Thu Dec 8 15:00:44 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2021-05-01

HANGOUT

2022-12-08 | 2022-11-08 | 2022-10-08 | 2022-09-08 | 2022-08-08 | 2022-07-08 | 2022-06-08 | 2022-05-08 | 2022-04-08 | 2022-03-08 | 2022-02-08 | 2022-01-08 | 2021-12-08 | 2021-11-08 | 2021-10-08 | 2021-09-08 | 2021-08-08 | 2021-07-08 | 2021-06-08 | 2021-05-08 | 2021-04-08 | 2021-03-08 | 2021-02-08 | 2021-01-08 | 2020-12-08 | 2020-11-08 | 2020-10-08 | 2020-09-08 | 2020-08-08 | 2020-07-08 | 2020-06-08 | 2020-05-08 | 2020-04-08 | 2020-03-08 | 2020-02-08 | 2020-01-08 | 2019-12-08 | 2019-11-08 | 2019-10-08 | 2019-09-08 | 2019-08-08 | 2019-07-08 | 2019-06-08 | 2019-05-08 | 2019-04-08 | 2019-03-08 | 2019-02-08 | 2019-01-08 | 2018-12-08 | 2018-11-08 | 2018-10-08 | 2018-09-08 | 2018-08-08 | 2018-07-08 | 2018-06-08 | 2018-05-08 | 2018-04-08 | 2018-03-08 | 2018-02-08 | 2018-01-08 | 2017-12-08 | 2017-11-08 | 2017-10-08 | 2017-09-08 | 2017-08-08 | 2017-07-08 | 2017-06-08 | 2017-05-08 | 2017-04-08 | 2017-03-08 | 2017-02-08 | 2017-01-08 | 2016-12-08 | 2016-11-08 | 2016-10-08 | 2016-09-08 | 2016-08-08 | 2016-07-08 | 2016-06-08 | 2016-05-08 | 2016-04-08 | 2016-03-08 | 2016-02-08 | 2016-01-08 | 2015-12-08 | 2015-11-08 | 2015-10-08 | 2015-09-08 | 2015-08-08 | 2015-07-08 | 2015-06-08 | 2015-05-08 | 2015-04-08 | 2015-03-08 | 2015-02-08 | 2015-01-08 | 2014-12-08 | 2014-11-08 | 2014-10-08 | 2014-09-08 | 2014-08-08 | 2014-07-08 | 2014-06-08 | 2014-05-08 | 2014-04-08 | 2014-03-08 | 2014-02-08 | 2014-01-08 | 2013-12-08 | 2013-11-08 | 2013-10-08 | 2013-09-08 | 2013-08-08 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-05-08 | 2013-04-08 | 2013-03-08 | 2013-02-08 | 2013-01-08 | 2012-12-08 | 2012-11-08 | 2012-10-08 | 2012-09-08 | 2012-08-08 | 2012-07-08 | 2012-06-08 | 2012-05-08 | 2012-04-08 | 2012-03-08 | 2012-02-08 | 2012-01-08 | 2011-12-08 | 2011-11-08 | 2011-10-08 | 2011-09-08 | 2011-08-08 | 2011-07-08 | 2011-06-08 | 2011-05-08 | 2011-04-08 | 2011-03-08 | 2011-02-08 | 2011-01-08 | 2010-12-08 | 2010-11-08 | 2010-10-08 | 2010-09-08 | 2010-08-08 | 2010-07-08 | 2010-06-08 | 2010-05-08 | 2010-04-08 | 2010-03-08 | 2010-02-08 | 2010-01-08 | 2009-12-08 | 2009-11-08 | 2009-10-08 | 2009-09-08 | 2009-08-08 | 2009-07-08 | 2009-06-08 | 2009-05-08 | 2009-04-08 | 2009-03-08 | 2009-02-08 | 2009-01-08 | 2008-12-08 | 2008-11-08 | 2008-10-08 | 2008-09-08 | 2008-08-08 | 2008-07-08 | 2008-06-08 | 2008-05-08 | 2008-04-08 | 2008-03-08 | 2008-02-08 | 2008-01-08 | 2007-12-08 | 2007-11-08 | 2007-10-08 | 2007-09-08 | 2007-08-08 | 2007-07-08 | 2007-06-08 | 2007-05-08 | 2007-04-08 | 2007-03-08 | 2007-02-08 | 2007-01-08 | 2006-12-08 | 2006-11-08 | 2006-10-08 | 2006-09-08 | 2006-08-08 | 2006-07-08 | 2006-06-08 | 2006-05-08 | 2006-04-08 | 2006-03-08 | 2006-02-08 | 2006-01-08 | 2005-12-08 | 2005-11-08 | 2005-10-08 | 2005-09-08 | 2005-08-08 | 2005-07-08 | 2005-06-08 | 2005-05-08 | 2005-04-08 | 2005-03-08 | 2005-02-08 | 2005-01-08 | 2004-12-08 | 2004-11-08 | 2004-10-08 | 2004-09-08 | 2004-08-08 | 2004-07-08 | 2004-06-08 | 2004-05-08 | 2004-04-08 | 2004-03-08 | 2004-02-08 | 2004-01-08 | 2003-12-08 | 2003-11-08 | 2003-10-08 | 2003-09-08 | 2003-08-08 | 2003-07-08 | 2003-06-08 | 2003-05-08 | 2003-04-08 | 2003-03-08 | 2003-02-08 | 2003-01-08 | 2002-12-08 | 2002-11-08 | 2002-10-08 | 2002-09-08 | 2002-08-08 | 2002-07-08 | 2002-06-08 | 2002-05-08 | 2002-04-08 | 2002-03-08 | 2002-02-08 | 2002-01-08 | 2001-12-08 | 2001-11-08 | 2001-10-08 | 2001-09-08 | 2001-08-08 | 2001-07-08 | 2001-06-08 | 2001-05-08 | 2001-04-08 | 2001-03-08 | 2001-02-08 | 2001-01-08 | 2000-12-08 | 2000-11-08 | 2000-10-08 | 2000-09-08 | 2000-08-08 | 2000-07-08 | 2000-06-08 | 2000-05-08 | 2000-04-08 | 2000-03-08 | 2000-02-08 | 2000-01-08 | 1999-12-08

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2021-05-11
FROM Dudemanguy
SUBJECT Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
From hangout-bounces-at-nylxs.com Mon May 17 09:12:10 2021
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: from www2.mrbrklyn.com (www2.mrbrklyn.com [96.57.23.82])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 61EB8163FF4;
Mon, 17 May 2021 09:12:09 -0400 (EDT)
X-Original-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Delivered-To: hangout-at-www2.mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 1000)
id 88580163FD5; Mon, 17 May 2021 09:11:00 -0400 (EDT)
Resent-From: Ruben Safir
Resent-Date: Mon, 17 May 2021 09:11:00 -0400
Resent-Message-ID: <20210517131100.GL23595-at-www2.mrbrklyn.com>
Resent-To: hangout-at-mrbrklyn.com
X-Original-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: ruben-at-mrbrklyn.com
Received: from mail.artixlinux.org (mail.artixlinux.org [144.91.88.22])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 941AE163FA7
for ; Tue, 11 May 2021 23:43:06 -0400 (EDT)
Received: by mail.artixlinux.org (Postfix, from userid 182)
id ACFD9A287F7; Wed, 12 May 2021 05:43:05 +0200 (CEST)
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.4 (2020-01-24) on endymion
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-2.0 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,
MAILING_LIST_MULTI,NICE_REPLY_A,URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable
autolearn_force=no version=3.4.4
Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1])
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTP id 667A4A287E9;
Wed, 12 May 2021 05:43:02 +0200 (CEST)
X-Original-To: artix-general-at-artixlinux.org
Delivered-To: artix-general-at-localhost
Received: from [10.0.0.45] (c-76-30-249-221.hsd1.tx.comcast.net
[76.30.249.221])
(using TLSv1.3 with cipher TLS_AES_128_GCM_SHA256 (128/128 bits)
key-exchange X25519 server-signature RSA-PSS (4096 bits) server-digest SHA256)
(No client certificate requested)
by mail.artixlinux.org (Postfix) with ESMTPSA id A62F4A2813F
for ; Wed, 12 May 2021 05:43:00 +0200 (CEST)
To: artix-general-at-artixlinux.org
References: <649dc234-35e7-6434-099c-51f656d0a108-at-e.email>
From: Dudemanguy
Message-ID:
Date: Tue, 11 May 2021 22:42:53 -0500
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101
Thunderbird/78.10.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <649dc234-35e7-6434-099c-51f656d0a108-at-e.email>
Content-Language: en-US-large
X-BeenThere: artix-general-at-artixlinux.org
X-Mailman-Version: 2.1.34
Precedence: list
Subject: Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
List-Id: NYLXS Tech Talk and Politics
List-Unsubscribe: ,

List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe: ,

Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
Errors-To: hangout-bounces-at-nylxs.com
Sender: "Hangout"

T24gNS8xMS8yMSA5OjIyIFBNLCBKYXZpZXIgd3JvdGU6Cj4gSGVsbG8sCj4gCj4gVG8gbXkgc3Vy
cHJpc2UsIGl0IHNlZW1zIEFydGl4IGZvbGxvd2VkIEFyY2ggb24gZHJvcHBpbmcgYXV0b2ZzIGZy
b20gdGhlIAo+IG9mZmljaWFsIEFydGl4IHJlcG9zLsKgIE9oaCB3ZWxsLi4uwqAgTm93IGl0J3Mg
cGFydCBvZiBvZiBbdW5pdmVyc2VdIHJlcG8sIAo+IHdoaWNoIGlzIGZpbmUgdG8gbWUuwqAgSG93
ZXZlciwgSSBvbmx5IHNlZSB0aGUgb3BlbnJjIGFuZCB0aGUgNjYgaW5pdCAKPiBzZXJ2aWNlcyBp
biBbdW5pdmVyc2VdLsKgIEFyZSB0aGVyZSBwbGFucyB0byBpbmNsdWRlIG90aGVyIGluaXQgc2Vy
dmljZXMgCj4gYXMgd2VsbCwgaW4gcGFydGljdWxhciBhdXRvZnMtczY/Cj4gCj4gU2VlOgo+IAo+
PiAlIHBhY21hbiAtU3MgYXV0b2ZzIHVuaXZlcnNlL2F1dG9mcyA1LjEuNy0xIFtpbnN0YWxsZWRd
Cj4+IMKgwqDCoCBBIGtlcm5lbC1iYXNlZCBhdXRvbW91bnRlciBmb3IgTGludXgKPj4gdW5pdmVy
c2UvYXV0b2ZzLTY2IDIwMjEwNTA0LTEgKDY2LWdhbGF4eSkKPj4gwqDCoMKgIDY2IHNjcmlwdCBm
b3IgYXV0b2ZzCj4+IHVuaXZlcnNlL2F1dG9mcy1vcGVucmMgMjAyMTA1MDYtMSAob3BlbnJjLWdh
bGF4eSkKPj4gwqDCoMKgIE9wZW5SQyBhdXRvZnMgaW5pdCBzY3JpcHQKPiAKPiBKdXN0IGluIGNh
c2UsIGl0J3Mgbm90IHBhcnQgb2YgQVVSIGVpdGhlciwgYnV0IGl0J2QgYmUgbXVjaCBiZXR0ZXIg
aWYgCj4gcGFydCBvZiBbdW5pdmVyc2VdIGFueSB3YXlzLi4uCj4gCj4gQlRXLCBvbiBBcmNoLCBh
dXRvZnMgaXMgbm90IHJlYWxseSBuZWNlc3Nhcnkgc2luY2Ugc3lzdGVtZCBvZmZlcnMgdGhlIAo+
IHNhbWUgZnVuY3Rpb25hbGl0eS7CoCBJcyB0aGVyZSBhbHNvIHByb3ZpZGluZyBzdWNoIGZ1bmN0
aW9uYWxpdHkgb24gQXJ0aXggCj4gb3RoZXIgdGhlIGd2ZnMgYW5kIHNpbWlsYXIgdG9vbHMgKHRo
ZXkgYXJlIHF1aXRlIGRpZmZlcmVudCB0aGFuIGF1dG9mcyAKPiBpbiBuYXR1cmUsIGFuZCBtb3Jl
IG1lYW50IGZvciBERXMpP8KgIEFzIG1lbnRpb25lZCwgSSB3YXMgbm90IGV4cGVjdGluZyAKPiBB
cnRpeCB3b3VsZCBmb2xsb3cgb24gdGhpcyBBcmNoIG1vdmUuLi4KCgpBcmNoIHdhcyBkb2luZyBh
IGNsZWFudXAgb2YgdGhlaXIgcmVwb3MsIGFuZCB3ZSBzb3J0IG9mIGp1c3QgZm9sbG93ZWQKc3Vp
dC4gSXQncyB0cnVlIHRoYXQgcGVyaGFwcyBhdXRvZnMgbWF5IHN0aWxsIGJlIHVzZWZ1bCBmb3Ig
QXJ0aXgKdGhvdWdoLiBJIHBlcnNvbmFsbHkgdXNlIHVkaXNraWUsIGJ1dCBteSBhdXRvbW91bnRp
bmcgbmVlZHMgYXJlbid0IHZlcnkKY29tcGxpY2F0ZWQgc28gbWF5YmUgaXQncyBsaW1pdGVkIGlu
IHNvbWUgd2F5IEknbSBub3QgYXdhcmUgb2YuIEFzIGZvcgp0aGUgYXV0b2ZzLXM2IHNjcmlwdCwg
aXQncyBwbGFubmVkIHRvIGJlIGFkZGVkLiBDdXJyZW50bHksIHRoZSBzNgpiYWNrZW5kIGlzIHVu
ZGVyZ29pbmcgYSBtYWpvciByZWZhY3Rvci9yZXdyaXRlIHNvIGFmdGVyIHRoYXQncyBzZXR0bGVk
CmluLCB0aGUgc2NyaXB0IGluIHVuaXZlcnNlIGNhbiBiZSBhZGRlZC4KLS0gCmFydGl4LWdlbmVy
YWwgbWFpbGluZyBsaXN0CmFydGl4LWdlbmVyYWxAYXJ0aXhsaW51eC5vcmcKaHR0cHM6Ly9saXN0
cy5hcnRpeGxpbnV4Lm9yZy9saXN0aW5mby9hcnRpeC1nZW5lcmFsCl9fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fCkhhbmdvdXQgbWFpbGluZyBsaXN0Ckhhbmdv
dXRAbnlseHMuY29tCmh0dHA6Ly9saXN0cy5tcmJya2x5bi5jb20vbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9o
YW5nb3V0Cg==

 1. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Vaccines and Patents
 2. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] COVID-19,
 3. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Chinese Newspeak - anti-trust : Terrorism
 4. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] 1957 Pandemic response
 5. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Cancel THIS !!
 6. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Untolerable use of law enforcement shatters the
 7. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The COVID-19 Digital Police State will NEVER END
 8. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Digital Dictatorship II and no way out of
 9. 2021-05-01 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] The Standard of Care in Irarian and Totalitarian
 10. 2021-05-03 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #510 - The Perl Community?
 11. 2021-05-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Your Cellphone is your oyster..
 12. 2021-05-03 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Free Software Supporter Issue 157, May 2021
 13. 2021-05-04 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] China is your friend
 14. 2021-05-04 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 15. 2021-05-05 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 16. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 17. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 18. 2021-05-05 Axel Braun <axel.braun-at-gmx.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 19. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 20. 2021-05-04 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 21. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Patents and Medicine and the thirsdd World
 22. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Mandates for COVID-19 defeated at the poles for
 23. 2021-05-06 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] National Control and Political Freedom in the
 24. 2021-05-06 shulie <shulie_release-at-optimum.net> Re: [Hangout - NYLXS] National Control and Political Freedom in the
 25. 2021-05-07 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Clearview policie state
 26. 2021-05-06 From: "Free Software Foundation" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Watch and share talks from LibrePlanet 2021:
 27. 2021-05-06 Yusif Suleiman <yusifsuleiman-at-hotmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNUHealth Client on Web browser
 28. 2021-05-07 Armand MPASSY-NZOUMBA via Health <health-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 29. 2021-05-07 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 30. 2021-05-07 Edgar Hagenbichler <edgar.hagenbichler-at-hagenbichler.at> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Beta testers for MyGNUHealth
 31. 2021-05-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Vaccine Safety data and effectiveness - origianl
 32. 2021-05-06 From: "Theodore Ts'o" <tytso-at-mit.edu> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 33. 2021-05-06 Mike Rapoport <rppt-at-linux.ibm.com> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 34. 2021-05-06 Mauro Carvalho Chehab <mchehab+huawei-at-kernel.org> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 35. 2021-05-06 Constantine Shulyupin <constantine.shulyupin-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 36. 2021-05-06 Borislav Petkov <bp-at-alien8.de> Re: [Hangout - NYLXS] Wikibook Linux kernel
 37. 2021-05-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fake Government Comments to Tech Regulators
 38. 2021-05-09 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] cyberAttack shutsdown NYC Gas Supply
 39. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #511 - I am exhausted
 40. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 41. 2021-05-10 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #511 - I am exhausted
 42. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 43. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 44. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 45. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 46. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] it is noted that there has been no
 47. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Aviva u r not a trustworthy person, making
 48. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 49. 2021-05-10 From: "S." <sman356-at-yahoo.com> Re: [Hangout - NYLXS] Hope u r not referring to sman356- NOT a
 50. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] show me your evidence of virus in the pic. I
 51. 2021-05-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [Hangout - NYLXS] show me your evidence of virus in the pic. I
 52. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 53. 2021-05-10 aviva <aviva-at-gmx.us> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 54. 2021-05-10 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] Ruben, what about the pic ?
 55. 2021-05-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [Hangout - NYLXS] cyberAttack shutsdown NYC Gas Supply
 56. 2021-05-12 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Tribalism - from a real hero of tolerance and
 57. 2021-05-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fishing Trip for NYLXS
 58. 2021-05-12 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Throw them a spare $20 - please.
 59. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Attacking Elections
 60. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] COVID-19 has now let us raise a generation of
 61. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [ Docs ] COVID-19 has now let us raise a
 62. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Fwd: A Not-So-Little War Brings Palestinian Arabs
 63. 2021-05-13 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Twelve Months for the CDC to get to the obvious
 64. 2021-05-13 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Health Digest, Vol 117, Issue 4
 65. 2021-05-13 Vincenzo Virgilio <vincenzo.virgilio1972-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] Health Digest, Vol 117, Issue 4
 66. 2021-05-13 Chofetz Chaim Yerushalayim <chofetzchaim.jerusalem-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] BONUS ROUND - $300,000!!!
 67. 2021-05-15 Efstathios Iosifidis <iefstathios-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] FOSSCOMM 2021 (online conference) - Call
 68. 2021-05-15 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
 69. 2021-05-14 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer librewolf
 70. 2021-05-15 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [universe] about newer
 71. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 72. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 73. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 74. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 75. 2021-05-13 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 76. 2021-05-13 artist <artist-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 77. 2021-05-13 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] service conf file changes
 78. 2021-05-12 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 79. 2021-05-11 Dudemanguy <dudemanguy-at-artixlinux.org> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 80. 2021-05-11 Bryce Vandegrift <bpv-at-disroot.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Corrupted packages
 81. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] [s6] autofs-s6
 82. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Remmina not installing due to
 83. 2021-05-11 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Remmina not installing due to
 84. 2021-05-17 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #512 - Celebration Time
 85. 2021-05-17 Luis Falcon <falcon-at-gnuhealth.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] New postgreSQL dump for 3.8 series
 86. 2021-05-18 Michael Drake <tlsa-at-netsurf-browser.org> Re: [Hangout - NYLXS] [png-mng-implement] Getting APNG support into
 87. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Stupid ideas keep coming from gnome
 88. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Syrians in Denmark asked to leave...
 89. 2021-05-18 Javier <je-vv-at-e.email> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] thunderbird-artix not able to
 90. 2021-05-19 Javier <je-vv-at-e.email> Re: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problem with install
 91. 2021-05-19 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [artix-general] Problem with install instructions
 92. 2021-05-24 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #513 - Perl 5.34.0 is now available!
 93. 2021-05-25 From: =?windows-1250?Q?Jernej_Simon=E8i=E8?= Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Help
 94. 2021-05-25 From: "Greg Farough, FSF" <info-at-fsf.org> Subject: [Hangout - NYLXS] This Thursday at 13:00 EDT: Community meeting on
 95. 2021-05-27 ruth02-at-web.de Subject: [Hangout - NYLXS] =?utf-8?q?real_Ruben_or_doppelg=C3=A4nger_=3F?=
 96. 2021-05-27 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS]
 97. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 98. 2021-05-27 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 99. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 100. 2021-05-27 Michael Richards via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 101. 2021-05-28 Michael Schumacher via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 102. 2021-05-28 Michael Schumacher via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 103. 2021-05-28 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 104. 2021-05-28 Marco Ciampa via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 105. 2021-05-28 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 106. 2021-05-28 Simon Budig <simon-at-budig.de> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 107. 2021-05-27 Norbert Preining via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 108. 2021-05-28 Bob Long <bob-at-oblong.com.au> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 109. 2021-05-25 Cliff Pratt via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 110. 2021-05-27 Federico Mena Quintero <federico-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 111. 2021-05-26 Adrian Midgley via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 112. 2021-05-25 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 113. 2021-05-25 Alexandre Prokoudine via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 114. 2021-05-25 Michael Richards via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Subject: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of Conduct -
 115. 2021-05-25 Liam R E Quin <liam-at-holoweb.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 116. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 117. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 118. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 119. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 120. 2021-05-28 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 121. 2021-05-28 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine-at-gmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 122. 2021-05-22 From: "New York Sun" <editor-at-nysun.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Uncle Sam Gets Set To Dig into Your Bank Account
 123. 2021-05-28 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 124. 2021-05-28 Gene Heskett <gheskett-at-shentel.net> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 125. 2021-05-28 Dave Stevens <geek-at-uniserve.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 126. 2021-05-28 Joseph A Nagy Jr via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 127. 2021-05-28 Joseph A Nagy Jr via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 128. 2021-05-28 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 129. 2021-05-28 From: "S. via gimp-user-list" <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Violation of GNOME Code of
 130. 2021-05-29 From: =?UTF-8?B?RMOhdmlkIFZpcsOhZw==?= <virag.david003-at-gmail.com> Subject: [Hangout - NYLXS] How should I update the screen in an fbdev driver?
 131. 2021-05-29 Robert Heller <heller-at-deepsoft.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Mailman-Users] Is it my server or Yahoo's
 132. 2021-05-31 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] volunteers for openshot
 133. 2021-05-31 Edgar Hagenbichler <edgar.hagenbichler-at-hagenbichler.at> Subject: [Hangout - NYLXS] [Health] GNU Health demo database at
 134. 2021-05-30 Kevin Cozens <kevin-at-ve3syb.ca> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 135. 2021-05-30 Alain Knaff <alain-at-knaff.lu> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.28 released
 136. 2021-05-30 Ofnuts via gimp-user-list <gimp-user-list-at-gnome.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 137. 2021-05-30 ludo0565 <ludo0565-at-dbmail.com> Re: [Hangout - NYLXS] [Gimp-user] Script-fu in GIMP - and batch
 138. 2021-05-31 Ruben Safir <ruben-at-mrbrklyn.com> Subject: [Hangout - NYLXS] Blues Away
 139. 2021-05-31 Armand MPASSY-NZOUMBA via Health <health-at-gnu.org> Re: [Hangout - NYLXS] [Health] GNU Health demo database at
 140. 2021-05-31 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society <m.markowycz-at-ieee.org> Subject: [Hangout - NYLXS] Reminder: Register Today! Upcoming IEEE
 141. 2021-05-31 Gabor Szabo <gabor-at-szabgab.com> Subject: [Hangout - NYLXS] [Perlweekly] #514 - Is OOP bad?
 142. 2021-05-31 Alain Knaff <alain-at-knaff.lu> Subject: [Hangout - NYLXS] GNU mtools 4.0.29 released

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!