Sat Aug 13 12:20:59 2022
EVENTS
 FREE
SOFTWARE
INSTITUTE

POLITICS
JOBS
MEMBERS'
CORNER

MAILING
LIST

NYLXS Mailing Lists and Archives
NYLXS Members have a lot to say and share but we don't keep many secrets. Join the Hangout Mailing List and say your peice.

DATE 2015-03-01

HANGOUT

2022-08-13 | 2022-07-13 | 2022-06-13 | 2022-05-13 | 2022-04-13 | 2022-03-13 | 2022-02-13 | 2022-01-13 | 2021-12-13 | 2021-11-13 | 2021-10-13 | 2021-09-13 | 2021-08-13 | 2021-07-13 | 2021-06-13 | 2021-05-13 | 2021-04-13 | 2021-03-13 | 2021-02-13 | 2021-01-13 | 2020-12-13 | 2020-11-13 | 2020-10-13 | 2020-09-13 | 2020-08-13 | 2020-07-13 | 2020-06-13 | 2020-05-13 | 2020-04-13 | 2020-03-13 | 2020-02-13 | 2020-01-13 | 2019-12-13 | 2019-11-13 | 2019-10-13 | 2019-09-13 | 2019-08-13 | 2019-07-13 | 2019-06-13 | 2019-05-13 | 2019-04-13 | 2019-03-13 | 2019-02-13 | 2019-01-13 | 2018-12-13 | 2018-11-13 | 2018-10-13 | 2018-09-13 | 2018-08-13 | 2018-07-13 | 2018-06-13 | 2018-05-13 | 2018-04-13 | 2018-03-13 | 2018-02-13 | 2018-01-13 | 2017-12-13 | 2017-11-13 | 2017-10-13 | 2017-09-13 | 2017-08-13 | 2017-07-13 | 2017-06-13 | 2017-05-13 | 2017-04-13 | 2017-03-13 | 2017-02-13 | 2017-01-13 | 2016-12-13 | 2016-11-13 | 2016-10-13 | 2016-09-13 | 2016-08-13 | 2016-07-13 | 2016-06-13 | 2016-05-13 | 2016-04-13 | 2016-03-13 | 2016-02-13 | 2016-01-13 | 2015-12-13 | 2015-11-13 | 2015-10-13 | 2015-09-13 | 2015-08-13 | 2015-07-13 | 2015-06-13 | 2015-05-13 | 2015-04-13 | 2015-03-13 | 2015-02-13 | 2015-01-13 | 2014-12-13 | 2014-11-13 | 2014-10-13 | 2014-09-13 | 2014-08-13 | 2014-07-13 | 2014-06-13 | 2014-05-13 | 2014-04-13 | 2014-03-13 | 2014-02-13 | 2014-01-13 | 2013-12-13 | 2013-11-13 | 2013-10-13 | 2013-09-13 | 2013-08-13 | 2013-07-13 | 2013-06-13 | 2013-05-13 | 2013-04-13 | 2013-03-13 | 2013-02-13 | 2013-01-13 | 2012-12-13 | 2012-11-13 | 2012-10-13 | 2012-09-13 | 2012-08-13 | 2012-07-13 | 2012-06-13 | 2012-05-13 | 2012-04-13 | 2012-03-13 | 2012-02-13 | 2012-01-13 | 2011-12-13 | 2011-11-13 | 2011-10-13 | 2011-09-13 | 2011-08-13 | 2011-07-13 | 2011-06-13 | 2011-05-13 | 2011-04-13 | 2011-03-13 | 2011-02-13 | 2011-01-13 | 2010-12-13 | 2010-11-13 | 2010-10-13 | 2010-09-13 | 2010-08-13 | 2010-07-13 | 2010-06-13 | 2010-05-13 | 2010-04-13 | 2010-03-13 | 2010-02-13 | 2010-01-13 | 2009-12-13 | 2009-11-13 | 2009-10-13 | 2009-09-13 | 2009-08-13 | 2009-07-13 | 2009-06-13 | 2009-05-13 | 2009-04-13 | 2009-03-13 | 2009-02-13 | 2009-01-13 | 2008-12-13 | 2008-11-13 | 2008-10-13 | 2008-09-13 | 2008-08-13 | 2008-07-13 | 2008-06-13 | 2008-05-13 | 2008-04-13 | 2008-03-13 | 2008-02-13 | 2008-01-13 | 2007-12-13 | 2007-11-13 | 2007-10-13 | 2007-09-13 | 2007-08-13 | 2007-07-13 | 2007-06-13 | 2007-05-13 | 2007-04-13 | 2007-03-13 | 2007-02-13 | 2007-01-13 | 2006-12-13 | 2006-11-13 | 2006-10-13 | 2006-09-13 | 2006-08-13 | 2006-07-13 | 2006-06-13 | 2006-05-13 | 2006-04-13 | 2006-03-13 | 2006-02-13 | 2006-01-13 | 2005-12-13 | 2005-11-13 | 2005-10-13 | 2005-09-13 | 2005-08-13 | 2005-07-13 | 2005-06-13 | 2005-05-13 | 2005-04-13 | 2005-03-13 | 2005-02-13 | 2005-01-13 | 2004-12-13 | 2004-11-13 | 2004-10-13 | 2004-09-13 | 2004-08-13 | 2004-07-13 | 2004-06-13 | 2004-05-13 | 2004-04-13 | 2004-03-13 | 2004-02-13 | 2004-01-13 | 2003-12-13 | 2003-11-13 | 2003-10-13 | 2003-09-13 | 2003-08-13 | 2003-07-13 | 2003-06-13 | 2003-05-13 | 2003-04-13 | 2003-03-13 | 2003-02-13 | 2003-01-13 | 2002-12-13 | 2002-11-13 | 2002-10-13 | 2002-09-13 | 2002-08-13 | 2002-07-13 | 2002-06-13 | 2002-05-13 | 2002-04-13 | 2002-03-13 | 2002-02-13 | 2002-01-13 | 2001-12-13 | 2001-11-13 | 2001-10-13 | 2001-09-13 | 2001-08-13 | 2001-07-13 | 2001-06-13 | 2001-05-13 | 2001-04-13 | 2001-03-13 | 2001-02-13 | 2001-01-13 | 2000-12-13 | 2000-11-13 | 2000-10-13 | 2000-09-13 | 2000-08-13 | 2000-07-13 | 2000-06-13 | 2000-05-13 | 2000-04-13 | 2000-03-13 | 2000-02-13 | 2000-01-13 | 1999-12-13

Key: Value:

Key: Value:

MESSAGE
DATE 2015-03-24
FROM eminker@gmail.com
SUBJECT Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
From owner-hangout-outgoing-at-mrbrklyn.com Tue Mar 24 20:30:09 2015
Return-Path:
X-Original-To: archive-at-mrbrklyn.com
Delivered-To: archive-at-mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix)
id 1F8E116131A; Tue, 24 Mar 2015 20:30:09 -0400 (EDT)
Delivered-To: hangout-outgoing-at-mrbrklyn.com
Received: by mrbrklyn.com (Postfix, from userid 28)
id 1005816131C; Tue, 24 Mar 2015 20:30:09 -0400 (EDT)
Delivered-To: hangout-at-nylxs.com
Received: from mail-ob0-f171.google.com (mail-ob0-f171.google.com [209.85.214.171])
by mrbrklyn.com (Postfix) with ESMTP id 5890B16131A
for ; Tue, 24 Mar 2015 20:29:44 -0400 (EDT)
Received: by obbgg8 with SMTP id gg8so7553859obb.1
for ; Tue, 24 Mar 2015 17:29:44 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=message-id:content-transfer-encoding:reply-to:references
:in-reply-to:sensitivity:importance:subject:to:from:date
:content-type:mime-version;
bh=PXmJaAewctArIWIJXxkAGQRASG4vGgCU5sjlqL/2K7A=;
b=w+FpsW4aY5N4KEpRNhslbPJE++ocwy1ZaSPL6DyvXOnpvn1zdw73E2XNXy4MEAqncK
AGchi7odHj3bvjVttVvqWS2pYzxJrSqi/ymkQRCn+gAQUXYs8TrLWfyhGlvfIqoumORv
5JdfQTijT2spbKF6jeSVbFQeK9cx38meqpljyg+EoafV8slAp2ngWWDQtXUgMZ3umDbT
zJCS3FTGcbfAgCsteqPvcQUqL5m1jKtKoRfu8EjdaTUglZIv//t+o0jjOqW+5Wtdd9wH
0381ADTOC2rOs6jJ8Lt908DimytX0N6uT1lHAF+kH6GgT/ubqBv6ZJQbSktwP56DU2w7
zb9g==
X-Received: by 10.60.145.137 with SMTP id su9mr5342862oeb.40.1427243384071;
Tue, 24 Mar 2015 17:29:44 -0700 (PDT)
Received: from 172.29.197.182 (bda-74-82-80-251.bis6.us.blackberry.com. [74.82.80.251])
by mx.google.com with ESMTPSA id m65sm741662oif.5.2015.03.24.17.29.43
for
(version=TLSv1 cipher=RC4-SHA bits=128/128);
Tue, 24 Mar 2015 17:29:43 -0700 (PDT)
X-rim-org-msg-ref-id:1770879347
Message-ID:<1770879347-1427243382-cardhu_decombobulator_blackberry.rim.net-1436699359--at-b27.c4.bise6.blackberry>
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Priority: Normal
References: <62991993-1427194436-cardhu_decombobulator_blackberry.rim.net-1799663782--at-b27.c4.bise6.blackberry>
<551172C1.60005-at-panix.com>

<20150324221315.GB1669-at-panix.com>
<20150324234114.GC17365-at-linuxmafia.com>
<20150325000003.GA22373-at-panix.com>
<20150325000810.6000790.96725.5489-at-gmail.com>
In-Reply-To: <20150325000810.6000790.96725.5489-at-gmail.com>
Sensitivity: Normal
Importance: Normal
Subject: Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
To: hangout-at-nylxs.com
From: eminker-at-gmail.com
Date: Wed, 25 Mar 2015 00:29:45 +0000
Content-Type: text/plain; charset="Windows-1252"
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-hangout-at-mrbrklyn.com
Precedence: bulk
Reply-To: hangout-at-nylxs.com
[NYLXS: HANGOUT]
X-BeenThere: hangout-at-nylxs.com
X-Mailing-list: hangout-at-nylxs.com
Precedence: list
List-Id: NYLXS General Discussion Forum
List-Unsubscribe:
List-Archive:
List-Post:
List-Help:
List-Subscribe:


R29vZCBsdWNrIFJvYiENClNlbnQgdmlhIEJsYWNrQmVycnkgYnkgQVQmVA0KDQotLS0tLU9yaWdp
bmFsIE1lc3NhZ2UtLS0tLQ0KRnJvbTogcHJtYXJpbm8xQGdtYWlsLmNvbQ0KU2VuZGVyOiBvd25l
ci1oYW5nb3V0QG1yYnJrbHluLmNvbQ0KRGF0ZTogVHVlLCAyNCBNYXIgMjAxNSAyMDowODoxMCAN
ClRvOiA8aGFuZ291dEBueWx4cy5jb20+OyA8aGFuZ291dEBueWx4cy5jb20+DQpSZXBseS1Ubzog
aGFuZ291dEBueWx4cy5jb20NClN1YmplY3Q6IFJlOiBbTllMWFMgLSBIQU5HT1VUXSBMSVUgUHJv
cG9zZWQgU3BhY2UNCg0KDQpIZXkgZ3V5cyBzb3JyeSBJJ20gbm90IGF0IHRoZSBtZWV0aW5nIHRo
ZXJlIGlzIGFuIGVtZXJnZW5jeSBhdCB3b3JrIGFuZCBJJ20gc3R1Y2sgaW4gdGhlIG9mZmljZS4N
Cg0KDQpTZW50IGZyb20gbXkgQmxhY2tCZXJyeSAxMCBzbWFydHBob25lLg0KoCBPcmlnaW5hbCBN
ZXNzYWdlIKANCkZyb206IFJ1YmVuIFNhZmlyDQpTZW50OiBUdWVzZGF5LCBNYXJjaCAyNCwgMjAx
NSAyMDowMA0KVG86IGhhbmdvdXRAbnlseHMuY29tDQpSZXBseSBUbzogaGFuZ291dEBueWx4cy5j
b20NClN1YmplY3Q6IFJlOiBbTllMWFMgLSBIQU5HT1VUXSBMSVUgUHJvcG9zZWQgU3BhY2UNCg0K
DQpPbiBUdWUsIE1hciAyNCwgMjAxNSBhdCAwNDo0MToxNFBNIC0wNzAwLCBSaWNrIE1vZW4gd3Jv
dGU6DQo+IA0KPiBRdW90aW5nIFJ1YmVuIFNhZmlyIChtcmJya2x5bkBwYW5peC5jb20pOg0KPiA+
IE9uIFR1ZSwgTWFyIDI0LCAyMDE1IGF0IDEwOjMxOjQ0QU0gLTA0MDAsIGVpbmtlciB3cm90ZToN
Cj4gPiA+IFRoZW4gdGVsbCB0aGVtIHdoYXQgdGhleSB3YW50Li4gWW91IGFyZSBnb29kIGF0IHRo
YXQuDQo+ID4gPiBZb3UgY2FuIHVzZSB0aGUgaHR0cDovL255aGFja2F0aG9ucy5jb20vIGFzIGEg
cmVmZXJlbmNlIGFuZCBldmVuIG1vZGVsDQo+ID4gPiBMSVUgSGFja2F0aG9ucyBhZnRlciB0aG9z
ZSBhbHJlYWR5IGluIHBsYWNlLg0KPiA+ID4gDQoNCg0KSGlzIG5hbWUgaXMgRXZhbi4gDQoNCg0K
PiA+ID4gQW5kIHlvdSBhcmUgY29tcGxldGVseSByaWdodCAoSSBkb24ndCBzYXkgdGhhdCB0b28g
b2Z0ZW4gdG8geW91KSwgdGhpcyBpcyBhDQo+ID4gPiBtb251bWVudGFsDQo+ID4gPiBwcm9qZWN0
IG1hbmFnZW1lbnQgcGllY2UgdGhhdCB0aGF0IG5lZWRzIGNvbGxhYm9yYXRpb24sIGV2ZW50IHNl
dHRpbmdzLA0KPiA+ID4gcmVhY2hpbmcgb3V0IHRvIGJ1c2luZXNzZXMsDQo+ID4gPiBzb2Z0d2Fy
ZSB2ZW5kb3JzLCBzdHVkZW50cyBldGMuLi4uIEFuZCB5b3Ugd2lsbCBtb3N0IGxpa2VseSBiZWlu
ZyB1c2luZw0KPiA+ID4gbm9uLW9wZW4gc29mdHdhcmUgYXMgd2VsbCBhcyBGcmVlIFNvZnR3YXJl
Lg0KPiA+ID4gDQo+ID4gPiBDaGVjayBvdXQgdGhpcyBVUkwNCj4gPiA+IA0KPiA+ID4gaHR0cDov
L25ld3MubWxoLmlvL3lvdXItZmlyc3QtaGFja2F0aG9uLTEwLTA3LTIwMTMNCj4gPiANCj4gPiBJ
cyB0aGF0IHdoYXQgeW91IHdhbnQgdG8gZG8/IEknbSBwYXNzaW5nIG9uIHRoZSBjbG9zZWQgc29m
dHdhcmUuLg0KPiA+IA0KPiA+IElmIEkgd2FudCB0byBnZXQgbXkgbmFtZSBpbiBhIG5ld3NwYXBl
ciwgSSBjYW4ganVtcCBvZmYgYSBicmlkZ2UuIFRoZQ0KPiA+IG9iamVjdCBoZXJlIGlzIHRvIHNl
cnZlIHRoZSBtZW1iZXJzaGlwIGFuZCBwcm9tb3RlIEZyZWUgU29mdHdhcmUgaW4gcmVhbA0KPiA+
IGxpZmUgdXNhZ2UuDQo+IA0KPiANCj4gSnVzdCBhcyBhbiBhZnRlcnRob3VnaHQsIHlvdSBfY291
bGRfIGhhdmUganVzdCB0aGFua2VkICdlaW5rZXInIGZvciB0aGUNCj4gbW9kZWxzIGFuZCByZXNv
dXJjZXMsIGFuZCBub3QgZ3Jvd2xlZCBhdCBoaW0vaGVyOiBOb3RoaW5nIGFib3V0IHRoZQ0KPiBz
aXR1YXRpb24gcmVxdWlyZXMgeW91IHRvIHVzZSBwcm9wcmlldGFyeSBzb2Z0d2FyZSwgY2VydGFp
bmx5IG5vdA0KPiAnZWlua2VyJyBoYXZpbmcgcHJlZGljdGVkIHRoYXQgeW91ciBoYWNrZmVzdCB3
b3VsZCBlbmQgdXAgaW5jbHVkaW5nIGl0Lg0KPiANCj4gQ0FCQUwgaW4gdGhlIFNGIEJheSBBcmVh
IHJhbiBMaW51eC9CU0QgaW5zdGFsbGZlc3RzIGZyb20gYWJvdXQgMTk5NyB0bw0KPiAyMDA1LCBx
dWl0dGluZyB0aGUgZm9ybWFsIGluc3RhbGxmZXN0cyBiZWNhdXNlIGJpZyBjb21wdXRlciBmbGVh
IG1hcmtldA0KPiB2ZW5kb3IgUm9iZXJ0IEF1c3RpbiBDb21wYW55IGZvbGRlZC5bMV0gVGhlIG1v
bnRobHkgQ0FCQUwgbWVldGluZ3MgYXJlDQo+IHN0aWxsIGNvbnNpZGVyZWQgaW5zdGFsbGZlc3Rz
LCBleGNlcHQgd2UncmUgYXQgbXkgaG91c2UgKHdoaWNoIGlzIG5pY2VyKQ0KPiBpbnN0ZWFkIG9m
IHB1YmxpYyB2ZW51ZXMuIFRvIGEgZGVncmVlLCB3ZSd2ZSBhbHNvIGJlZW4gYSBoYWNrZmVzdCBh
bGwNCj4gYWxvbmcsIGFzIHdlbGwuDQo+IA0KPiBBbmQsIG9mIGNvdXJzZSwgd2UgaGF2ZSB0byBk
ZWFsIHdpdGggcHJvcHJpZXRhcnkgc29mdHdhcmUgaXNzdWVzLA0KPiBiZWNhdXNlIHBlb3BsZSBh
cmUgcGVydmVyc2UgYW5kIGJyaW5nIHRoZWlyIGNyYXppbmVzcyB3aXRoIHRoZW0uIEFyb3VuZA0K
PiAxOTk4LCBJIGZvdW5kIGEgZ3V5IGF0IHRoZSBDQUJBTCBtZWV0aW5nIGJvb3RsZWdnaW5nIFBh
cnRpdGlvbiBNYWdpYw0KPiBmb3IgdmFyaW91cyBvdGhlciBhdHRlbmRlZXMgYmVjYXVzZSBoZSBm
ZWx0IHRoZXkgJ25lZWRlZCcgaXQuIEkgdG9sZA0KPiBoaW0sIG5vLCB5b3UgZG9uJ3QgZG8gdGhh
dCBzb3J0IG9mIHRoaW5nIGhlcmUsIGFuZCBhbHNvIHdlIGhhdmUgYmV0dGVyDQo+IG9wZW4gc291
cmNlIGFsdGVybmF0aXZlcyBhbnl3YXkuDQo+IA0KPiBbMV0gaHR0cDovL2xpbnV4bWFmaWEuY29t
L2NhYmFsL2luc3RhbGxmZXN0LyNyYWMNCg==

 1. 2015-03-01 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [announce-at-lists.isoc-ny.org: [isoc-ny] HTTP/2 gets approved, heads
 2. 2015-03-01 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 3. 2015-03-01 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Re: Wayland support?
 4. 2015-03-01 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 5. 2015-03-01 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 6. 2015-03-01 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 7. 2015-03-01 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 8. 2015-03-01 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Lenovo Superfish
 9. 2015-03-02 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] trashing Hard drive
 10. 2015-03-02 Robert Menes <viewtiful.icchan-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] trashing Hard drive
 11. 2015-03-03 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 12. 2015-03-03 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 13. 2015-03-04 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 14. 2015-03-04 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 15. 2015-03-04 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 16. 2015-03-04 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 17. 2015-03-04 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 18. 2015-03-04 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 19. 2015-03-04 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 20. 2015-03-04 einker <eminker-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 21. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 22. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 23. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 24. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 25. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 26. 2015-03-05 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] Canonical's 2015 OpenStack Roadshow
 27. 2015-03-05 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 28. 2015-03-05 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 29. 2015-03-06 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 30. 2015-03-06 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 31. 2015-03-06 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 32. 2015-03-06 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 33. 2015-03-06 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 34. 2015-03-06 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 35. 2015-03-06 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] KDE Mentoring -
 36. 2015-03-06 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 37. 2015-03-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 38. 2015-03-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 39. 2015-03-08 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 40. 2015-03-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 41. 2015-03-08 Chris Knadle <Chris.Knadle-at-coredump.us> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 42. 2015-03-08 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 43. 2015-03-08 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] nonsystemd and pm
 44. 2015-03-08 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Meet Up
 45. 2015-03-08 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [ruben-at-mrbrklyn.com: Re: ssh basics]
 46. 2015-03-08 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [h.reindl-at-thelounge.net: Re: ssh basics]
 47. 2015-03-08 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 48. 2015-03-09 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 49. 2015-03-09 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Movie of the Week
 50. 2015-03-09 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 51. 2015-03-09 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 52. 2015-03-09 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 53. 2015-03-09 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] [noreply-at-coursera.org: Welcome To Coding the Matrix: Linear Algebra
 54. 2015-03-09 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] The right to your own private mail and papers
 55. 2015-03-09 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] The right to your own private mail and papers
 56. 2015-03-09 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Radio Show
 57. 2015-03-09 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Logo
 58. 2015-03-10 Chris Knadle <Chris.Knadle-at-coredump.us> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 59. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 60. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] MEETING TONIGHT
 61. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 62. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 63. 2015-03-10 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 64. 2015-03-10 Robert Menes <viewtiful.icchan-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] MEETING TONIGHT
 65. 2015-03-10 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] MEETING TONIGHT
 66. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] MEETING TONIGHT
 67. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 68. 2015-03-10 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 69. 2015-03-10 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 70. 2015-03-10 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 71. 2015-03-10 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] MEETING TONIGHT
 72. 2015-03-11 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 73. 2015-03-11 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 74. 2015-03-11 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] February Journal almost completed
 75. 2015-03-11 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] DRAM exploit
 76. 2015-03-11 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] DRAM exploit
 77. 2015-03-11 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: Raise the Age
 78. 2015-03-11 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] smithsonian 3d Images
 79. 2015-03-12 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Data and Goliath: Confronting the Surveillance Society
 80. 2015-03-12 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Fw: Anyone know of public domain paleontology papers being hidden
 81. 2015-03-12 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 82. 2015-03-13 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS and Rassbery Pie
 83. 2015-03-14 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS and Rassbery Pie
 84. 2015-03-14 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] March 2013 NYLXS Journal release
 85. 2015-03-14 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] state of the city
 86. 2015-03-15 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Re: GPL complaints
 87. 2015-03-15 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Re: GPL complaints
 88. 2015-03-15 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 89. 2015-03-15 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 90. 2015-03-15 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 91. 2015-03-15 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Linux Kernel Mailing List Social Protocols
 92. 2015-03-15 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: GPL complaints
 93. 2015-03-15 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] taking account
 94. 2015-03-16 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Perl Games
 95. 2015-03-16 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS Journal thus far
 96. 2015-03-16 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Perl Games
 97. 2015-03-16 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Gaussian Elimination and the Inner Product
 98. 2015-03-16 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Perl Games
 99. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Re: Learning about the Kernal
 100. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: NYC local: UNIGROUP 19-MAR-2015 (Thu): Penguin Computing presents
 101. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS and Rassbery Pie
 102. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 103. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] cable crimping
 104. 2015-03-17 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Hackers Meeting Tonight
 105. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Expanding Mozilla Tech
 106. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Linux now eating at Windows?
 107. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 108. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] FSF supports lawsuite against VMWARE for GPL violations
 109. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] FSF supports lawsuite against VMWARE for GPL
 110. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] FSF supports lawsuite against VMWARE for GPL
 111. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Watch Your Freedom (Because Apple's Not)
 112. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Don't publicly share materials from this course, including your
 113. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS and Rassbery Pie
 114. 2015-03-17 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Hackers Meeting Tonight
 115. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] epub format
 116. 2015-03-17 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] NYLXS and Rassbery Pie
 117. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 118. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 119. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 120. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 121. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 122. 2015-03-17 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 123. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 124. 2015-03-17 Paul Robert Marino <prmarino1-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] epub format
 125. 2015-03-17 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 126. 2015-03-17 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 127. 2015-03-17 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 128. 2015-03-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Fwd: Re: [NYLXS - HANGOUT] Community Funding
 129. 2015-03-18 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 130. 2015-03-18 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 131. 2015-03-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 132. 2015-03-18 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 133. 2015-03-18 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 134. 2015-03-18 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [csconnection-at-computer.org: Only 6 Days Left: Register for FREE
 135. 2015-03-18 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 136. 2015-03-18 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 137. 2015-03-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple crimes
 138. 2015-03-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Business and Bank Accounts
 139. 2015-03-18 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Radio Show
 140. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Space at LIU for meetings and Instruction
 141. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Apple Buster
 142. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Movies of the Week
 143. 2015-03-19 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Apple Buster
 144. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] put your files everywhere
 145. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] LIU Center for Entrepreneurship + Innovation
 146. 2015-03-19 Robert Menes <viewtiful.icchan-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Radio Show
 147. 2015-03-19 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Virtualbox (was: Apple crimes)
 148. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Radio Show
 149. 2015-03-19 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Graduate School and Oppurtunities
 150. 2015-03-20 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [jkeen-at-verizon.net: 2nd New York City Perl Hackathon: hold the
 151. 2015-03-20 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Mozilla Linux needs help **no shit**
 152. 2015-03-20 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Sunday Brunch and Journal Club Meeting
 153. 2015-03-21 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] MTA Crimes
 154. 2015-03-21 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] MTA Crimes
 155. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 156. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Steam Games
 157. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 158. 2015-03-22 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 159. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 160. 2015-03-22 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 161. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 162. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 163. 2015-03-22 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 164. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 165. 2015-03-22 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 166. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 167. 2015-03-22 Robert Menes <viewtiful.icchan-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Steam Games
 168. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 169. 2015-03-22 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] Steam Games
 170. 2015-03-22 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [jkeen-at-verizon.net: New York City Perl Hackathon 2015: Registration
 171. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 172. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 173. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 174. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Stop and frisk
 175. 2015-03-22 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Cromwell Linux Pages
 176. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 177. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 178. 2015-03-22 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 179. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Stop and frisk
 180. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] in the hands of god, we are all...
 181. 2015-03-22 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Cromwell Linux Pages
 182. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Kernel Hacking text for free
 183. 2015-03-23 mrbrklyn-at-panix.com Subject: [NYLXS - HANGOUT] [gabor-at-szabgab.com: [Perlweekly] #191 - Hackathon after Hackathon]
 184. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Tuesday Night
 185. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Announcement II
 186. 2015-03-23 Robert Menes <viewtiful.icchan-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Announcement II
 187. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Announcement II
 188. 2015-03-23 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Tuesday Night
 189. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Meeting Tuesday Night
 190. 2015-03-23 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 191. 2015-03-24 eminker-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 192. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: Printed journal
 193. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 194. 2015-03-24 einker <eminker-at-gmail.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 195. 2015-03-24 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Re: Printed journal
 196. 2015-03-24 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 197. 2015-03-24 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 198. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 199. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 200. 2015-03-24 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 201. 2015-03-24 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Raspberry Pi Articles
 202. 2015-03-24 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 203. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 204. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 205. 2015-03-24 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 206. 2015-03-24 eminker-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 207. 2015-03-24 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 208. 2015-03-24 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 209. 2015-03-24 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 210. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 211. 2015-03-24 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 212. 2015-03-24 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 213. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Threaded Programming example
 214. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: [LIU Comp Sci] GNU/Linux 1
 215. 2015-03-25 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 216. 2015-03-25 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: [LIU Comp Sci] GNU/Linux 1
 217. 2015-03-25 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 218. 2015-03-25 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 219. 2015-03-25 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] Re: [LIU Comp Sci] GNU/Linux 1
 220. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 221. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 222. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 223. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] New Logo?
 224. 2015-03-25 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] LIU Proposed Space
 225. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Java Crimes
 226. 2015-03-25 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 227. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 228. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Threads and Speed
 229. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] jobs jobs
 230. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Earning Money
 231. 2015-03-25 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Fwd: Re: [opensuse] No /etc/sysconfig/kernel installed in 13.2.
 232. 2015-03-25 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: Welcome Back Brooklyn / Next Steps
 233. 2015-03-25 prmarino1-at-gmail.com Re: [NYLXS - HANGOUT] Threads and Speed
 234. 2015-03-26 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Kernel Learning Resource - #1
 235. 2015-03-26 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] GNU/Linux 1
 236. 2015-03-27 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Bash Shell tricks
 237. 2015-03-27 Ruben <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: [opensuse] On Mulitboot with UEFI
 238. 2015-03-27 Elfen Magix <elfen_magix-at-yahoo.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] NYC Tech Council & STEM Funding
 239. 2015-03-27 Ruben Safir <ruben.safir-at-my.liu.edu> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Re: [opensuse] On Mulitboot with UEFI
 240. 2015-03-28 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] Jobs
 241. 2015-03-28 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] JOUNAL MEETING AT 10AM TOMORROW
 242. 2015-03-30 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] HW 4.18 Problem
 243. 2015-03-31 Ruben <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] buying a new home
 244. 2015-03-31 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Subject: [NYLXS - HANGOUT] The systemd Project Forks the Linux Kernel
 245. 2015-03-31 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] The systemd Project Forks the Linux Kernel
 246. 2015-03-31 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] The systemd Project Forks the Linux Kernel
 247. 2015-03-31 Rick Moen <rick-at-linuxmafia.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] The systemd Project Forks the Linux Kernel
 248. 2015-03-31 Ruben Safir <mrbrklyn-at-panix.com> Re: [NYLXS - HANGOUT] The systemd Project Forks the Linux Kernel

NYLXS are Do'ers and the first step of Doing is Joining! Join NYLXS and make a difference in your community today!