZSBjb25m
aWd1cmF0aW9ucyAKPiBpbiBsaWJyZXdvbGYuY2ZnIHRvIGdldCAic2FmZSBicm93c2luZyIgd29y
a2luZywgdGhhbiB3cml0aW5nIHRoZSBVUkxzIAo+IGFuZCBzdHJpbmdzIGJ5IGhhbmQgKHdoaWNo
IGNhbiBnZXQgd3Jvbmcgb3Igb3V0IG9mIGRhdGUpLCB0cnlpbmcgdG8gCj4gb3ZlcndyaXRlIHRo
ZW0gaW4gdGhlIGxpYnJld29sZi5vdmVycmlkZXMuY2ZnLgo+Cj4gVGhhdCBzYWlkLCBJIGhvcGUg
dGhlIG1lY2hhbmlzbSB0byBiYWNrdXAsIGFuZCBub3QgdG90YWxseSBvdmVyd3JpdGUgCj4gb24g
dXBncmFkZXM6Cj4KPiAvdXNyL2xpYi9saWJyZXdvbGYvbGlicmV3b2xmLmNmZwo+IC91c3IvbGli
L2xpYnJld29sZi9kaXN0cmlidXRpb24vcG9saWNpZXMuanNvbgo+Cj4gc3RpbGwgcmVtYWlucywg
ZXZlbiB3aGVuIHRoYXQgSE9NRSBvdmVycmlkZXMgYmVjb21lIGF2YWlsYWJsZSwgd2hpY2ggCj4g
d2lsbCBoYXBwZW4gb25jZSBtb3ZpbmcgbGlicmV3b2xmIHRvIDg4LjAuMSwgZ2l2ZW4gY3VycmVu
dCB1bml2ZXJzZSAKPiBsaWJyZXdvbGYgaXMgc3RpbGwgODguMC4KPgo+IEkgZ3Vlc3MsIGFzIG9u
IHRoZSBBVVIgcGFja2FnZSwgdGhhdCBpcyBhY2hpZXZlZCB0aHJvdWdoOgo+Cj4gYmFja3VwPSgn
dXNyL2xpYi9saWJyZXdvbGYvbGlicmV3b2xmLmNmZycKPiDCoMKgwqDCoMKgwqDCoCAndXNyL2xp
Yi9saWJyZXdvbGYvZGlzdHJpYnV0aW9uL3BvbGljaWVzLmpzb24nKQo+Cj4gQWdhaW4sIHBsZWFz
ZSBkb24ndCBnZXQgcmlkIG9mIHRoYXQsIGp1c3QgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgbmV3IAo+IGxpYnJl
d29sZi5vdmVycmlkZXMuY2ZnLCBnaXZlbiB0aGF0IGRvZXNuJ3QgY292ZXIgYWxsIHVzZXIgY2Fz
ZXMuLi4KPgo+IFRoYW5rcyBhIGxvdCAhCj4KPgoKLS0gCmFydGl4LWdlbmVyYWwgbWFpbGluZyBs
aXN0CmFydGl4LWdlbmVyYWxAYXJ0aXhsaW51eC5vcmcKaHR0cHM6Ly9saXN0cy5hcnRpeGxpbnV4
Lm9yZy9saXN0aW5mby9hcnRpeC1nZW5lcmFsCl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fCkhhbmdvdXQgbWFpbGluZyBsaXN0CkhhbmdvdXRAbnlseHMuY29t
Cmh0dHA6Ly9saXN0cy5tcmJya2x5bi5jb20vbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9oYW5nb3V0Cg==

 1. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Vaccines and Patents
 2. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] COVID-19,
 3. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Chinese Newspeak - anti-trust : Terrorism
 4. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] 1957 Pandemic response
 5. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Cancel THIS !!
 6. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Untolerable use of law enforcement shatters the
 7. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The COVID-19 Digital Police State will NEVER END
 8. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Digital Dictatorship II and no way out of
 9. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Standard of Care in Irarian and Totalitarian
 10. 2021-05-03 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #510 - The Perl Community?
 11. 2021-05-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Your Cellphone is your oyster..
 12. 2021-05-03 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter Issue 157, May 2021
 13. 2021-05-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] China is your friend
 14. 2021-05-04 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 15. 2021-05-05 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 16. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 17. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 18. 2021-05-05 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 19. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 20. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 21. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Patents and Medicine and the thirsdd World
 22. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Mandates for COVID-19 defeated at the poles for
 23. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] National Control and Political Freedom in the
 24. 2021-05-06 shulie <shulie_release-at-optimum.net> Re: [Hangout - NYLXS] National Control and Political Freedom in the
 25. 2021-05-07 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Clearview policie state
 26. 2021-05-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Watch and share talks from LibrePlanet 2021:
 27. 2021-05-06 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 28. 2021-05-07 Armand MPASSY-NZOUMBA via Health <health-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 29. 2021-05-07 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 30. 2021-05-07 Edgar Hagenbichler <edgar.hagenbichler-at-hagenbichler.at> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 31. 2021-05-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Vaccine Safety data and effectiveness - origianl
 32. 2021-05-06 From: "Theodore Ts'o" <tytso-at-mit.edu> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 33. 2021-05-06 Mike Rapoport <rppt-at-linux.ibm.com> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 34. 2021-05-06 Mauro Carvalho Chehab <mchehab+huawei-at-kernel.org> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 35. 2021-05-06 Constantine Shulyupin <constantine.shulyupin-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 36. 2021-05-06 Borislav Petkov <bp-at-alien8.de> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 37. 2021-05-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fake Government Comments to Tech Regulators
 38. 2021-05-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] cyberAttack shutsdown NYC Gas Supply
 39. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #511 - I am exhausted
 40. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 41. 2021-05-10 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #511 - I am exhausted
 42. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 43. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 44. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 45. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 46. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 47. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Aviva u r not a trustworthy person, making
 48. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 49. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] Hope u r not referring to sman356- NOT a
 50. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] show me your evidence of virus in the pic. I
 51. 2021-05-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [Hangout - NYLXS] show me your evidence of virus in the pic. I
 52. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 53. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 54. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 55. 2021-05-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [Hangout - NYLXS] cyberAttack shutsdown NYC Gas Supply
 56. 2021-05-12 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Tribalism - from a real hero of tolerance and
 57. 2021-05-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fishing Trip for NYLXS
 58. 2021-05-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Throw them a spare $20 - please.
 59. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Attacking Elections
 60. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] COVID-19 has now let us raise a generation of
 61. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] COVID-19 has now let us raise a
 62. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: A Not-So-Little War Brings Palestinian Arabs
 63. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Twelve Months for the CDC to get to the obvious
 64. 2021-05-13 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Health Digest, Vol 117, Issue 4
 65. 2021-05-13 Vincenzo Virgilio <vincenzo.virgilio1972-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Health Digest, Vol 117, Issue 4
 66. 2021-05-13 Chofetz Chaim Yerushalayim <chofetzchaim.jerusalem-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] BONUS ROUND - $300,000!!!
 67. 2021-05-15 Efstathios Iosifidis <iefstathios-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] FOSSCOMM 2021 (online conference) - Call
 68. 2021-05-15 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
 69. 2021-05-14 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer librewolf
 70. 2021-05-15 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
 71. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 72. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 73. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 74. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 75. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 76. 2021-05-13 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 77. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] service conf file changes
 78. 2021-05-12 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 79. 2021-05-11 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 80. 2021-05-11 Bryce Vandegrift <bpv-at-disroot.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 81. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 82. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Remmina not installing due to
 83. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Remmina not installing due to
 84. 2021-05-17 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #512 - Celebration Time
 85. 2021-05-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] New postgreSQL dump for 3.8 series
 86. 2021-05-18 Michael Drake <tlsa-at-netsurf-browser.org> Re: [Hangout - NYLXS] [png-mng-implement] Getting APNG support into
 87. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Stupid ideas keep coming from gnome
 88. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Syrians in Denmark asked to leave...
 89. 2021-05-18 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] thunderbird-artix not able to
 90. 2021-05-19 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problem with install
 91. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problem with install instructions
 92. 2021-05-24 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #513 - Perl 5.34.0 is now available!
 93. 2021-05-25 From: =?windows-1250?Q?Jernej_Simon=E8i=E8?= Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Help
 94. 2021-05-25 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] This Thursday at 13:00 EDT: Community meeting on
 95. 2021-05-27 ruth02-at-web.de Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?real_Ruben_or_doppelg=C3=A4nger_=3F?=
 96. 2021-05-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS]
 97. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 98. 2021-05-27 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 99. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 100. 2021-05-27 Michael Richards via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 101. 2021-05-28 Michael Schumacher via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 102. 2021-05-28 Michael Schumacher via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 103. 2021-05-28 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 104. 2021-05-28 Marco Ciampa via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 105. 2021-05-28 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 106. 2021-05-28 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 107. 2021-05-27 Norbert Preining via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 108. 2021-05-28 Bob Long <bob-at-oblong.com.au> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 109. 2021-05-25 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 110. 2021-05-27 Federico Mena Quintero <federico-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 111. 2021-05-26 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 112. 2021-05-25 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 113. 2021-05-25 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 114. 2021-05-25 Michael Richards via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of Conduct -
 115. 2021-05-25 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 116. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 117. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 118. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 119. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 120. 2021-05-28 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 121. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 122. 2021-05-22 From: "New York Sun" <editor-at-nysun.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Uncle Sam Gets Set To Dig into Your Bank Account
 123. 2021-05-28 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 124. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 125. 2021-05-28 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 126. 2021-05-28 Joseph A Nagy Jr via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 127. 2021-05-28 Joseph A Nagy Jr via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 128. 2021-05-28 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 129. 2021-05-28 From: "S. via gimp-user-list" <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 130. 2021-05-29 From: =?UTF-8?B?RMOhdmlkIFZpcsOhZw==?= <virag.david003-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] How should I update the screen in an fbdev driver?
 131. 2021-05-29 Robert Heller <heller-at-deepsoft.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Mailman-Users] Is it my server or Yahoo's
 132. 2021-05-31 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] volunteers for openshot
 133. 2021-05-31 Edgar Hagenbichler <edgar.hagenbichler-at-hagenbichler.at> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNU Health demo database at
 134. 2021-05-30 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 135. 2021-05-30 Alain Knaff <alain-at-knaff.lu> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.28 released
 136. 2021-05-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 137. 2021-05-30 ludo0565 <ludo0565-at-dbmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 138. 2021-05-31 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Blues Away
 139. 2021-05-31 Armand MPASSY-NZOUMBA via Health <health-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNU Health demo database at
 140. 2021-05-31 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <m.markowycz-at-ieee.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Reminder: Register Today! Upcoming IEEE
 141. 2021-05-31 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #514 - Is OOP bad?
 142. 2021-05-31 Alain Knaff <alain-at-knaff.lu> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.29 released

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!